Dumnezeu ne dă echipament de protecție – 27 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să enumerăm elementele armăturii lui Dumnezeu și să diferențiem între elementele ofensive și cele defensive învățând cum să le folosim mai eficient în viața noastră.  TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 6:10-18 VERSETUL DE AUR: EFESENI 6:13 De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi…

Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu – 20 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm baza mântuirii noastre și să comparăm mântuirea prin credință cu cea prin fapte, înțelegând modul în care am fost salvați. TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 2:1-10 VERSETUL DE AUR: EFESENI 2:10 Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte…

Cristos este înțelepciune – 13 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să studiem rugăciunea lui Pavel și să enumerăm lucrurile pentru care s-a rugat, înțelegând ideea și semnificația termenului „ochii inimii”, și să învățăm să ne rugăm și noi așa. TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 1:15-23 VERSETUL DE AUR: EFESENI 1:18 [Mă rog] să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui,…

Dumnezeu te-a ales pe tine – 6 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre binecuvântările spirituale menționate de apostolul Pavel în textul de astăzi și să facem o comparație dintre adopția fizică și cea spirituală, încercând să înțelegem lucrarea pe care Domnul a făcut-o în viața noastră.  TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 1:1-14 VERSETUL DE AUR: EFESENI 1:3 Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus…

O veste bună pentru toți – 28 noiembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm cum a primit Dumnezeu neamurile în Împărăția Sa și să înțelegem cum să ne purtăm și noi cu necredincioșii încercând să-i evanghelizăm și să-i ajutăm să intre și ei în Împărăția lui Dumnezeu.  TEXTUL LECȚIEI: Faptele Apostolilor 10:34-47 VERSETUL DE AUR: Faptele 10:34-35 Atunci, Petru a început să vorbească și a…

Nunta Mielului – 21 noiembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm mireasa lui Cristos, să înțelegem implicațiile acestui concept și ce importanță extraordinară are acest statut.  TEXTUL LECȚIEI: Apocalipsa 19:1-8 VERSETUL DE AUR: Apocalipsa 19:7 “Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit“ — Apocalipsa 19:7 CONTEXTUL LECȚIEI O imagine majoră…

Dumnezeul cel atotputernic – 14 noiembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să aflăm de ce a dorit Dumnezeu să ne arate ce se petrece în cer și ce implicații are acest lucru asupra vieții noastre. Să medităm asupra perspectivei biblice cu privire la eternitate. În cele din urmă, având în vedere cele învățate din lecția de azi, să identificăm un obicei rău și să-l…

Uniți în închinare – 7 noiembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să găsim și să identificăm câteva exemple de imagini simbolice din Apocalipsa și să explicăm semnificația acelor imagini. Să înțelegem nevoia de închinare corporativă în lumina mulțimii închinători din orice neam și orice seminție descrisă în pasajul acesta din Apocalipsa. TEXTUL LECȚIEI: Apocalipsa 7:9-17 VERSETUL DE AUR: Apocalipsa 7:14 “„Doamne”, i-am răspuns eu,…

Dragostea imparțială – 29 noiembrie 2020

TEXTUL LECȚIEI: Iacov 2:1-13 VERSETUL DE AUR: Iacov 2:5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?– Iacov 2:5 SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm care erau comportamentele bisericii ce demonstrau un…