Martie 2018

Gata de tipar. Faceți clic aici: Scoala Duminicala – Martie 2018.

Privire de ansamblu

Luna aceasta la școala duminicală ne vom întoarce atenția spre Dumnezeu, concentrându-ne din nou pe măreția și sfințenia Lui. Ne vom concentra din nou atenția asupra lui Dumnezeu care se îngrijește de tot ce avem nevoie ca să creștem, prin credință, în încrederea noastră în El.

Cele patru lecții de școală duminicală de luna aceasta încep cu relatarea din Geneza 22 în care ne amintim de momentul în care Avraam a fost pus în situația de a-și demonstra credincioșia față de Dumnezeu prin jertfirea lui Isaac. Momentul culminant este clipa în care, la întrebarea lui Isaac despre mielul de jertfă, Avraam răspunde: „Dumnezeu va purta de grijă!˝Și într-adevăr Dumnezeu a purtat de grijă, cruțând viața lui Isaac. Același Dumnezeu continuă să poarte de grijă și astăzi celor ce se încred în el.

Următoarele trei lecții din luna martie se petrec în jurul aceluiași loc istoric, unde a avut loc interacțiunea dintre Avraam și Dumnezeu, pe muntele Moria. În același loc, Solomon a construit marele și magnificul templu (2 Cronici 3:1).

În cea de-a doua săptămână vom examina o parte din rugăciunea lui Solomon făcută cu ocazia dedicării Templului, și în care Solomon vorbește despre măreția lui Dumnezeu: „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine în ceruri şi pe pământ!˝(2 Cronici 6:14).

Cea de-a treia lecție ne arată cum au răspuns Solomon și poporul la prezența plină de slavă a lui Dumnezeu din Templu, lăudându-L pe Dumnezeu.

Iar în ultima lecția din luna aceasta, Dumnezeu îl îndeamnă pe Solomon și pe restul poporului să-I onoreze măreția și slava prin ascultarea lor plină de credință. Învățăm că Dumnezeu este mare și bun, însă măreția și bunătatea Lui nu trebuie trivializate și luate de-a gata, și că neascultarea duce la consecințe tragice.

 

4 martie 2018

Domnul va purta de grijă

Text: Geneza 22:1-3, 6-14

Verset de aur: Geneza 22:8

Scopul – Să înțelegem șirul evenimentelor legate de aducerea lui Isaac ca jertfă de către Avraam și implicațiile pentru Avraam ale ascultării poruncii lui Dumnezeu de a-l jertfi pe Isaac.

Contextul lecției:

Avraam, Isaac și Iacov sunt parte din linia aceea de oameni credincioși care i-au urmat lui Set și au început să „cheme numele Domnului“. Geneza ne vorbește despre ei de parcă ar fi cei mai importanți urmași de pe fața pământului și, într-un fel, chiar așa au și fost.

În măsura în care vom începe să studiem viețile acestor trei oameni, Avraam, Isaac și Iacov, vom observa că există o descriere a lor „prin contrast“ cu una din rudeniile lor. Avraam ne este descris în contrast cu nepotul său, Lot. Isaac ne este prezentat prin contrast cu fratele său vitreg, Ismael, iar Iacov ne este prezentat în contrast cu fratele său geamăn, Esau. Observați că relația dintre aceste perechi devine din ce în ce mai apropiată, de la nepot, la frate vitreg, la frate geamăn. Biblia ne spune că există mereu aceste două linii care împart omenirea, cei neprihăniți și cei păcătoși. Istoriile celor trei perechi de oameni te îndeamnă să te aliniezi cu unul sau cu celălalt.

Geneza ni-i prezintă deci pe Avraam, Isaac și Iacov ca pe trei oameni ai credinței, puși în contrast cu trei rude ale lor care sunt oameni ai firii pământești. Vrei să fii un Avraam sau un Lot? Alegi să fii un Isac sau preferi să fii un Ismael? Îți place să faci ce a făcut Iacov sau te abandonezi poftelor tale ca Esau? Când străbați relatările din Geneza, aceasta este întrebarea pe care trebuie să ți-o pui: Cu cine vrei să semeni?

