Justiție, răzbunare și îndurare – 2 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm problemele relaționale cu care s-a confruntat Cain, să explicăm implicațiile acțiunilor lui Cain din perspectiva textelor din Evrei 11:4 și 1 Ioan 3:12 și să ne amintim de importanța pocăinței veritabile pentru păcatele proprii.  TEXTUL LECȚIEI: Geneza 4:1-15 VERSETUL DE AUR: Geneza 4:10 „Domnul i-a zis: Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui…

Chemarea la profeție – 31 ianuarie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să facem un rezumat al profeției lui Ioel, să explicăm importanța împlinirii acestei profeții și să recunoaștem faptul că Duhul Sfânt lucrează diferit în fiecare dintre noi. TEXTUL LECȚIEI Luca 2:36-38; Fapte 2:16-21; Fapte 21:8-9 VERSETUL DE AUR  Fapte 2:17 „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură;…

Chemați pentru ca lumea să creadă – 24 ianuarie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm prioritățile exprimate de Domnul Isus în rugăciunea Lui; să explicăm intersecția suferinței, unității și mărturiei în rugăciunea finală a Domnului Isus. TEXTUL LECȚIEI   Ioan 17:14-24 VERSETUL DE AUR    Ioan 17:20 „Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.”…

Chemarea cu autoritate – 17 ianuarie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să ne aducem aminte de detaliile relatării vindecării spirituale și fizice a slăbănogului paralizat, să comparăm diferitele perspective ale celor prezenți și să ne aducem aminte de importanța iertării de păcate pe care o avem prin Domnul Isus. TEXTUL LECȚIEI: Marcu 2:1-12 VERSETUL DE AUR: Marcu 2:9 „Ce este mai lesne, a zice slăbănogului:…

Chemarea la ucenicie – 10 ianuarie 2021

CHEMAREA LA UCENICIE SCOPUL LECȚIEI: Să relatăm evenimentele din Luca 5:1-11 și să explicăm natura chemării pescarilor de către Domnul Isus și felul în care chemarea la evanghelizare se aplică și pentru noi. TEXTUL LECȚIEI: Luca 5:1-11 VERSETUL DE AUR: Luca 5:10b „Isus a zis lui Simon: <Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de…

Chemarea la propovăduire – 3 ianuarie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm pasajul din Scriptură citit de Domnul Isus în sinagoga din Nazaret și să explicăm sensul și semnificația declarației făcute de El cu privire la acest pasaj. TEXTUL LECȚIEI: Luca 4:14-22A VERSETUL DE AUR: Luca 4:18-19 „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc…

Solomon anticipează lauda – 26 ianuarie 2020

TEXTUL LECȚIEI: 1 Împărați 8:54-61 VERSETUL DE AUR: 1 Împărați 8:57, 58 „Domnul, Dumnezeul nostru, să fie cu noi așa cum a fost cu strămoșii noștri; să nu ne părăsească şi să nu ne lase, ci să ne aplece inimile spre El ca să umblăm în toate căile Lui şi să păzim poruncile, legile şi hotărârile Lui, pe…

Solomon cere binecuvântarea lui Dumnezeu – 19 ianuarie 2020

TEXTUL LECȚIEI: 1 Împărați 8:22-30, 52, 53 VERSETUL DE AUR: 1 Împărați 8:30 „Ascultă cererea slujitorului Tău şi a poporului Tău, Israel, când se va ruga înspre acest loc. Ascultă din tărâmul locuinței Tale, din ceruri, ascultă şi iartă” – 1 Împărați 8:30 SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm două dintre promisiunile îndeplinite de Dumnezeu și să folosim rugăciunea…

Solomon vorbește poporului – 12 ianuarie 2020

TEXTUL LECȚIEI: 1 Împărați 8:14-21 VERSETUL DE AUR: 1 Împărați 8:15 „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, care a vorbit cu gura Lui tatălui meu David şi care împlinește, prin puterea Lui, ce spusese…” – 1 Împărați 8:15 SCOPUL LECȚIEI: Să ne aducem aminte de promisiunile făcute de Dumnezeu în legământul încheiat cu David; să explicăm de ce…