Să fim ascultători în dragoste – 13 septembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Geneza  41:25-33, 37-40, 50-52        VERSETE DE AUR: Geneza 41:39-40 „Şi Faraon a zis lui Iosif: „Fiindcă Dumnezeu ţi-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput şi atât de înţelept ca tine. Te pun mai-mare peste casa mea şi tot poporul meu va asculta…

O dragoste părtinitoare – 6 septembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Geneza 37:2-11, 23-24, 28 VERSETUL DE AUR: Geneza 37:11 „Fraţii săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl său a ţinut minte lucrurile acestea.” – Geneza 37:11 SCOPUL LECȚIEI: Să aflăm de ce Iacov a fost părtinitor cu Iosif și în ce fel a contribuit Iosif la efectele problemei. Apoi, să ne pocăim dacă…

Două feluri de înțelepciune – 30 august 2020

TEXTUL LECȚIEI: Iacov 3:13-18; 5:7-12 VERSETUL DE AUR: Iacov 3:17 „Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roduri bune, fără părtinire, nefăţarnică.” – Iacov 3:17 SCOPUL LECȚIEI: Să găsim răspunsul la întrebarea pusă în Iacov 3:13a; să prezentăm, în contrast, sursele, caracteristicile și rezultatele…

Îmblânzirea limbii – 23 august 2020

TEXTUL LECȚIEI: Iacov 3:1-12 VERSETUL DE AUR: Iacov 3:5 „Tot aşa, şi limba este un mic mădular dar se laudă cu lucruri mari. Iată un foc mic ce pădure mare aprinde!” – Iacov 3:5 SCOPUL LECȚIEI: Să analizăm consecințele lipsei de înfrânare a limbii și să explicăm relația dintre lipsa de înțelepciune și o limbă neîmblânzită.…

Credința vie – 16 august 2020

TEXTUL LECȚIEI: Iacov 2:14-26 VERSETUL DE AUR: Iacov 2:26 „După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.” – Iacov 2:26 SCOPUL LECȚIEI: Să descrie credința lipsită de fapte; să ofere o listă de exemple privind relația adecvată dintre credință și fapte.   CONTEXTUL LECȚIEI Contextele celor două lecții…

Să ascultăm și să facem – 9 august 2020

TEXTUL LECȚIEI: Iacov 1:19-27 VERSETUL DE AUR: Iacov 1:22 „Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.”– Iacov 1:22 SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm faptele care contravin religiei adevărate; să explicăm rolul jucat de înțelepciune în ascultare, vorbire și faptă. CONTEXTUL LECȚIEI Vedem în Scriptură multe situații în care ascultarea nu este urmată de fapte, ceea…

Credință și înțelepciune – 2 august 2020

TEXTUL LECȚIEI: Iacov 1:1-11 VERSETUL DE AUR: Iacov 1:5 „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.” – Iacov 1:5 SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm ezitarea ca obstacol în calea primirii înțelepciunii de la Dumnezeu și să explicăm legătura dintre…

Înțelepciunea demnă de urmat – 26 iulie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Ioan 14:1-14 VERSETUL DE AUR: Ioan 14:6 „Domnul Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” – Ioan 14:6 SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm o reacție neînțeleaptă la afirmația Domnului Isus, să prezentăm răspunsul înțelept al Domnului Isus la această reacție și să identificăm o modalitate practică…