6 august 2017 – Chemarea la mărturie practică

Scopul – Să înțelegem cum și-a stabilit biserica primară prioritățile legate de distribuirea de ajutoare și să contemplăm aplicarea practică și concretă a acestui principiu în biserica de azi.

Advertisements

13 august 2017 – Chemarea la îndepărtarea barierelor

Scopul – Să înțelegem diferențele culturale dintre Filip și etiopian și motivele pentru care Luca, autorul, a considerat important să descrie contextul cultural al acestei întâlniri.

27 august 2017 – Chemarea la incluziune

Scopul – Să înțelegem elementele „curate” și „necurate” din viziunea lui Petru și reacția lui la acestea; să evaluăm rezistența lui Petru față de neamuri din perspectiva declarației lui de la Rusalii că evanghelia este pentru toți (Fapte 2:39).