Mai 2017

Gata de tipar: Scoala Duminicala – Mai 2017 imposed (general)

 

Introducere:

Dragostea lui Dumnezeu depășește cu mult dimensiunile egoismului sau ale naționalismului nostru, iar lecțiile din luna Mai ne vor arăta cum nu se poate mai bine lucrul acesta. Deși pare greu de crezut și de acceptat, dragostea lui Dumnezeu se gândește la toți oamenii, chiar și la dușmanii noștri nesuferiți.

7 Mai 2017

Dragostea care susține

Scopul – Să înțelegem care sunt modurile în care oamenii fug de Dumnezeu în zilele noastre și cum putem să le evităm.

Textul: Iona 1:7-17

Versetul de aur: Iona 1:10a

Contextul lecției:

,,Poți să fugi, dar nu te poți ascunde de Dumnezeu!“

Iona este o persoană istorică reală, nu doar personajul unui basm sau a unei pilde. Iona, fiul lui Amitai, s-a născut în Gat-Hefer, o cetate aflată la 5 kilometri nord de Nazaretul Galileii. Singura referinţă despre el pe care o mai găsim în Vechiul Testament este un text din 2 Împăraţi 14:25.

Cartea aceasta ne prezintă evoluția lui Iona între două cetăți: Ninive și Tars. Prima trebuia să fie destinația ascultării lui, cea de a doua a fost ținta drumului lui în neascultare. În loc să o ia spre răsărit, Iona a fugit spre apus. Știm că Tars a fost o cetate vestită și bogată (Psalm. 72:10; Ier. 10:9; Ezec. 27:12,25). Herodot o plasează foarte departe, tocmai în sudul Spaniei. Cum știm că Gibraltarul, ,,coloanele lui Hercules“, erau socotite pe atunci ,,capătul pământului“, este evident că Iona a vrut să fugă cât mai departe posibil de Ninive și de … Domnul.

Știind ce va face Ninive evreilor, Iona a vrut să împiedice harul lui Dumnezeu să se manifeste față de cei din Ninive. Iona a fost deci profetul care s-a luat la luptă cu iubirea divină! Deși cartea îi aparține și-i urmărește evoluția, personajul ei principal nu este omul Iona, ci Dumnezeul harului și al îndelungii răbdări.

Iona este trimis cu un mesaj de pocăinţă la cetatea păgână Ninive. Profetul cunoştea însă răutatea asirienilor şi pericolul potenţial pe care-l constituiau ei pentru evrei (Isaia profeţise cu aproximativ 30 de ani mai înainte despre nenorocirile pe care asirienii le vor aduce asupra celor din Israel – Isaia 7:17-25) şi din această cauză el refuză să plece la Ninive şi fuge „departe de faţa Domnului” cu o corabie care se îndrepta spre Tars.

Dumnezeu l-a oprit din fuga lui răzvrătită prin intermediul unei furtuni stârnită pe mare, a trimis un pește să-l scape pe Iona de la înec şi să-l întoarcă pe ţărmul mării şi l-a trimis pe profet a doua oară la Ninive.

Prezentarea lecției: 

 1. Cauza furtunii (Iona 1:7-9)
 • Sorții (v. 7, 8)
 • Afirmația lui Iona (v. 9)

2.  Îngrijorările corăbierilor (Iona 1:10, 11)

 • Cu privire la păcatul lui Iona (v. 10)
 • Cu privire la o soluție (v. 11)

3. Consecințele acțiunilor (Iona 1:12-17)

 • Soluție (v. 12-14)
 • Rezultate (v. 15-17)

Aplicații practice:

 1. Foarte mulți dintre noi repetăm și astăzi greșelile lui Iona. Știm bine ce vrea Dumnezeu de la noi, însă în mod deliberat mergem în direcția opusă.
 2. Trebuie să învățăm să ascultăm de Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne dea putere să-l urmăm.

14 Mai 2017

Dragostea care ne păstrează

Scopul – Să înțelegem care au fost motivele care l-au determinat pe Iona să se răzgândească și să vedem cum ar putea consecințele unor decizii proaste să ne ducă la o credință mai mare.

Textul: Iona 2

Versetul de aur: Iona 2:9

Contextul lecției:

Cât de sinceră este rugăciunea unui om ,,strâns cu ușa“ de pedeapsa lui Dumnezeu? Aceasta este o întrebare dificilă. Cert este că această rugăciune a profetului Iona îl dovedește a fi un om cu o foarte bună cunoaștere a Scripturilor.  Frazele ei sunt citate din cărțile Bibliei.

Toate izbăvirile vin de la Domnul (Iona 2:9). Aceasta este concluzia care ne aliniază cu voia lui Dumnezeu.

Prezentarea lecției:

 1. Descrieri (Iona 2:1-3)
 • În burta peștelui (v.1,2)
 • Pe fundul mării (v.3)

2. Disperare (Iona 2:4-6a)

 • Departe de Dumnezeu (v. 4)
 • Acoperit de apă (v. 5)
 • La locul cel mai de jos (v. 6a)

3. Declarații (Iona 2:6b-10)

 • A lui Iona (v.6b-9)
 • A Domnului (v.10)

Aplicații practice

 1. E mult mai bine să fugim către Domnul decât să fugim de Domnul.
 2. Se spune că e bine să învățăm din greșelile altora. În acest caz, trebuie să învățăm din greșeala lui Iona și să ascultăm pe Domnul.
 3. Ca să-l putem asculta pe Domnul trebuie să fim întotdeauna atenți la El, în Cuvânt și rugăciune.

