Dumnezeul dreptății și al noului legământ – 26 aprilie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Isaia 61:8-11, Isaia 62:2-4 VERSETUL DE AUR: Isaia 61:8 „Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor şi voi încheia cu ei un legământ veşnic.” – Isaia 61:8 SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem care este legământul veșnic la care se face referire în acest text, și…

Providența lui Dumnezeu – 19 aprilie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Estera 7:1-10 VERSETUL DE AUR: Estera 7:10 „Şi au spânzurat pe Haman pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu. Şi mânia împăratului s-a potolit.” – Estera 7:10 SCOPUL: Să explicăm modul în care planul lui Haman a fost greșit, să vedem care dintre elementele acestei relatări sunt providențiale și să înțelegem…

Un Mântuitor înviat – 12 aprilie 2020

TEXTUL LECȚIEI: 1 Corinteni 15:1-8, 12-14, 20-23, 42-45 VERSETUL DE AUR: 1 Corinteni 15:19, 20 „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! 20 Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi..” – 1 Corinteni 15:19, 20 SCOPUL: Să identificăm elementele cheie ale…

Robul Domnului – 5 aprilie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Isaia 42:1-9 VERSETUL DE AUR: Isaia 4:1 „Iată Robul Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.” – Isaia 42:1 SCOPUL: Să vedem cine este Robul Domnului și care este rolul lui. Să explicăm împlinirea textului din…

Nevoia de conducători drepți – 29 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Maleahi 2:1–9; 3:5–6     VERSETUL DE AUR: Maleahi 2:2 “Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă Numelui Meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca Mea.” — Maleahi 2:2 SCOPUL LECȚIEI:…

Chemarea credinciosului – 22 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Mica 3:1–3, 9–12; 6: 6–8                                          VERSETUL DE AUR: Mica 6:8 “Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” — Mica 6:8 SCOPUL LECȚIEI: Să observăm starea spirituală a conducătorilor poporului iudeu din vremea…

Consecințe ale nedreptății – 15 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Habacuc 2:6–14                                                        VERSETUL DE AUR: Habacuc 2:12 “Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!” — Habacuc 2:12 SCOPUL LECȚIEI: Să enumerăm câteva caracteristici și consecințe ale nedreptății; să punem în contrast “cunoștința slavei Domnului” cu cunoștința omenească și consecințele ei; să luăm decizia de a înlocui…