Chemarea lui Ghedeon – 16 octombrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să descriem contextul istoric al persecuției israeliților și să înțelegem de ce a pus Ghedeon prima întrebare. De asemenea să stabilim câteva căi prin care să nu mai cădem victime unor idei false când ne gândim dacă Dumnezeu este cu noi sau nu.

TEXTUL LECȚIEI: JUDECĂTORI 6:1-2, 7-16

VERSETUL DE AUR: JUDECĂTORI 6:23

Şi Domnul i-a zis: „Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri”.– Judecători 6:23

CONTEXTUL LECȚIEI

Cartea Judecătorilor prezintă relatări despre o serie de lideri („judecători”) care au apărut pentru a salva Israelul de persecuțiile străine în perioada 1380-1050 î.Cr. Aceste relatări istorice prezintă un model destul de trist: israeliții au păcătuit, Dumnezeu i-a pedepsit cu persecuția străină, israeliții s-au pocăit, a venit un izbăvitor și a urmat pacea. Ghedeon, eliberatorul-judecător al lecției de astăzi, a fost al cincilea dintre circa 14 judecători; a slujit în această calitate în prima jumătate a secolului al XII-lea î.Cr. Madianiții, asupritorii pe care Ghedeon trebuia să-i confrunte în textul de astăzi, proveneau din ceea ce este acum nordul Arabiei Saudite sau sud-estul Iordaniei. Ei creaseră o societate sofisticată bazată pe comerț în Peninsula Arabică cu culturile din jurul perimetrului său (Egipt, Siria, Palestina și Mesopotamia; compară Geneza 37:28). Nu erau barbari. Madianiții aveau legături istorice cu Israel (vezi Exodul 18:1; etc.), o istorie care a inclus conflicte (vezi Numeri 25:14–18; Psalmul 83:9–12).

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Persecuția madianită (Judecători 6:1-2)
 • Pedeapsa (v. 1)
 • Fuga (v. 2)
 1. Eliberarea divină (Judecători 6:7-16a)
 • Avertizare profetică (v. 7-10)
 • Asigurarea angelică (v. 11-12)
 • Răspunsul lui Ghedeon (v. 13)
 • Clarificarea din partea lui Dumnezeu (v. 14-16a)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum ne putem da seama dacă perioadele mai dificile din viață sunt pedepse pentru păcat, sau doar o consecință a vieții într-o lume căzută? Cum reacționăm la aceste realități?
 • În ce fel am putea să avertizăm oamenii despre pedeapsa lui Dumnezeu spunând adevărul în dragoste?
 • Ce daruri spirituale ți-a dat Dumnezeu pe care nu le folosești și ai putea să începi să le folosești? 
 • Când simți o anumită chemare, cum poți să-ți dai seama dacă e de la Dumnezeu sau nu?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Textul de astăzi începe o relatare a modului în care Israel a experimentat eliberarea de sub persecuție. Dumnezeu mai eliberase în trecut, dar părea că nu mai vrea să facă acest lucru. Ca și în cazul multor relatări despre chemarea profeților sau a regilor, eroul de aici (Ghedeon) ajunge să exprime confuzia pe care o mai putem simți atunci când credința și experiențele noastre par să se ciocnească. Când se întâmplă asta, ne putem bloca într-un ciclu nesfârșit al întrebării „de ce”, așa cum a făcut Ghedeon (comparați cu Ieremia 5:19; 13:22; 16:10; etc.). În această privință, este important să remarcăm ce lipsește din Judecătorii 6:14: Domnul nu a răspuns la întrebarea „de ce” a lui Ghedeon din Judecători 6:13. Noi suntem răspunzători înaintea Domnului, nu El față de noi (comparați cu Iov 38–41). Întrebările noastre „de ce” nu vor primi întotdeauna răspuns; uneori Domnul ne va spune doar ce urmează. 

Uneori pot apărea probleme atunci când încercăm să alergăm înaintea Domnului presupunând că știm ce urmează (exemple: Numeri 14:39–45; Iosua 7:1–12). De asemenea, Ghedeon pare să se fi lăsat să cadă în această capcană mai târziu (Judecători 8:24–28). Totuși, în general, Ghedeon a fost atent la voința Domnului. El a refuzat să devină rege, insistând că numai Dumnezeu ar trebui să conducă Israelul (Judecători 8:22–23). La fel ca noi toți, Ghedeon a experimentat atât succese, cât și eșecuri. Când a auzit chemarea la acțiune, și-a exprimat deschis îndoielile, cerându-i lui Dumnezeu răspunsuri. Dar când Dumnezeu nu a răspuns la aceste întrebări, Ghedeon a vrut semne miraculoase (vezi 6:17–22, 36–40). 

S-a spus că există două moduri de a învăța lucruri: prin înțelepciune și prin experiență. Înțelepciunea este atunci când învățăm din greșelile altora; experiența este atunci când învățăm din propriile greșeli. Viața lui Ghedeon este consemnată pentru ca noi să putem învăța din succesele și eșecurile lui (comparați cu Romani 15:4; 1 Corinteni 10:11; 2 Timotei 3:16). Deși chemarea lui diferă de cea a creștinilor, viața lui Ghedeon are încă multe învățături pentru noi. Domnul încă ne cheamă să slujim. El încă spune că este cu noi (Matei 28:19–20). Dar noi suntem cu El?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s