Înțelepciunea demnă de urmat – 26 iulie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Ioan 14:1-14 VERSETUL DE AUR: Ioan 14:6

Domnul Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. – Ioan 14:6

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm o reacție neînțeleaptă la afirmația Domnului Isus, să prezentăm răspunsul înțelept al Domnului Isus la această reacție și să identificăm o modalitate practică de a ne întări dedicarea de a-L urma pe Domnul Isus într-o cultură dominată de mediile de socializare.

CONTEXTUL LECȚIEI

Dintre cele patru evanghelii, Ioan este cea mai deosebită. Toate evangheliile Îl prezintă la unison pe Domnul Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, Mesia. În relatarea evangheliei, Matei, Marcu și Luca surprind de multe ori aceleași întâmplări, care sunt descrise de multe ori folosind cuvinte asemănătoare. Evanghelia lui Ioan are mai puține elemente comune cu celelalte trei evanghelii, în schimb oferind multe învățături care nu se regăsesc niciunde altundeva. El ne prezintă conversații extinse dintre Domnul Isus și oponenții Săi, precum și dintre Domnul Isus și ucenicii Săi. Aceste conversații ne prezintă perspectiva asupra identității și misiunii Domnului Isus ca Fiu divin al lui Dumnezeu care a devenit om.

Ioan face legătura dintre aceste conversații și minunile făcute de Domnul Isus, pe care el le numește „semne” (Ioan 4:48; 20:30; etc.) pentru a sublinia faptul că ele confirmă identitatea și misiunea Domnului Isus. 

Textul lecției de azi se află în apropierea capitolelor în care Ioan se concentrează asupra cuvintelor și faptelor Domnului Isus din seara dinaintea răstignirii (Ioan 13-18). O bună parte din aceste relatări conțin învățăturile date în mod privat ucenicilor. La finalul acestor învățături, Domnul Isus s-a rugat pentru ucenicii Lui, cerându-I Tatălui ca ei să fie uniți, așa cum El și Tatăl sunt una.  

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Domnul Isus prezintă calea (Ioan 14:1-4)
 • Aveți credință (v. 1)
 • Urmați pe Fiul (v. 2-4)
 1. Cum putem cunoaște calea (Ioan 14:5-7)
 • Întrebarea lui Toma (v. 5)
 • „Eu sunt”…răspunsul (v. 6, 7)
 1. Detalii despre cale (Ioan 14:8-14)
 • Cererea lui Toma (v. 8)
 • Una cu Tatăl (v. 9, 10)
 • Lucrările lui Domnul Isus (v. 11)
 • Lucrările mai mari făcute de credincioși (v. 12-14)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum putem să înlocuim îngrijorarea cu încrederea?
 • Cum putem răspunde la ideea că o sigură cale de mântuire este o perspectivă prea îngustă și că sunt mai multe căi de a ajunge în cer?
 • Folosind doar exemple din viața Domnului Isus, cum L-am putea descrie pe Dumnezeu Tatăl unui necredincios?
 • Pentru ce lucruri trebuie sau nu trebuie să ne rugăm, în funcție de motivele pentru care cerem (Iacov 4:3)?

APLICAȚIE PRACTICĂ

În Domnul Isus din Nazaret Îl vedem cu adevărat pe Dumnezeu Tatăl! Pe deplin divin, și pe deplin uman, Domnul Isus a vorbit și a acționat cu autoritatea care Îi aparține doar lui Dumnezeu. Din acest motiv ucenicii Lui au ajuns să înțeleagă că Dumnezeu a fost prezent în Domnul Isus. 

Dumnezeul întrupat în Domnul Isus este răbdător, așa cum Domnul Isus a fost răbdător cu ucenicii Lui. El este drept, așa cu Domnul Isus e drept, atât cu cei puternici, cât și cu cei slabi. El este îndurător, generos și milostiv, așa cum Domnul Isus și-a dat viața pentru cei nevrednici, chiar și pentru dușmanii Lui. A-L cunoaște pe Domnul Isus înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. A-L respinge pe Domnul Isus, înseamnă a-L respinge pe Dumnezeu. A urma calea înțelepciunii lui Dumnezeu înseamnă a urma calea Domnului Isus, înseamnă a iubi și sluji așa cum a făcut și El. 

Traducerea și adaptarea: Chris Hoble

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s