Prezentarea lecției: 

Dumnezeu îl testează pe Avraam (Geneza 22:1-3)

 • Cererea lui Dumnezeu (v. 1, 2)
 • Răspunsul lui Avraam (v. 3)

Avraam are credință în Dumnezeu (Geneza 22:6-10)

 • Întrebarea lui Isaac (v. 6, 7)
 • Răspunsul lui Avraam (v. 8)
 • Acțiunile lui Avraam (v. 9, 10)

Dumnezeu îl cruță pe Isaac (Geneza 22:11-14)

 • Mesajul îngerului (v. 11, 12)
 • Avraam confirmă (v. 13, 14)

Aplicație practică

 1. Deseori suntem ispitiți să ne punem încrederea în noi înșine pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi și în capacitatea noastră de a înțelege complexitățile vieții. Avraam ne învață că trebuie să ne încredem doar în Dumnezeu.
 2. Promisiunile Lui sunt o călăuză pentru lupta noastră. Trebuie să mergem la război echipați (Efeseni 6: 10-18). Prin El putem fi biruitori!

 

 

11 martie 2018

Nu este Dumnezeu ca Tine

Text: 2 Cronici 6:12-21

Verset de aur: 2 Cronici 6:15

Scopul – Să studiem ce a spus Solomon despre caracterul lui Dumnezeu și credincioșia Lui în ținerea promisiunilor. De asemenea, să descoperim cum poate sluji rugăciunea lui Solomon ca model pentru rugăciunile noastre.

 

Contextul lecției:

Cortul Întâlnirii a fost făcut de Moise, dar a fost proiectat de Dumnezeu. Moise a lucrat ,,după chipul care ți s-a arătat pe munte“ (Exod 26:30).  Templul a fost și el tot un proiect divin, desenat de Dumnezeu însuși. Solomon a lucrat după planurile pe care i le-a dat David, care le primise și el de la Dumnezeu: „Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le în scris cu mâna Lui.” (1 Cronici 18:19). Templul a devenit astfel un loc în care Dumnezeu a luat inițiativa de a se întâlni cu oamenii. Inaugurarea Templului îi oferă lui Solomon, cel mai înțelept dintre oameni, să rostească una din cele mai remarcabile rugăciuni din istorie. O vom examina împreună.

Observați structura rugăciunii și modul în care Solomon se raportează la Dumnezeu, scoțând în evidență elemente ale caracterului divin. Aceste elemente nu se schimbă și modelul acestei rugăciuni poat fi folosit și de credincioșii din secolul 21 care se roagă Dumnezeului noului legământ, Dumnezeului care a venit la cel căzut în păcat prin persoana Domnului Isus Cristos.

Prezentarea lecției:

Pregătirea lui Solomon (2 Cronici 6:12, 13)

 • Locul (v. 12, 13a)
 • Poziția (v. 13b)

Rugăciunea lui Solomn (2 Cronici 6:14-21)

 • Suveranitatea lui Dumnezeu (v. 14)
 • Promisiuni sfinte (v. 15-17)
 • O casă mică (v. 18)
 • O pledoarie sinceră (v. 19-21)

Aplicație practică

 1. Dumnezeul lui Solomon este și Dumnezeul nostru. Cuvintele cu care își începe el rugăciunea – „Doamne, Dumnezeul lui Israel! Nu este Dumnezeu ca Tine în ceruri şi pe pământ!” – reprezintă un adevăr veșnic, care e la fel de adevărat acum ca și atunci. El e Dumnezeul care s-a revelat pe Sine unei lumi căzute și pierdute, prin Isus Cristos.
 2. Dumnezeu continuă să își îndeplinească promisiunile. Dar El ne cere, la fel ca și în vechime, să umblăm cu El „cu toată inima” (2 Cronici 6:14). Pavel are un mesaj asemănător când spune creștinilor să se poarte „într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o”(Efeseni 4:1).

 

18 martie 2018

Poporul Îl laudă pe Dumnezeu

Text: 2 Cronici 7:1-9

Verset de aur: 2 Cronici 7:3

Scopul – Să descriem răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea lui Solomon de dedicare a templului și lauda adusă de popor lui Dumnezeu.

