Credința plină de smerenie – 20 octombrie 2019

Text: Luca 7:1-10                      Verset de aur: Luca 7:7 Prezentarea lecției: Scopul – Să învățăm modul în care smerenia întărește credința. Contextul lecției: Sutașul din textul de astăzi a fost un distins soldat, comandantul garnizoanei romane din Capernaum. Acest statut i-a ridicat foarte mult prestigiul printre…

Credința activă – 13 octombrie 2019

Text: 1 Împărați 17:8-16                          Verset de aur: 1 Împărați 17:16 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem riscurile asumate de Ilie și de văduva din Sarepta pentru a-L asculta pe Dumnezeu și să explicăm relația dintre conduită și încrederea în dorința lui Dumnezeu de…

Credința ascultătoare – 6 octombrie 2019

Text: Deuteronom 4:1-8, 12, 13                       Verset de aur: Deuteronom 4:2b Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem care au fost motivele lui Moise de a asculta poruncile lui Dumnezeu și să explicăm care este importanța celor 10 porunci în perioada Noului Testament.  Contextul lecției: Refuzul poporului…

Credincios chiar și în consecințe – 29 septembrie 2019

Text: Numeri 14:10b-20                                  Verset de aur: Numeri 14:19 Prezentarea lecției: Scopul – Să enumerăm punctele cheie din mijlocirea pe care Moise o face înaintea Domnului, în favoarea Israeliților răzvrătiți și să înțelegem importanța rugăciunilor de mijlocire. Contextul lecției: Mulți…