Dumnezeu promite prezența sa – 29 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să enumerăm elementele de cauză și efect. Să comparăm imperativele pozitive și negative din textul de azi și să înțelegem câteva din căile prin care Domnul înnoiește viețile copiilor Lui. TEXTUL LECȚIEI: Ioel 2:21-27 VERSETUL DE AUR: Ioel 2:27 “ Şi veţi şti că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt…

Dumnezeu promite lumină – 22 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm cum putem să aducem lumina lui Dumnezeu în viața noastră și să luminăm mai mult în lume.  TEXTUL LECȚIEI: Isaia 58:6-10 VERSETUL DE AUR: Isaia 58:10 “Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca…

Dumnezeu promite călăuzire – 15 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre cunoașterea și călăuzirea lui Dumnezeu.  TEXTUL LECȚIEI: Isaia 48:3-8, 17 VERSETUL DE AUR: Isaia 48:17 “ Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!“ — Isaia 48:17 CONTEXTUL LECȚIEI După…

Dumnezeu promite restaurare – 8 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem cum lucrează Dumnezeu pentru a ne mântui și proteja și cum ne cheamă Dumnezeu la lucrare.  TEXTUL LECȚIEI: Isaia 43:1-4, 10-12 VERSETUL DE AUR: Isaia 43:1 “Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem…

Dumnezeu promite că aude și că iartă – 1 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre promisiunile de binecuvântare, dar și cele de disciplină făcute lui Solomon și să vedem care dintre aceste promisiuni sunt de lungă durată și care sunt temporare și, de asemenea, să ne amintim despre lecțiile pe care le-am învățat din experiențe personale de binecuvântare și disciplină divină. TEXTUL LECȚIEI: 2 Cronici…

Justiția și cei marginalizați – 30 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să descriem modalitățile prin care poporul Israel a dat dovadă de dreptate față de cei marginalizați, să explicăm importanța faptului că poporul Israel era chemat să își aducă aminte că au fost răscumpărați de Dumnezeu și să identificăm modalități practice de a ajuta pe cineva marginalizat (o persoană sau chiar o familie).  TEXTUL…

Justiție, judecători, preoți – 23 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm căile de obținere a justiției disponibile pentru poporul Israel și să facem o comparație între judecătorii drepți și deciziile lor, și judecătorii nedrepți în contextul chemării la sfințenie. TEXTUL LECȚIEI: Deuteronom 16:18-20, 17:8-13 VERSETUL DE AUR: Deuteronom 16:18 „Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul,…

Justiție și dreptate – 16 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm și să discutăm poruncile pozitive („fă”) și cele negative („nu fă”) din text; să găsim modalități de a evita conformarea cu tendințele culturale păcătoase. TEXTUL LECȚIEI: Exod 23:1-12 VERSETUL DE AUR: Exod 23:2-3 „Să nu te iei după mulțime ca să faci rău şi la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor…

Nedreptate și nădejde – 9 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să prezentăm elementele principale ale relațiilor dintre cele șase personaje (inclusiv Dumnezeu) din textul citit, să facem o comparație între felul în care a reacționat Avraam când s-a confruntat cu dificultăți și reacțiile lui Sara și Agar și să ne aducem aminte că Dumnezeu este prezent chiar și în situațiile dificile prin care…