Credința plină de smerenie – 20 octombrie 2019

Text: Luca 7:1-10                      Verset de aur: Luca 7:7 Prezentarea lecției: Scopul – Să învățăm modul în care smerenia întărește credința. Contextul lecției: Sutașul din textul de astăzi a fost un distins soldat, comandantul garnizoanei romane din Capernaum. Acest statut i-a ridicat foarte mult prestigiul printre…

Credința activă – 13 octombrie 2019

Text: 1 Împărați 17:8-16                          Verset de aur: 1 Împărați 17:16 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem riscurile asumate de Ilie și de văduva din Sarepta pentru a-L asculta pe Dumnezeu și să explicăm relația dintre conduită și încrederea în dorința lui Dumnezeu de…

Credința ascultătoare – 6 octombrie 2019

Text: Deuteronom 4:1-8, 12, 13                       Verset de aur: Deuteronom 4:2b Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem care au fost motivele lui Moise de a asculta poruncile lui Dumnezeu și să explicăm care este importanța celor 10 porunci în perioada Noului Testament.  Contextul lecției: Refuzul poporului…

Căsătoria lui Isaac – 28 octombrie 2018

Text: Geneza 24:12-21; 61-67 Verset de aur: Geneza 24:61 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem modul în care căsătoria lui Isaac cu Rebeca se potrivește în cadrul planului lui Dumnezeu de răscumpărare, și să discutăm perspectiva corectă cu privire la semnele din partea Domnului.  Contextul lecției: Când suntem confruntați cu o decizie importantă, este posibil…

Nașterea fiului promis – 21 octombrie 2018

Text: Geneza 18:9-15; 21:1-7 Verset de aur: Geneza 21:1 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem modul în care nașterea lui Isaac se potrivește în cadrul legământului lui Avraam și să vedem cum relația cu Dumnezeu necesită o îndelungă ascultare și credință.  Contextul lecției: Săptămâna trecută am văzut promisiunea lui Dumnezeu de a-l face pe Avram…

Chemarea lui Avram – 14 octombrie 2018

Text: Geneza 9-12 Verset de aur: Geneza 12:2,3 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem scopul și conținutul legământului lui Avram cu Dumnezeu și de asemenea să înțelegem scopul genealogiilor din Geneza.  Contextul lecției: Tema trimestrului acestuia la școala duminicală este creația, identitatea lui Dumnezeu în calitate de Creator și rolul pe care oamenii îl au…

Neprihănirea lui Noe – 7 octombrie 2018

Text: Geneza 6:9b-22 Verset de aur: Geneza 6:22 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem contextul și motivația lui Dumnezeu în a aduce potopul pe pământ și modul în care Noe a rămas în voia lui Dumnezeu.  Contextul lecției: Luna trecută am privit împreună la modul în care Biblia prezintă creația lui Dumnezeu. Pentru că toate…