Nevoia de conducători drepți – 29 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Maleahi 2:1–9; 3:5–6     VERSETUL DE AUR: Maleahi 2:2 “Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă Numelui Meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre; da, le-am și blestemat, pentru că n-aveți pe inimă porunca Mea.” — Maleahi 2:2 SCOPUL LECȚIEI:…

Chemarea credinciosului – 22 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Mica 3:1–3, 9–12; 6: 6–8                                          VERSETUL DE AUR: Mica 6:8 “Ți s-a arătat, omule, ce este bine, și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău?” — Mica 6:8 SCOPUL LECȚIEI: Să observăm starea spirituală a conducătorilor poporului iudeu din vremea…

Consecințe ale nedreptății – 15 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Habacuc 2:6–14                                                        VERSETUL DE AUR: Habacuc 2:12 “Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire!” — Habacuc 2:12 SCOPUL LECȚIEI: Să enumerăm câteva caracteristici și consecințe ale nedreptății; să punem în contrast “cunoștința slavei Domnului” cu cunoștința omenească și consecințele ei; să luăm decizia de a înlocui…

O rugăciune pentru dreptate – 8 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Habacuc 1:1–4, 12–14                                         VERSETUL DE AUR: Habacuc 1:13 “Ochii Tăi sunt așa de curați că nu pot să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, și să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?” — Habacuc 1:13 CONTEXTUL LECȚIEI Habacuc este…

O chemare la responsabilitate – 1 martie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Amos 5:18–24                    VERSETUL DE AUR: Amos 5:24 SCOPUL LECȚIEI: Să dobândim o înțelegere corectă cu privire la ziua Domnului; să putem explica de ce a urât Domnul ritualurile religioase ale celor din timpul lui Amos; să punem în aplicare imperativele versetului de aur. “Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, și neprihănirea, ca…

Chemați să urmăm – 31 martie 2019

TEXTUL LECȚIEI: Matei 4:12-22                      VERSETUL DE AUR: Matei 4:19 El le-a zis: ‘Veniți după Mine, și vă voi face pescari de oameni.’— Matei 4:19 SCOPUL LECȚIEI: Să ne reamintim că avem nevoie de pocăință; să înțelegem legătura dintre pocăință și împărăția cerurilor; să identificăm un lucru din viața noastră, la care să renunțăm de dragul…

Chemați la pocăință – 24 martie 2019

TEXTUL LECȚIEI: Luca 19:1-10            VERSETUL DE AUR: Luca 19:10 SCOPUL LECȚIEI: Să ne reamintim detaliile întâlnirii Domnului Isus cu Zacheu; să folosim exemplul lui Zacheu pentru a ilustra puterea de transformare pe care o are harul lui Dumnezeu; să luăm hotărâri de a ne schimba atitudinea față de bani și de a avea compasiune față…