Maria se bucură – 25 decembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm principalele motive ale bucuriei pe care a simțit-o Maria; să urmărim paralelele dintre cântarea Mariei și cea a lui Zaharia (Luca 1:67-79); să ne unim în cântarea de laudă adusă Mântuitorului nostru. TEXTUL LECȚIEI: Luca 1:46–55 VERSETUL DE AUR: Luca 1:46-47 “Și Maria a zis: ‘Sufletul meu mărește pe Domnul și…

Ioan Botezătorul începe lucrarea – 18 decembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm pasajul din Vechiul Testament citat de Ioan; să comparăm Luca 3:15-18 (din lecția de azi) cu următoarele pasaje: Matei 3:11-12; Marcu 1:7-8; și Ioan 1:24-28; să ne pregătim pentru lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în viețile noastre în vremurile “de pustie.” TEXTUL LECȚIEI: Luca 3:2b–6, 15–18 VERSETUL DE AUR:…

Zaharia vorbește din nou – 11 decembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să observăm desfășurarea evenimentelor din primele zile după nașterea lui Ioan Botezătorul; să înțelegem felul în care au reacționat rudele și vecinii în contextul acestor evenimente; să medităm la felul în care, la rândul nostru, putem pregăti inima cuiva pentru a-l primi pe Isus. TEXTUL LECȚIEI: Luca 1:57–66, 76–79 VERSETUL DE AUR: Luca…

Zaharia primește un mesaj din partea Domnului – 4 decembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să observăm momentele de îndoială și frică din viața lui Zaharia; să înțelegem că îndoiala din viața lui nu are scuză; să ne pocăim de momentele noastre de îndoială. TEXTUL LECȚIEI: Luca 1:8–20 VERSETUL DE AUR: Luca 1:13 “Dar îngerul i-a zis: ‘Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta…

Dreptate și eliberare – 26 decembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem contextul istoric al profeției lui Naum și să explicăm de ce este necesară dreptatea lui Dumnezeu pentru propovăduirea Veștii bune. De asemenea, să învățăm cum să prezentăm Evanghelia atât ca mânia lui Dumnezeu cât și ca mântuirea disponibilă prin Domnul Isus. TEXTUL LECȚIEI: Naum 1:1-3, 6-8, 12-13, 15 VERSETUL DE AUR:…

Dreptate și neprihănire – 19 decembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem contextul lucrării profetice ale lui Isaia și importanța capitolului 9 din cartea Isaia în contextul Noului Testament, cu precădere aplecându-ne asupra anticipării revenirii Domnului Isus. TEXTUL LECȚIEI: Isaia 9:2-7 VERSETUL DE AUR: Isaia 9:7 “El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de…

Dreptate și bunătate – 12 decembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să ne amintim de motivele pentru care David a fost atât de bun cu Mefiboșet și să învățăm și noi din să fim buni cu cei din jurul nostru. TEXTUL LECȚIEI: 2 Samuel 9: 1–7, 9-12 VERSETUL DE AUR: 2 Samuel 9:1 “David a zis: „A mai rămas cineva din casa lui Saul,…

Dreptate și ascultare – 5 decembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm pe scurt care sunt cerințele lui Dumnezeu pentru poporul legământului din Vechiul Testament și să explicăm legătura dintre acele cerințe și ideea de dreptate. TEXTUL LECȚIEI: Deuteronom 5:1b-3; 10:12-13; 27:1-10 VERSETUL DE AUR: Deuteronom 10:12-13 “Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, decât să te temi de…

Chemat să pregătească – 27 decembrie 2020

SCOPUL LECȚIEI: Să recapitulăm aspectele cele mai importante ale lucrării și mesajului lui Ioan Botezătorul; să descoperim asemănările și deosebirile dintre cele două botezuri menționate de Ioan; să ne facem o cercetare personală a atitudinilor inimii, pentru a nu fi asemănați cu puii de viperă. TEXTUL LECȚIEI: Matei 3: 1–12 VERSETUL DE AUR: Matei 3:…