Domnul Isus face o promisiune – 30 aprilie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să urmărim primele faze ale răspândirii evangheliei în întreaga lume; să studiem la ce s-au referit ucenicii când l-au întrebat pe Domnul Isus despre restaurarea Israelului; și să ne aducem aminte că marea trimitere este o poruncă care se referă la fiecare dintre noi.  TEXTUL LECȚIEI: Faptele Apostolilor 1:1-11 VERSETUL DE AUR: Faptele…

Domnul Isus îl restaurează pe Petru – 23 aprilie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să prezentăm un rezumat al conversației dintre Domnul Isus cel înviat și Petru; și să explicăm relația dintre iubirea pentru Domnul Isus și îngrijirea oilor.  TEXTUL LECȚIEI: Ioan 21:15-19 VERSETUL DE AUR: Ioan 21:15 „După ce au prânzit, Isus i‑a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Ioan, Mă iubești tu mai mult…

Domnul Isus pregătește micul dejun – 16 aprilie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să prezentăm elementele principale ale celei de a treia întâlniri dintre ucenici și Cristosul înviat; să înțelegem motivele pentru care ucenicii L-au recunoscut sau nu L-au recunoscut pe Domnul Isus; și să identificăm modalități practice de a-L recunoaște pe Dumnezeu la lucru în viețile noastre.   TEXTUL LECȚIEI: IOAN 21:1-14 VERSETUL DE AUR:…

Ucenicii cred în înviere – 9 aprilie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să prezentăm un rezumat al conversației care a avut loc pe drumul spre Emaus; să facem o comparație între experiența ucenicilor când nu L-au recunoscut pe Domnul Isus și experiența lor după ce L-au recunoscut; și să Îi cerem lui Dumnezeu să ne deschidă ochii să vedem prezența Domnului Isus când ne aflăm…

Mormântul gol – 2 aprilie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să ne aducem aminte de circumstanțele legate de descoperirea mormântului gol; să facem o comparație între așteptările pe care le-au avut femeile când au mers la mormânt și realitatea pe care au descoperit-o; și să identificăm anumite așteptările pe care le avem sau le-am avut, care au fost răsturnate de Domnul Isus. TEXTUL…

Libertate în Regele nostru – 24 aprilie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm cele două persoane denumite Tatăl și tatăl în versetul 38. Să înțelegem și să explicăm ce este libertatea pe care o avem în Fiul și să medităm la diverse căi prin care putem să rămânem în Domnul Isus.  TEXTUL LECȚIEI: Ioan 8:31-38 VERSETUL DE AUR: Ioan 8:36 „Deci, dacă Fiul vă…

Învierea Regelui – 17 aprilie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să ne reamintim de prima înfățișare a Domnului Isus după înviere, așa cum a fost relatată de Matei. Să comparăm acea relatare cu cele din celelalte Evanghelii. Să-L lăudăm pe Domnul Isus pentru faptul că a învins boldul morții și a înviat!  TEXTUL LECȚIEI: MATEI 28:1-10 VERSETUL DE AUR: MATEI 28:10 „Atunci, Isus…

Paștele cu Regele – 10 aprilie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să rememorăm spusele Domnului Isus de la Cina cea de taină. Să înțelegem semnificația istorică a Sărbătorii Azimilor și a Paștelor. Să facem o corelare între aceste sărbători și Cina Domnului.  TEXTUL LECȚIEI: Matei 26:17-30 VERSETUL DE AUR: Matei 26:29 „Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod…

Intrarea triumfală a Regelui – 3 aprilie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre intrarea triumfală a Domnului Isus în Ierusalim, și despre motivele pentru care Matei a folosit textul din Zaharia 9:9. De asemenea să înțelegem importanța evenimentului despre care ne amintim astăzi.  TEXTUL LECȚIEI: MATEI 21:1-11 VERSETUL DE AUR: MATEI 21:5 „Spuneți fiicei Sionului: ‘Iată, Împăratul tău vine la tine, blând și…