Cântarea lui Moise – 9 octombrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem ne amintim despre istoria Rebecăi ale lui Iacov și Esau și să învățăm cum să rezolvăm conflictele într-un mod plăcut lui Dumnezeu.

TEXTUL LECȚIEI: DEUTERONOM 32:3-6, 10-14, 18

VERSETUL DE AUR: DEUTERONOM 32:46

Puneţi-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciţi copiilor voştri, ca să păzească şi să împlinească toate cuvintele legii acesteia – Deuteronom 32:46

CONTEXTUL LECȚIEI

Pe măsură ce cartea Deuteronom se apropie de sfârșit, liderul lui Israel, Moise, era pe punctul de a muri. Ca urmare a schimbării iminente a conducerii, Moise a vorbit public pentru ultima oară. Rezultatul sunt câteva discursuri și cântări mai scurte (Deuteronom 29:2–33:29) care servesc drept o concluzie dramatică a slujirii sale. La început, Moise i-a îndemnat pe israeliți să-și amintească și să accepte prevederile legământului lui Dumnezeu (Deuteronom 29–30). Acest legământ s-a bazat pe dragostea lui Dumnezeu pentru poporul Său și pe iubirea și angajamentul lor față de El (vezi 4:37–40; 5:2–3; 6:5–6; 7:9; 11:1; 13:4) . Nerespectarea cerințelor lui Dumnezeu ar avea drept rezultat consecințe negative dramatice pentru Israel (vezi 28:15–68). În plus, discursul lui Moise a inclus o declarație despre succesorul său (31:1–8), o recitare a legii (31:9–13) și o prezicere a viitorului (31:14–29). În mijlocul discursurilor lui Moise, el a cântat o cântare pentru popor (Deuteronom 31:30–32:43). Cântarea amintește de psalmii care celebrează relația oamenilor cu Dumnezeu (exemple: Psalmii 78; 105; 106). Cele trei părți ale cântării vorbesc despre amploarea relației israeliților cu Dumnezeu. Loialitatea lui Dumnezeu este în contrast cu păcătoșenia lor (Deuteronom 32:1–14). Ca rezultat, consecințele negative sunt sigure (32:15–35). Cu toate acestea, iertarea, vindecarea și protecția pot fi încă obținute (32:36–43).

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Credincioșia lui Dumnezeu (Deuteronom 32:3-6)
 • Datorită măreției Sale (v. 3-4)
 • În ciuda unei generații corupte (v. 5-6)
 1. Bunătatea lui Dumnezeu (Deuteronom 32:10-14)
 • Prin protecția Lui (v. 10-12)
 • Prin binecuvântările Sale (v. 13-14)
 1. Apostazia poporului (Deuteronom 32:3-6)
 1. Au uitat de Stânca lor (v. 18a)
 2. Au uitat de Făcătorul lor (v. 18b)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Care sunt câteva dintre atributele măreției lui Dumnezeu? Vezi Psalmul 90:1-2, Isaia 66:1-2, Ieremia 10:10, Ioan 4:24, Apocalipsa 21:6.
 • Uneori nu luăm în considerare poruncile lui Dumnezeu. Cum am putea evita astfel de situații?
 • Ce înseamnă că Dumnezeu e stânca noastră? Ce să facem ca să nu uităm acest lucru?

APLICAȚIE PRACTICĂ

De-a lungul istoriei bisericii, credincioșii și-au exprimat bucuriile, îndoielile, temerile și speranțele prin cântare. Aceste cântece de închinare i-au modelat pe credincioși în ucenici ai Domnului Isus maturi din punct de vedere spiritual. Cântarea nu ar trebui să fie un fel de sedativ care ne amorțește. Mai degrabă, cântarea noastră ar trebui să includă pocăință cu laudă și autoexaminare cu satisfacție. Numai așa cântarea ne poate modela ca popor al lui Dumnezeu. 

La suprafață, natura cântecului din textul de astăzi este mai degrabă cinică; evidențiază eșecul poporului Israel. Cu toate acestea, cântarea duce la o declarație de speranță. Mântuirea lui Dumnezeu ne va transforma și susține, dacă oamenii își amintesc de angajamentul Său statornic față de ei. Drept urmare, poporul lui Dumnezeu poate cânta faptele sale mărețe, în timp ce mărturisesc eșecul de a le aprecia. Același tip de uitare îi poate afecta pe creștinii de astăzi, când uităm că mântuirea noastră este un dar de la Dumnezeu. Nu am câștigat noi acest drept; ne-a fost dat gratuit. Dumnezeu ne susține atunci când recităm povestea credinței noastre și trăim implicațiile ei în viața noastră.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s