Martie 2017

Gata de tipar:

scoala-duminicala-martie-2017-imposed-fara-logo

+++

5 Martie 2017

Dragoste desăvârșită

Scopul – Să înțelegem că dragostea lui Dumnezeu este eternă, ne susține și ne înnoiește.

Text: 1 Ioan 4:7-19

Verset de aur: 1 Ioan 4:11

Contextul lecției:

Dragostea este una din dovezile mântuirii. Dacă ești născut din Dumnezeu prin credința în Domnul Isus, ai primit deja în tine natura Lui divină  (2 Pet. 1:4). Pentru că ,,Dumnezeu este dragoste“ (vv. 8, 16), copiii care-i moștenesc natura trebuie să manifeste în jur dragostea Lui.  Aceasta dovedește că suntem cu adevărat copiii Lui.

Dragostea pe care o arătăm în jur Îl face pe Dumnezeu real și vizibil (v. 12). Dragostea este deci mare parte din mărturia noastră creștină. Nu este suficient să citim în Biblie despre dragsotea divină, trebuie să o experimentăm în viața noastră zilnică. Cea mai bună cale este să le arătăm dragoste celor din jur.

Tot așa cum adevărul iese biruitor asupra minciunii (vv. 1–6), și dragostea iese biruitoare asupra fricii (vv. 17–19). Pe măsură ce te maturizezi în dragoste  pentru Dumnezeu îți dai seama că nu ai de ce să te temi. Tatăl tău este stăpân peste toate lucrurile.

Wiersbe, Warren W.. With the Word: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook. 

Prezentarea lecției: 

Obiectiv (1 Ioan 4:7-12)

 • Sursa dragostei (v. 7-8)
 • Cel care demonstrează dragostea (v.9-10)
 • Cel care perfecționează dragostea (v. 11-12)

 

Rezultate (1 Ioan 4:13-19)

 • Dar (v. 13)
 • Mărturie (v. 14)
 • Refugiu (v. 15-16)
 • Fără teamă (v. 17-18)
 • Dragoste (v. 19)

 

Aplicații practice

 • Noi nu suntem ușor de iubit. Suntem egoiști, necredincioși, temători, însă Dumnezeu ne iubește chiar și așa.
 • Dragostea lui Dumnezeu este eternă, desăvârșită, inepuizabilă.
 • Să nu ne împotrivim dragostei lui Dumnezeu, ci să îi urmăm exemplul.


12 Martie 2017

Marea dragoste a lui Dumnezeu

Scopul – Să înțelegem conceptul de mântuire prin har ca opusul mântuirii prin fapte.

Text: Efeseni 2:1-10

Verset de aur: Efeseni 2:5

Contextul lecției:

De la moarte la viață. Cei păcătoși nu sunt doar bolnavi care au nevoie de îngrijire, ci morți care au nevoie de înviere. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru ca să poată învia în cei care cred în El (Ioan 5:24).

De la robie la libertate. Cei păcătoși sunt înrobiți de lume, de firea pământească și de diavol  (vv. 1–3) și nu se pot elibera singuri. În Christos găsim eliberare (Ioan 12:31–32; Gal. 1:4; 5:24). Acum, Dumnezeu lucrează în tine și prin tine ca să-și ducă la îndeplinire planurile Sale (v. 10).

De la mormânt la tron. Dumnezeu nu te-a înviat ca să te lase în cimitir! El te-a ridicat și te-a așezat pe tron ca să guști din biruința Fiului Său!

De la înstrăinare la împăcare. În Christos, credincioșii evrei și ne-evrei sunt una. Toate barierele din trecut au fost înlăturate. Toți cei credincioși sunt acum mădulare în același trup, cetățeni în aceeași națiune și pietre vii în același templu (1 Pet. 2:1–10). Aceasta este lucrarea minunatei iubiri divine (v. 4), a harului și a bunătății (v. 7). Nu-i de mirare că apostolul Pavel își începe această scrisoare cu o doxologie (1:3)!

Wiersbe, Warren W.. With the Word: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook 

Prezentarea lecției:

Viața în trecut: moarte vie (Efeseni 2:1-3)

 • Păcatul sinucigaș (v.1)
 • Răzvrătirea diabolică (v. 2)
 • Copii răzvrătiți (v. 3)

Viața viitoare: Bogății peste măsură (Efeseni 2:4-7)

 • Dragoste extravagantă (v. 4-5)
 • Cele mai bune locuri (v. 6)
 • Har nemăsurat (v. 7)

Viața actuală: Har salvator (v. 8-10)

 • Darul lui Dumnezeu (v. 8)
 • Fără laudă (v. 9)
 • Scopul dorit (v. 10)

Aplicații practice

 • Păcatul duce la moarte spirituală. Harul lui Dumnezeu ne dă viață pentru a-L putea sluji pe el cu faptele noastre bune.
 • Dacă ne supunem voii sale, el ne va folosi în mod minunat și scopul nostru în viață va fi clar.


