Credincios chiar și în consecințe – 29 septembrie 2019

Text: Numeri 14:10b-20                                  Verset de aur: Numeri 14:19 Prezentarea lecției: Scopul – Să enumerăm punctele cheie din mijlocirea pe care Moise o face înaintea Domnului, în favoarea Israeliților răzvrătiți și să înțelegem importanța rugăciunilor de mijlocire. Contextul lecției: Mulți…

Credincios în timpul necazurilor noastre – 1 septembrie 2019

Text: Geneza 19:1,4,5,15-26,29       Verset de aur: Geneza 19:29 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem modul în care textul de astăzi demonstrează atât judecata cât și mila lui Dumnezeu.  Contextul lecției: Lot era nepot al marelui patriarh Avraam. El este prima dată menționat în Biblie în genealogia fratelui lui Avraam (vezi Geneza 11:27). Lot…

Dumnezeu confruntă păcatul – 30 septembrie 2018

Text: Geneza 3:8-17, 20-24 Verset de aur: Geneza 3:23 Prezentarea lecției: Scopul – Să luăm aminte la mecanismul prin care păcatul ne afectează viața și să ne gândim la metode biblice de a gestiona ispita și păcatul în viața noastră, în cadrul bisericii.  Contextul lecției: Când ne gândim la Grădina Edenului, avem în vedere desăvârșirea,…

Dumnezeu creează familia – 23 septembrie 2018

Text: Geneza 2:18-24; 4:1,2 Verset de aur: Geneza 2:24 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem importanța familiei în creație și în planul lui Dumnezeu, luând în considerare implicațiile acestui plan în viața noastră de zi cu zi, având în vedere rolurile diferite ale femeii și ale bărbatului în familie și în adunare.  Contextul lecției: În…