21 Mai 2017

Dragostea care iartă

Scopul – Să înțelegem reacția lui Dumnezeu la pocăința oamenilor din Ninive și să medităm la o listă de acțiuni și atitudini de pocăință pe care le vom pune și noi în aplicare.

Textul: Iona 3

Versetul de aur: Iona 3:

Contextul lecției:

Rezultatul propovăduirii lui Iona a fost pocăinţa ninivenilor, dar şi mânia profetului, care i-a văzut pe duşmanii poporului său scăpaţi de pedeapsa divină. A urmat apoi o lecţie plină de tact pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Iona, ca să-l facă să cunoască ceva din dragostea pe care Creatorul o simte pentru toate creaturile Sale.

Naţionalismul profetului a fost înecat în imensitatea iubirii divine. Iona a acceptat noua revelaţie a lui Dumnezeu şi s-a aşternut la scris pentru a ne lăsa o extraordinară lecţie de disciplinare a unui profet, care şi-a iubit prea mult neamul şi prea puțin pe ceilalți oameni.

Firește, există o vreme când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu se încheie. Acesta este avertismentul final al tuturor profeților. Iona însă s-a pripit cu Ninive. Dumnezeu încă le-a oferit celor de acolo șansa pocăinței. Iona a trebuit să învețe că răbdarea lui Dumnezeu este cu mult mai mare decât răbdarea oamenilor.

Și încă ceva: mulți s-au poticnit în finalul abrupt, aparent neterminat al cărții. Ei întreabă: ,,S-a pocăit Iona sau numai cei din Ninive s-au pocăit?“

Acestora le răspundem cu două dovezi.

În primul rând, pocăința lui Iona este dovedită de însăși existența cărții. Numai cine se pocăiește cu adevărat poate mărturisi despre greșelile lui de altădată. Dacă Iona nu s-ar fi pocăit, n-am avea astăzi această carte de mărturie personală.

În al doilea rând, tocmai acest final abrupt al cărții dovedește pocăința lui Iona. Problema lui Iona a fost că i-a plăcut să comenteze ceea ce i-a poruncit Dumnezeu, să-și dea și el cu părerea, să conteste și să contrazică. Felul în care-și termină cartea este un mesaj în el însuși. Este ca și cum ne-ar spune: ,,Am învățat că, în lucrurile mari și în lucrurile mici, este bine să-L lași pe Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt, să nu mai adaugi nimic la ceea ce a spus El“.

Cât despre niniviteni, după vremelnica lor pocăință, ei s-au grăbit să se întoarcă la vechile lor năravuri și Dumnezeu a trebuit până la urmă să-i nimicească. Este un rezumat al istoriei. Așa va face Dumnezeu cu toată omenirea. Vom vedea aceasta când vom studia cartea profetului Naum.

Prezentarea lecției:

 1. Repetarea trimiterii (Iona 3:1-4)
 • Declararea misiunii (v.1,2)
 • Începerea misiunii (v.3,4)

2. Reacția la mesaj (Iona 3:5-9)

 • A oamenilor (v. 5)
 • A împăratului (v. 6-9)

3. Răspunsul lui Dumnezeu (Iona 3:10)

Aplicații practice:

 1. Mântuirea se demonstrează prin roade. Acest lucru a fost valabil pentru Ninive și este valabil și pentru noi astăzi. Care sunt roadele tale?
 2. Dragostea lui Dumnezeu și dorința lui de a ierta sunt lucruri tare greu de înțeles pentru noi astăzi. Să ne rugăm ca Domnul să ne ajute să-i înțelegem motivele și să-l imităm în relațiile noastre cu alți oameni.

28 Mai 2017

Dragostea atotcuprinzătoare

Scopul – Să înțelegem motivele pentru care Dumnezeu a iertat pe Ninive și de ce Iona nu a fost mulțumit de rezultatele predicării sale.

Textul: Iona 4

Versetul de aur: Iona 4:11

Contextul lecției:

Dacă Dumnezeu ar fi vrut să salveze numai cetatea Ninive, cartea s-ar fi încheiat cu capitolul 3. Mai rămăsese însă încă o lucrare de făcut. Dumnezeu a vrut să-l salveze și pe Iona din orgolioasa lui încredere în ,,dreptatea“ lui. De patru ori ni se spune în capitolul 4 că Iona era un om mânios (4:1,2,4,9). Iona se aseamănă cu fratele mai mare din pilda Fiului Risipitor, care a stat afară să protesteze împotriva harului (Luca 15:25-32).

Există 5 lucruri pe care le foloseşte Dumnezeu pentru educarea spirituală a profetului:

(1). Furtuna stârnită pe mare (Iona l:4)
(2). Un peşte mare (Iona 1:17)
(3). Umbrarul de curcubete (Iona 4:6)
(4). Un vierme mic (Iona 4:7)
(5). Un vânt uscat şi fierbinte din răsărit (Iona 4:8)

 

Prezentarea lecției:

 1. Mânia lui Iona (Iona 4:1-4)
 • Reacție și aducere aminte (v.1,2)
 • Cerere și întrebare (v. 3,4)

   2. Protecția lui Iona (Iona 4:5-8)

 • Umbrarul și curcubetele (v. 5,6)
 • Viermele și vântul (v. 7,8)

 3. Hotărârile lui Dumnezeu (Iona 4:9-11)

 • Întrebare și răspuns (v. 9)
 • Mustrare și motiv(v. 10,11)

Aplicații practice:

 1. În general, facem două greșeli în relația noastră cu Dumnezeu: fie nu ținem pasul lui El, fie o luăm înaintea lui luând decizii care nu sunt în voia Lui.
 2. Să încercăm să stăm în voia lui Dumnezeu în tot ceea ce facem, predicând Evanghelia tuturor celor cu care intrăm în contact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements