Noiembrie 2017

Gata de tipar: Scoala Duminicala – Noiembrie 2017 – imposed

5 noiembrie 2017

Dumnezeu credincios, popor necredincios

Scopul – Să înțelegem care sunt consecințele necredinței și să ne corectăm comportamentul.

Text: Numeri 25:10-13, 1 Samuel 2:30-36

Verset de aur: 1 Samuel 2:35

Contextul lecției:

În lecția aceasta vom întâlni două ilustrații ale unui principiu: credincioșia lui Dumnezeu rămâne în vigoare chiar și atunci când are de-a face cu necredincioșia noastră:

,,Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur“ (2 Timotei 2:13).

Planul lui Dumnezeu merge înainte. Păgubași sunt doar cei ce se nenorocesc singuri prin neascultarea lor.

,, .. dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui“ (Luca 7:30).

Nu tot ce se coboară din Israel este Israel și nu toți cei ce-și spun creștini sunt urmași ai lui Christos. Asta ar trebui să ne îngrozească și să ne îndemne la credincioșie personală.

Prezentarea lecției:

Dumnezeu răsplătește zelul (Numeri 25:10-13)

 • Dumnezeu vorbește (v.10)
 • Fineas este lăudat (v. 11)
 • Se încheie legământul (v. 12)
 • Se instaurează permanența (v 13)

Dumnezeu pedepsește păcatele (1 Samuel 2:30-36)

 • Consecințele necredinței (v. 30-34)
 • Răsplata credincioșiei (v. 35-36)

Aplicații practice

 1. Legămintele sunt obligatorii, și trebuie respectate, nu doar admirate
 2. Pentru că nu este ușor să respectăm noul legământ, Biblia ne învață să ne instruim inimile în direcția aceasta (1 Cor. 10:1-10)
 3. Să fim întotdeauna conștienți că avem nevoie de pocăință

+++

12 noiembrie 2017

Promisiunea unui nou legământ

Scopul – Să înțelegem elementele noului legământ și de ce noul legământ e scris în inimă și nu pe tăblițe de piatră

Text: Ieremia 31:27-34

Verset de aur: Ieremia 31:33

Contextul lecției:

Noul Legământ va fi împlinit doar datorită neascultării lui Israel. Dumnezeu Şi-a dat seama că Israelul nu putea păstra legământul mozaic, pentru că acest legământ ţinea de exterior, pe când problema era interioară. De aceea Dumnezeu a spus: “Voi face un nou legământ cu voi!” Aş vrea să observaţi că Noul Legământ este necondiţionat; depinde în totalitate de Dumnezeu, de credincioşia Lui.

Superioritatea acestui Nou Legământ este discutată în cartea Evrei 8 – 10. El are o Jertfă mai bună, un mijlocitor mai bun, făgăduințe mai bune și o durată nesfârșită.

Prezentarea lecției:

Inversarea judecății (Ieremia 31:27-30)

 • Sămânța este plantată (v.27)
 • Are loc reconstrucția (v. 28)
 • Un proverb vechi (v. 29)
 • Un proverb nou (v. 30)

Refacerea relației (Ieremia 31:31-34)

 • Un nou legământ (v. 31)
 • Vechiul legământ (v. 32)
 • Scris în inimă (v. 33)
 • Păcatul e uitat (v. 34)

Aplicații practice

 1. Vechiul legământ e înlocuit de un nou legământ bazat nu pe legi și ereditate și pe credința în Domnul Isus, cel care a plătit prețul păcatelor noastre.
 2. Noul legământ afectează profund și personal pe toți cei credincioși.
 3. Transformarea credinciosului are lor dinăuntru înspre afară: inima este schimbată întâi, ceea ce duce la modificarea comportamentului.

