Cuvântul dă pace – 31 iulie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să prezentăm promisiunea Domnului Isus cu privire la Duhul Sfânt și să explicăm legătura dintre prezența Duhului Sfânt și trăirea în ascultare față de Domnul Isus Hristos.    TEXTUL LECȚIEI: Ioan 14:15-29 VERSETUL DE AUR: Ioan 14:16 „Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, care să…

Cuvântul învierii – 24 iulie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să ne reamintim de evenimentele legate de învierea lui Lazăr; să explicăm cum dovedește învierea lui Lazăr veridicitatea afirmației făcute de Domnul Isus în Ioan 11:25 și să scoatem în evidență contrastul dintre viața trăită cu încrederea că Domnul Isus este „învierea și viața” și viața dinainte de mântuire.   TEXTUL LECȚIEI: Ioan…

Cuvântul salvează – 17 iulie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem relația dintre Fiul și Tatăl, așa cum este descrisă de Domnul Isus, și să înțelegem relația dintre mântuire și judecata divină.  TEXTUL LECȚIEI: IOAN 12:44-50 VERSETUL DE AUR: IOAN 12:46 „Eu ca Lumină am venit în lume, pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric.” – Ioan 12:46…

Cuvântul vindecă – 10 iulie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem diferența dintre credința teoretică și cea practică.  TEXTUL LECȚIEI: Ioan 4:46-54 VERSETUL DE AUR: Ioan 4:53 „Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela îi spusese Isus: „Fiul tău trăiește.” Și au crezut el și toată casa lui.” – Ioan 4:53 CONTEXTUL LECȚIEI Evanghelia lui Ioan poate fi împărțită în patru…

Cuvântul s-a făcut trup – 3 iulie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem cine este „Cuvântul”, să explicăm misiunile diferite pe care le-au avut „Cuvântul” și Ioan Botezătorul și să identificăm modalități practice prin care să continuăm mărturia lui Ioan Botezătorul. TEXTUL LECȚIEI: Ioan 1:1-14 VERSETUL DE AUR: Ioan 1:3  „Toate lucrurile au fost făcute prin El, și nimic din ce a fost făcut,…

Pace cu Dumnezeu – 25 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm și să putem explica ce înseamnă să fii justificat (considerat neprihănit) doar prin credință. Mai mult, să explicăm înțelesul și semnificația argumentului apostolului Pavel „mult mai mult”. În final, să medităm asupra etapelor de creștere prezentate în Romani 5:3-4. TEXTUL LECȚIEI: Romani 5:1-11 Verset cheie: „Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin…

Credința lui Avraam – 18 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să ne amintim despre neprihănirea lui Avraam. În acest sens, să distingem între neprihănirea datorată faptelor și neprihănirea imputată (socotită) credinciosului prin credință. Să facem o listă de exemple prin care înțelegerea neprihănirii imputate ne va direcționa gândurile și acțiunile în săptămâna ce ne stă înainte.  TEXTUL LECȚIEI: Romani 4:1-12 Verset de aur:…

Puterea Evangheliei – 11 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Înțelegând față de cine se simțea apostolul Pavel dator să le vestească Evanghelia, să învățăm să nu ne fie rușine de Evanghelie. Totodată, să alcătuim două abordări pentru împărtășirea Evangheliei: una pentru cei care au o minimă cunoștință despre Evanghelie și una pentru cei care nu posedă o astfel de cunoaștere. TEXTUL LECȚIEI:…

O atitudine de mulțumire – 4 iulie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre mulțumire și, de asemenea, în ce situații trebuie să-i mulțumim public lui Dumnezeu și când e mai bine să o facem în cămăruța noastră. Să întocmim un plan concret de aplicare în viața noastră a scopului anterior.  TEXTUL LECȚIEI: Levitic 13:45-46; Luca 17:11-19. Versetul de aur: „Unul din ei, când…