Justiție, judecători, preoți – 23 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm căile de obținere a justiției disponibile pentru poporul Israel și să facem o comparație între judecătorii drepți și deciziile lor, și judecătorii nedrepți în contextul chemării la sfințenie.

TEXTUL LECȚIEI: Deuteronom 16:18-20, 17:8-13

VERSETUL DE AUR: Deuteronom 16:18

„Să pui judecători și dregători în toate cetățile pe care ți le dă Domnul, Dumnezeul tău, după semințiile tale, și ei să judece poporul cu dreptate.” – Deuteronom 16:18

CONTEXTUL LECȚIEI

Primii judecători au fost numiți de Moise (Exod 18:24-26) dar în acea vreme nu exista un program de instruire pentru cei care urmau să devină judecători în Israel (approx. 1447 î.C.).  Pentru a deveni judecător, o persoană trebuia să îndeplinească anumite condiții: (1) să fie capabil, (2) să aibă frică de Dumnezeu, (3) să fie de încredere și (4) să urască câștigul nedrept (18:21). Moise a primit aceste criterii de la socrul său, Ietro, imediat după ce a scos poporul din Egipt, dar înainte de a ajunge la muntele Sinai (19:1, 20). În timpul călătoriei către țara promisă, Dumnezeu le-a dat instrucțiuni suplimentare, ca să poată distinge clar între ce este drept și nedrept. Unele dintre aceste instrucțiuni sunt incluse în textul de săptămâna trecută, Exod 23:1-12. Cartea Exod se ocupă de prima generație a poporului Israel. Cartea Deuteronom începe după ce au trecut deja 40 de ani, ceea ce înseamnă că noua generație a poporului Israel avea nevoie să audă din nou legea (Deuteronom 1:1-5). Aceasta includea și caracteristicile unui sistem judiciar echitabil și condițiile de calificare pentru judecători (1:16-18). 

Lecția de azi descrie modalitățile prin care conducătorii lui Israel, în special judecătorii și preoții, trebuiau să administreze dreptatea în sânul poporului. 

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Obiective generale (Deuteronom 16:18-20)
 • Persoanele responsabile (v. 18)
 • Principii de încredere (v. 19-20)
 1. Provocări specifice (Deuteronom 17:8-13)
 • Situații dificile (v. 8-11)
 • Persoane sfidătoare (v. 12-13)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum putem da dovadă de respect pentru conducătorii adunării atunci când nu suntem de acord cu ei în probleme majore?
 • Cum putem da dovadă de respect față de conducătorii din afara adunării, cu care nu suntem deloc de acord?
 • În ce situații de conflict (de familie sau de altă natură) este indicat să se apeleze la sfatul înțelept al conducătorilor spirituali?
 • Ce obstacole credeți că trebuie depășite pentru a beneficia de acest sfat?
 • Cum ne ajută versetul din Deuteronom 17:11 să aplicăm în mod practic învățătura Domnului Isus din Matei 7:13-14?
 • Cum putem să ne trăim sfințenia înaintea lui Dumnezeu în așa fel încât să îi încurajăm pe alții să dea dovadă de un mai mare respect pentru El?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Pentru a avea un sistem echitabil, este nevoie de patru tipuri de justiție: (1) justiție distributivă, pentru a asigura echitatea economică (Deut. 24:14-15; 2 Tes. 3:10; Iacov 5:4); (2) justiție restaurativă, pentru a-i obliga cei care au încălcat legea să plătească restituție (Exod 22:1-15; Luca 12:58-59; 18:3-5; 19:8); (3) justiție retributivă pentru pedepsirea celor care încalcă legea, pentru că o merită (Deut. 25:2; Romani 13:4-5) și (4) justiție procedurală pentru a asigura echitatea în aplicarea regulilor procedurale (Exod 23:3; Iacov 2:1-9). 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s