+++

19 noiembrie 2017

Mijlocitorul (mediatorul) noului legământ

Text: Evrei 12:14, 15, 18-29

Versete de aur: Evrei 12:28, 29

Scopul – să înțelegem ce este un mijlocitor (mediator) și care sunt deosebirile dintre un credincios din timpul Vechiului Testament și unul din timpul Noului Testament

Contextul lecției:

Epistola aceasta a fost scrisă evreilor creștini care treceau printr-o perioadă de criză. Din cauza persecuției, ei erau înclinați să se reintegreze în sânul iudaismului tradițional și să uite de Christos. Autorul îi îndeamnă să nu facă așa ceva din câteva motive foarte întemeiate. Fără Christos nu mai rămâne speranța unui alt Mesia și nu mai există nici un Mijlocitor pentru ei.

Moise a fost rugat să se facă mijlocitor de poporul îngrozit care auzea glasul lui Dumnezeu la Sinai. La muntele acela, Dumnezeu a rânduit Legea. Prin Christos avem acces la un alt munte unde ne așteaptă binecuvântarea și bucuria reintegrării în familia cerească.

Prezentarea lecției:

Muntele înspăimântător (Evrei 12:14, 15, 18-21)

 • Pace și sfințenie (v. 14, 15)
 • Foc și tunet (v. 18, 19)
 • Groază și cutremur (v. 20, 21)

Muntele binecuvântat (Evrei 12:22-29)

 • Ierusalimul ceresc (v.22-24)
 • Dumnezeul de care nu putem să ne ascundem (v.25-27)
 • Frica de Dumnezeu (v. 28, 29)

Aplicații practice

 1. Muntele lui Dumnezeu este cel pe care îl descrie Ioan în Apocalipsa 21.
 2. Acest munte ne așteaptă chiar acum prin credința în Domnul Isus.
 3. Chiar dacă noul munte nu este ca cel vechi unde s-a dat legea, sfințenia lui Dumnezeu este încă prezentă.

+++

26 noiembrie 2017

Să ne amintim despre legământ

Text: 1 Corinteni 11:23-34

Verset de aur: 1 Corinteni 11:25

Scopul – să înțelegem despre ce ne amintim la Cina Domnului și să explicăm cum se identifică trupul și sângele Lui cu pâinea și respectiv cu vinul

Contextul lecției:

Biserica Nou Testamentală are doar două sacramente, două acte de cult care trebuie repetate pentru a ne ține în teritoriul Evangheliei: Botezul și Cina Domnului. Botezul marchează pocăința inițială. Cina Domnului întreține pocăința ca o constantă a vieții creștine:

,,Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit“ (1 Corinteni 2:2).

Cina ne ține în domeniul harului aducându-L pe Christos mereu în mijlocul adunării. Ea este un îndemn continuu la sfințenie. Cel ce privește agonia suferințelor lui Christos nu poate merge apoi imediat în lume și să continue să păcătuiască.

Biserica din Corint a fost departe de a fi o adunare model. Unii dintre noi nici n-ar considera-o astăzi biserică … Este interesant și important să notăm că pasajul despre Cina Domnului apare tocmai într-o scrisoare trimisă unei asemenea biserici.

Prezentarea lecției:

Masa de aducere aminte (1 Corinteni 11:23-26)

 • Pâinea frântă (v. 23, 24)
 • Paharul împărțit (v. 25, 26)

Implicațiile cinei (1 Corinteni 11:27-34)

 • Nevrednicia noastră (v.27)
 • Cercetarea personală (v. 28, 29)
 • Judecata personală (v. 30-32)
 • Grija față de alții (v. 33, 34)

Aplicații practice

 1. Cina Domnului ne ajută să ne identificăm cu alți credincioși ca fiind membri în trupul lui Cristos.
 2. Cina Domnului este o ocazie de a ne reaminti despre noul legământ cu Dumnezeu prin sacrificiul Domnului Isus Cristos.
 3. Cina Domnului este o ocazie de a ne aminti că Domnul nu a murit numai pentru noi, credincioșii, ci pentru toți oamenii, indiferent că aceștia întind sau nu mână la masa Domnului.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s