Libertate în Regele nostru – 24 aprilie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm cele două persoane denumite Tatăl și tatăl în versetul 38. Să înțelegem și să explicăm ce este libertatea pe care o avem în Fiul și să medităm la diverse căi prin care putem să rămânem în Domnul Isus. 

TEXTUL LECȚIEI: Ioan 8:31-38

VERSETUL DE AUR: Ioan 8:36

„Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi.”  – Ioan 8:36

CONTEXTUL LECȚIEI

Evangheliile după Matei, Marcu și Luca sunt numite sinoptice. Această desemnare implică faptul că aceste Evanghelii spun istoria Domnului Isus din perspective similare. (Pentru un exemplu al acestor asemănări, comparați Matei 24:4–8; Marcu 13:5–8 și Luca 21:8–11.) Cu toate acestea, Evanghelia după Ioan este diferită. În timp ce prezintă tot viața și lucrarea Domnului Isus, Ioan include adesea materiale care nu se găsesc în Evangheliile sinoptice. În alte cazuri, Ioan omite materiale găsit în Evangheliile sinoptice (exemplu: Schimbarea la față a lui Isus în Matei 17:1–9; Marcu 9:2–13; și Luca 9:28–36). 

Faptul că Evanghelia lui Ioan are un accent diferit față de sinopticele nu înseamnă că nu se poate avea încredere în Ioan. Așa cum diferiți observatori ar putea avea diferite perspective, dar exacte ale aceluiași eveniment, descrierea lui Ioan oferă o perspectivă diferită, dar complementară asupra persoanei și lucrării Domnului Isus. Evanghelia după Ioan notează relația specială pe care acesta a avut-o cu Isus (vezi Ioan 13:23; 19:26; 21:7, 20). Mai mult, Ioan a fost unul dintre cei trei martori ai schimbării la față a Domnului Isus (vezi Matei 17:1–8; Marcu 9:2–8; Luca 9:28–36). Ioan a fost printre cei mai apropiați dintre ucenicii lui Isus – avea un loc în primul rând din față în viața Domnului Isus. Prin urmare, se poate avea încredere în relatarea lui Ioan (vezi Ioan 21:24). 

Pasajul Scripturii de astăzi este o parte a unui discurs mai lung care a avut loc la Ierusalim în timpul Sărbătorii Corturilor (vezi Ioan 7:2, 10, 14). Aceasta a fost una dintre cele mai importante sărbători ale lui Israel și datează din timpul lui Moise (vezi Levitic 23:33–36, 39–43; Numeri 29:12–34; Deuteronom 16:13–17; 31:10).

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Domnul Isus vorbește (Ioan 8:31-32)
  • Cuvânt și ucenicie (v. 31)
  • Adevăr și libertate (v. 32)
 1. Credincioșii reacționează (Ioan 8:33)
 • Declarația (v. 33a)
 • Întrebarea (v. 33b)
 1. Domnul Isus răspunde (Ioan 8:34-38)
 • Păcat și robie (v. 34)
 • Temporar și permanent (v. 35)
 • Fiu și libertate (v. 36)
 • Ce și de ce (v. 37-38)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Textele din Ioan 15:11-17 și 1 Ioan 2:3-10 ne oferă un cadru în care Creștinii pot crește ca ucenici ai Domnului Isus. Ce putem învăța despre ucenicie în aceste texte?
 • Lecția de astăzi ne învață că există o relație între adevăr și libertate. Ce trebuie să schimbăm din obiceiurile noastre pentru a ne asigura că trăim în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu? 
 • Ce putem spune celor ce consideră că viața de creștin nu e libertate, ci e constrânsă de multe reguli și legi?
 • Care sunt diferențele dintre libertatea în Domnul Isus și ideile despre libertate ale lumii?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Discuțiile moderne cu privire la conceptul de libertate gravitează în jurul ideilor de voință personală, responsabilitate și capacitatea oamenilor de a se exprima fără interferențe. Dar Isus era mai puțin preocupat de libertate în această privință. În schimb, Isus a fost preocupat de libertate și eliberare de strânsoarea insidioasă a păcatului. 

Cei care-l ascultau pe Domnul Isus nu și-au dat seama că trăiau acest tip de robie. Deși credeau că moștenirea lor etnică le oferea libertate, ei trăiau de fapt în sclavie. Așa-zisa lor libertate era o iluzie bazată pe o minciună. Isus a spus adevărul pentru că a rostit cuvintele Tatălui său – o declarație de adevărată libertate. Libertatea care vine de la Tatăl duce la viața veșnică cu Fiul. Cei care tânjesc după această libertate îl vor căuta pe Domnul Isus și Cuvântul Său și vor deveni ucenicii Lui. Astfel, ucenicii lui vor cunoaște adevărul, iar adevărul îi va elibera.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s