2 iulie 2017 – Moise

Scopul – Să înțelegem detaliile chemării lui Dumnezeu pentru Moise, reacția lui comparativ cu cea a lui Ghedeon și să recunoaștem puterea prezenței lui Dumnezeu în îndeplinirea lucrării.

Advertisements

9 iulie 2017 – Isaia

Scopul – Să înțelegem sfințenia lui Dumnezeu, detaliile chemării lui Isaia și procesul de sfințire pentru lucrare.

16 iulie 2017 – Ieremia

Scopul – Să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru lucrarea profetică a lui Ieremia și să explicăm felul în care evanghelia împlinește misiunea dată profetului în Ieremia 1:10.

Advertisements

23 iulie 2017 – Ezechiel

Scopul – Să înțelegem contexul chemării lui Ezechiel, dificultatea corectării celor care știu ce trebuie să facă, spre deosebire ce cei care nu știu și identificarea celor „împietriți” din biserica din prezent.

Advertisements

30 iulie 2017 – Amos

Scopul – Să înțelegem natura opoziției la mesajul lui Amos și răspunsul lui la această rezistență; să comparăm reacția de atunci cu cea din prezent față de evanghelie.

Advertisements