19 Martie 2017

Dragoste fără egal

Scopul – Să înțelegem ce reprezintă vița, mlădițele și roada și cum poate un creștin să aducă roadă pentru Dumnezeu.

Text: Ioan 15:1-17

Verset de aur: Ioan 15:12

Contextul lecției:

Credința ne plasează în Christos împreună cu toate consecințele acestui fapt. De la El primim:

Viața Lui (1–8). O mlădiță este bună la un singur lucru – să aducă roadă. Ea face aceasta printr-o relație vitală cu vița. La fel este și cu cel credincios. A rămâne în Christos înseamnă să trăim o viață izvorâtă din ascultarea de El. Știm că suntem în El atunci când simțim procesul curățirii care ne face să aducem și roadă, multă roadă, mai multă roadă.

Dragostea Lui (9–17). Rămânerea depinde de ascultare, iar ascultarea depinde de dragoste. Dragostea și bucuria merg mână în mână și fac mai ușoară ascultarea noastră de poruncile Lui. Trebuie să-L iubim pe El, voia Lui și trebuie să ne iubim unul pe altul. Notați că toate cele trei fac parte din roada Duhului Sfânt (Gal. 5:22).

Numele Lui (18–27). Împreună cu identitatea Lui primim și reacția lumii față de El. Cu cât vom semăna mai mult cu El, cu atât ne va urî lumea mai mult. Dacă vom ști să ne lăsăm purtați de puterea Duhului Sfânt, vom ajunge la o viață rodnică (vv. 26–27).

Wiersbe, Warren W.. With the Word: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook.

Prezentarea lecției:

Adevărata viță (Ioan 15:1-7)

 • Mlădițe care produc roada (v.1-3)
 • Credincioși ce rămân în Cristos (v.4-7)

Adevăratul prieten (v. 8-17)

 • Ucenici care-l slăvesc pe Dumnezeu (v. 8-11)
 • Slujitori care devin prieteni (v. 12-15)
 • Porunca lui Isus pentru lucrători (v. 16-17)

Aplicații practice

 • Dragostea trebuie să fie motivația slujirii noastre.
 • Sursa dragostei noastre este Domnul Isus.
 • În loc de a ne concentra pe producția de roade, să ne concentrăm pe relația cu Domnul Isus, sursa roadelor.


26 Martie 2017

Dragostea restaurează

Scopul – Să înțelegem care este diferența dintre adevărata pocăință și falsa pocăință și cum putem evita ipocrizia.

Text: Ioel 2:12,13,18,19,28-32

Versete de aur: Ioel 12:13

Contextul lecției:

Trâmbița de avertizare (1–11). Încercările care vin în viața noastră trebuie să ne trezească și să ne reamintească că Domnul este în control. Lăcustele au fost armata lui Dumnezeu (vv. 11, 20, 25), și ziua a fost ,,Ziua Domnului.” Acesta este un adevăr crunt, însă este și un adevăr care ne poate aduce pacea (2 Sam. 24:14). Dumnezeul care rănește ne va și vindeca (Hos. 6:1).

Trâmbița de jale (12–17). Profetul îndeamnă poporul să se întoarcă la Dumnezeu prin pocăință și mărturisirea păcatelor. Să nu ne temem niciodată să venim astfel la Dumnezeu pentru că El este ,,milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate“ (v. 13). În rugăciune, gândește-te la măreția și gloria lui Dumnezeu (v. 17) și la felul în care ascultarea te poate scuti de suferințele pedepselor Lui.

Promisunea binecuvântărilor (18–32). Scopul final al lui Dumnezeu este să să înlăture vinovăția și să pună poporul într-o stare în care să-l poată binecuvânta. Lucrurile grozave din versetul 20 vor fi înlocuite de lucrurile ,,mari“ din versetul 21, iar bucuria va lua locul fricii. Versetele 28–32 se referă la lucrurile viitoare din Ziua Domnului, dar faptul că sunt citate de Petru în predica de la Rusalii arată că pot avea și o împlinire duhovnicească de care ne putem bucura și azi.

Wiersbe, Warren W.. With the Word: The Chapter-by-Chapter Bible Handbook.

Prezentarea lecției:

Pocăința (Ioel 2:12,13)

 • Întoarcerea la Dumnezeu (v.12)
 • Sfâșierea inimii (v. 13)

Reconstrucția (Ioel 2:18, 19)

 • Gelozia și mila (v. 18)
 • Grija și onoarea (v. 19)

Revelația (Ioel 2:28-32)

 • Acceptarea Duhului (v.28-29)
 • Observarea minunilor (v.30-31)
 • Revendicarea mântuirii (v. 32)

Aplicații practice

 • Să acceptăm încercările ca oportunități de cercetare spirituală.
 • Când trecem prin încercări trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu.
 • Să nu uităm niciodată că dragostea lui Dumnezeu restaurează și susține.

 

 

Advertisements