Dragostea în acțiune – 22 noiembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Faptele Apostolilor 4:32-37; 5:1-11 VERSETUL DE AUR: Faptele Apostolilor 4:32 Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte.– Faptele Apostolilor 4:32 SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre practicile credincioșilor din biserica din secolul unu și, în contrast, să…

Dragostea convingătoare – 15 noiembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: 1 Ioan 3:11-24 VERSETUL DE AUR: 1 Ioan 3:24 Cine păzeşte poruncile Lui rămâne în El şi El în el. Şi cunoaştem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni L-a dat. – 1 Ioan 3:24 SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm care sunt câteva moduri în care Domnul Isus și-a chemat ucenicii…

Dragostea care rămâne – 8 noiembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Ioan 15:4-17 VERSETUL DE AUR: Ioan 15:5 Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă, căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic. – Ioan 15:5 SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem învățăturile Domnului Isus despre dragostea pentru dușmani și să le analizăm prin contrast…

Dragostea care slujește – 1 noiembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Ioan 13:1-15, 34-35 VERSETUL DE AUR: Ioan 13:15 Apoi, a turnat apă într-un lighean şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. – Ioan 13:5 SCOPUL LECȚIEI: Să ne amintim modul în care Domnul Isus și-a arătat dragostea Lui față de ucenici în timpul…

Credința care nu face compromisuri – 24 noiembrie 2019

Text: 2 Petru 1:1-15                                       Verset de aur: 2 Petru 1:4 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem legătura dintre credință, cunoaștere și comportament din perspectiva învățăturilor Apostolului Petru. Contextul lecției: Cea de a doua epistolă a lui Petru…

Credința pusă la încercare – 3 noiembrie 2019

Text: 2 Corinteni 13:1-11          Verset de aur: 2 Corinteni 13:5 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem paradoxul acesta de putere în slăbiciune pe care-l experimenta Apostolul Pavel și modul în care ne ajută să trăim prin credința în Domnul Isus. Contextul lecției: Prima epistolă a lui Pavel către Corinteni a fost…

Binecuvântarea lui Dumnezeu – 25 noiembrie 2018

Text: Geneza 30:22-32, 43 Verset de aur: Geneza 30:22 Prezentarea lecției: Scopul – Să înțelegem modul în care Dumnezeu i-a binecuvântat pe cei despre care am citit în textul de astăzi, și să comparăm personalitățile lui Laban și Iacov, înțelegând necesitatea răbdării în viața de credință.  Contextul lecției: După visul lui Iacov de la Betel,…