Contextul lecției:

Contextul lecției de astăzi este rugăciunea lui Solomon pe care am studiat-o săptămâna trecută. La tonul dat de rugăciunea lui Solomon, și datorită prezenței slavei lui Dumnezeu, poporul preia lauda și răspunde prezenței divine. Aceasta este reacția naturală a tuturor celor ce simt prezența divină.

Observați că răspunsul poporului condus de Solomon este structurat pe mai multe paliere, incluzând felurite jertfe, diverse metode de a demonstra închinarea față de Dumnezeu, cu durată extinsă, toate dorind să exprime dedicarea completă a poporului înaintea lui Dumnezeu.

Prezentarea lecției:

 

Foc din cer (2 Cronici 7:1-3)

 • Slava Domnului coboară din cer (v. 1, 2)
 • Poporul se pleacă la pământ (v. 3)

Închinarea poporului (2 Cronici 7:4-6)

 • Jertfele poporului (v. 4, 5)
 • Muzica poporului (v. 6)

Închinarea continuă (2 Cronici 7:7-9)

 • O multitudine de jertfe (v. 7)
 • O mulțime de închinători (v. 8, 9)

Aplicații practice

 • În lecția de azi am învățat despre importanța închinării și a mulțumirii. Închinarea este o reacție naturală când prezența lui Dumnezeu este manifestată în mod vizibil, dar nu este întotdeauna ușoară în situații dificile. Cu toate acestea, Pavel ne încurajează să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile (1 Tesaloniceni 5:18).

 

25 martie 2018

Păstrează legile și poruncile Mele

Text: 2 Cronici 7:12-22

Verset de aur: 2 Cronici 7:14

Scopul – Să înțelegem promisiunile privind binecuvântările și disciplina făcute lui Solomon de Dumnezeu și să discutăm despre felul în care aceste promisiuni pot fi atât încurajări cât și avertizări pentru creștinul de azi.

Contextul lecției:

Lauda primită din partea poporului este răsplătită de Dumnezeu prin binecuvântări. Promisiunile lui Dumnezeu sunt bogate și pline de har, dar nu sunt necondiționate.

Contextul lecției este finalizarea construcției templului. Între ultimul verset din lecția de săptămâna trecută, și primul verset al lecției de săptămâna aceasta se interpune un alt verset: 2 Cronici 7:11 – „Când a isprăvit Solomon Casa Domnului şi casa împăratului şi a izbutit în tot ce-şi pusese de gând să facă în Casa Domnului şi în casa împăratului…˝

Într-adevăr realizarea lui Solomon era măreață, însă lecția de astăzi ne învață că nu ne putem odihnii pe laurii realizărilor noastre indiferent cât de extraordinare ar fi ele. Dumnezeu așteaptă mult mai mult din partea copiilor lui. Ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi nu este să construim o clădire, ci să-i dăm ceea ce a așteptat El întotdeauna de la copiii lui, oameni de rând sau împărați: ascultare. Nici măcar mărețul și impresionantul templu construit de Solomon nu poate să înlocuiască ascultarea pe care Dumnezeu o așteaptă de la copiii lui.

Prezentarea lecției:

 

Binecuvântări promise (2 Cronici 7:12-18)

 • Promisiuni pentru templu (v. 12)
 • Promisiuni pentru popor (v. 13-16)
 • Promisiuni pentru Solomon (v. 17, 18)

Disciplina promisă (2 Cronici 7:19-22)

 • Împotriva poporului (v. 19, 20a)
 • Împotriva templului (v. 20b-22)

Aplicație practică

 • Cuvintele din 2 Cronici 7:14 conțin o promisiune specială din partea lui Dumnezeu pentru Solomon, făcută după dedicarea templului din Ierusalim. Acest text este deseori citat, în special în Statele Unite, când se face apel la pocăință și trezire națională. Criticii spun că această interpretare este scoasă din context, deoarece „poporul Meu” se referă strict la poporul Israel din Vechiul Testament. Cu toate acestea, unul din principiile de bază ale Scripturii este că Dumnezeu este gata să ierte orice persoană sau națiune care vine la El cu pocăință (Luca 24:47).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s