O credință care biruiește – 22 august 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să ne ajute să recunoaștem caracteristicile și manifestările Duhului lui Dumnezeu; să identificăm diferențele dintre Duhul (lui Dumnezeu) și alte duhuri; să înțelegem mai bine dragostea lui Dumnezeu. TEXTUL LECȚIEI: 1 Ioan 4:2-3, 13-17, 1 Ioan 5:4-5 VERSETUL DE AUR: 1 Ioan 4:16b „Dumnezeu este dragoste și cine rămâne în dragoste rămâne în…

O credință răbdătoare și perseverentă – 15 august 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să rezumăm pasajele din Vechiul Testament folosite pentru a susține argumentul autorului și să explicăm de ce păcatul intenționat este considerat o pângărire a sângelui lui Hristos.  TEXTUL LECȚIEI: Evrei 10:23-36 VERSETUL DE AUR: Evrei 10:23 „Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința.” –…

O credință necesară – 8 august 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să definim ce înseamnă credința; să explicăm sensul și semnificația versetului de aur; să ne aducem aminte că suntem străini și călători în această lume.  TEXTUL LECȚIEI: Evrei 11:1-8; 13-16 VERSETUL DE AUR: Evrei 11:1 „Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.”…

Mântuirea este pentru toată lumea – 1 august 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm pasajele din Vechiul Testament citate de Pavel pentru a susține argumentul textului; să explicăm pericolul scoaterii versetului de aur din context; să dezvoltăm sau să îmbunătățim un plan personal pentru susținerea răspândirii Evangheliei (alocarea de timp, talent și/sau resurse).  TEXTUL LECȚIEI: Romani 10:5-17 VERSETUL DE AUR: Romani 10:13 „Fiindcă oricine va chema…

Pace cu Dumnezeu – 25 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm și să putem explica ce înseamnă să fii justificat (considerat neprihănit) doar prin credință. Mai mult, să explicăm înțelesul și semnificația argumentului apostolului Pavel „mult mai mult”. În final, să medităm asupra etapelor de creștere prezentate în Romani 5:3-4. TEXTUL LECȚIEI: Romani 5:1-11 Verset cheie: „Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin…

Credința lui Avraam – 18 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să ne amintim despre neprihănirea lui Avraam. În acest sens, să distingem între neprihănirea datorată faptelor și neprihănirea imputată (socotită) credinciosului prin credință. Să facem o listă de exemple prin care înțelegerea neprihănirii imputate ne va direcționa gândurile și acțiunile în săptămâna ce ne stă înainte.  TEXTUL LECȚIEI: Romani 4:1-12 Verset de aur:…

Puterea Evangheliei – 11 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Înțelegând față de cine se simțea apostolul Pavel dator să le vestească Evanghelia, să învățăm să nu ne fie rușine de Evanghelie. Totodată, să alcătuim două abordări pentru împărtășirea Evangheliei: una pentru cei care au o minimă cunoștință despre Evanghelie și una pentru cei care nu posedă o astfel de cunoaștere. TEXTUL LECȚIEI:…

O atitudine de mulțumire – 4 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre mulțumire și, de asemenea, în ce situații trebuie să-i mulțumim public lui Dumnezeu și când e mai bine să o facem în cămăruța noastră. Să întocmim un plan concret de aplicare în viața noastră a scopului anterior.  TEXTUL LECȚIEI: Levitic 13:45-46; Luca 17:11-19. Versetul de aur: „Unul din ei, când…

Eliberați de îndoială – 27 iunie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm elementele comune din lecția de azi și lecția bazată pe pasajul din Matei 8:23-27 referitor la liniștirea furtunii din Marea Galileei. Apoi, să explicăm relația dintre frică și îndoială. În final, să construim un plan de înlocuire a îndoielii cu credința în Domnul într-un domeniu în care suntem expuși unei slăbiciuni…