Rezultatele chemării lui Dumnezeu – 26 februarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să ne înțelegem statutul în Împărăția lui Dumnezeu și de ce anumite gânduri și acțiuni sunt incompatibile cu acest statut și care sunt cele corecte. 

TEXTUL LECȚIEI: 1 Petru 2:1-10 VERSETUL DE AUR: 1 Petru 2:9

“Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;” — 1 Petru 2:9

CONTEXTUL LECȚIEI

Petru a fost, fără îndoială, cel mai proeminent dintre primii 12 apostoli. El este primul pe listele apostolilor din scripturi (Matei 10:2–4; Marcu 3:16–19; Luca 6:13–16; Fapte 1:13). Lepădarea sa de Domnul Isus și revenirea lui ulterioară sunt puncte semnificative ale vieții lui (Ioan 18:15–17, 25–27; 21:15–17). Unii comentatori folosesc acești indicatori și alți pentru a așeza viața lui Petru în patru segmente cronologice. Următoarele texte în această privință nu sunt exhaustive, ci reprezentative: 

1. Slujirea timpurie – Marcu 1:21, 29–30; Luca 5:1–7; Ioan 1:40–42 

2. Împreună cu Domnul Isus – Matei 16:18; Marcu 1:16–20; Luca 9:28; Ioan 1:42; 21:15–17 

3. După-înălțare… – Fapte 4:13; 5:29; 10:1–11:18; 12:1–19 

4. Viața de mai târziu – Ioan 21:18–19; 1 Corinteni 9:5; Galateni 2:11–14; 2 Petru 1 

Cele 27 de cărți ale Noului Testament includ două care sunt atribuite apostolului Petru. Prima dintre acestea două este deosebit de semnificativă, cu citate și aluzii la diferite pasaje din Vechiul Testament. După un anumit comentator, cartea 1 Petru este la egalitate pe locul doi cu cartea Evrei, având cel mai mare procent de versete (69 la sută din cele 105 versete) care reflectă pasaje din Vechiul Testament; numai Apocalipsa are un procent mai mare. Lui Petru îi plăcea în mod deosebit să citeze din cartea lui Isaia (exemple: 1 Petru 2:6a, 8–9a). Ar trebui să ne întrebăm cine erau destinatarii epistolelor lui Petru. Au fost destinatarii în principal creștini de origine evreiască, creștini de origine dintre neamuri, sau un procent semnificativ din ambele categorii? Primul verset al primei epistole a lui Petru susține teoria destinatarilor evrei-creștini, fiind adresată „aleșilor care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galația, Capadocia, Asia și Bitinia” (1 Petru 1:1). Cuvântul tradus „împrăștiați” este termenul pentru „diaspora”, menționat în contextul lecției de săptămâna trecută (vezi Iacov 1:1; compară Ioan 7:35). Diaspora este un termen tehnic pentru evreii care au fost împrăștiați printre neamuri, așa cum este  profețit în Deuteronom 4:25–27; 28:64–68. Și evreii au trăit cu siguranță în zonele enumerate (comparați cu Fapte 2:5, 9–11), provincii situate în Turcia actuală. Pe de altă parte, susținerea teoriei destinatarilor de origine predominant dintre neamuri sunt anumiți indicatori din 1 Petru 1:14, 18; 2:9–10, 25; și 4:3–4. Susținătorii acestei teorii susțin că diaspora, sau dispersarea, nu ar trebui să fie interpretată literal ca aplicându-se strict la evrei, ci la figurat ca aplicându-se credincioșilor dintre neamuri.

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Ca niște prunci născuți de curând (1 Petru 2:1-3)
 • Îndemn (v.1-2a)
 • Așteptări (v. 2b)
 • Explicații (v.3)
 1. Ca niște pietre vii (1 Petru 2:4-8)
 • Modelul  (v. 4)
 • Rezultatul (v. 5)
 • Profeția (v. 6-8)

3. Pentru un nou început (1 Petru 2:9-10)

 • Identitate, prima parte  (v. 9a-b)
 • Sarcina (v. 9c)
 • Identitate, partea a doua (v. 10)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Versetul 1 din textul de astăzi enumeră mai multe comportamente negative. Există aspecte din viața ta în care îți permiți să ai astfel de comportamente? Ce putem face pentru a nu mai avea astfel de scăpări?
 • Ce înseamnă să fim pietre vii? De unde vine această metaforă?
 • Care sunt câteva dintre jertfele pe care ai fi dispus să le faci pentru Domnul, în calitatea ta de preot conform acestui text? (Vezi și Psalmul 51:17, Filipeni 4:18 și Iacov 1:27)

APLICAȚII PRACTICE

Problema centrală a lecției de astăzi este problema identității. În fața persecuției și a suferinței, credincioșii cărora Petru le-a scris păreau să fi avut îndoieli. În lumea noastră contemporană, problema identității noastre de creștini este la fel de importantă. Lumea noastră ne bombardează cu multiple opțiuni de identitate. Aceste opțiuni în sine variază de la unele inofensive la unele păcătoase. Dar ceea ce au toate acestea în comun este că trebuie să cedeze înaintea loialității noastre față de Regele Isus. Creștinii slujesc acelui rege ca membri ai familiei regale. Ne comportăm ca membri ai familiei regale în cel mai bun sens al cuvântului? Îi tratăm pe semenii creștini ca și cum ar fi prinți și prințese alături de noi? Mai presus de toate, îl onorăm pe Regele Isus în tot ceea ce facem ca slujitori ai Săi ascultători? Fie ca noi să onorăm acest rol în anul 2023 și mai departe, lucrând pentru unitatea credincioșilor ca națiune sfântă și regală a Regelui Isus.

Traducerea și adaptarea: Pastor Dr. Marius Lucan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s