Dumnezeu promite lumină – 22 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm cum putem să aducem lumina lui Dumnezeu în viața noastră și să luminăm mai mult în lume. 

TEXTUL LECȚIEI: Isaia 58:6-10 VERSETUL DE AUR: Isaia 58:10

“Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua namiaza mare! — Isaia 58:10

CONTEXTUL LECȚIEI

Aceasta este de acum a treia noastră lecție din cartea Isaia, așa că contextele celor două lecții anterioare se aplică și acestei lecții. Textul nostru, găsit în Isaia 58, este despre post. Esența postului este sacrificiul personal. Intenția din spatele acestei practici este de obicei înțeleasă ca fiind amintită de dependența completă de Domnul, așa cum a spus Domnul Isus (Matei 4:1–4; compară cu Luca 12:22–31). Postul regulat și devotat ar putea câștiga respectul comunității. Postul comunității era un eveniment solemn pentru poporul lui Israel (1 Samuel 7:6; Estera 4:1–3, 15–17; 9:31–32; Ioel 1:14–15; contrast 1 Regi 21:9–12 ). Postul ar putea fi o condiție personală adecvată pentru un timp dedicat de rugăciune (2 Samuel 12:16, 21–23; Neemia 1:4; Daniel 9:3). Este pentru smerirea sufletului (Psalmul 35:13). Din păcate, postul ar putea deveni cu ușurință un ritual gol, mai mult despre recunoașterea evlaviei lui Iuda decât ca o disciplină spirituală (vezi Zaharia 7:5–6; Matei 6:16–18; Luca 18:9–14). În acest sens, Isaia începe capitolul 58 declarând cu voce tare răzvrătirea și ipocrizia lui Israel (Isaia 58:1–2). Oamenii au invitat acea critică arătând practicile lor de post (58:3a) ca dovadă a smereniei lor, dar Dumnezeu a arătat  greșeala: postul lor dădea aparența de smerenie, dar de fapt a avut ca rezultat exploatare (58:3b) și violență (58:4)! „Acesta numeşti tu post şi zi plăcută Domnului?” (58:5). Ce fel de post dorește cu adevărat Dumnezeu?

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Postul preferat de Dumnezeu (Isaia 58:6-7)
 • Rupe orice jug (v. 6)
 • Se îngrijește de orice nevoi (v. 7)
 1. Un viitor luminos (Isaia 58:8-10)
 • Protecția lui Dumnezeu  (v. 8-9a)
 • Promisiunea lui Dumnezeu (v. 9b-10)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Oare grija de frați și de semenii noștri e o modalitate de a răspândi lumina lui Dumnezeu? De ce, sau de ce nu?
 • E normal să așteptăm binecuvântările lui Dumnezeu ca o consecință a faptelor noastre bune? De ce, sau de ce nu?
 • Care dintre condițiile care încep cu „dacă” în Isaia 58:9-10 sunt cele mai convingătoare pentru tine? De ce?

APLICAȚII PRACTICE

Isaia l-a ajutat pe Israel să înțeleagă că ceea ce Dumnezeu consideră important nu este dorința temporară de a posti de la mâncare, ci o sănătate spirituală care duce la un comportament drept. Așa că ne-am putea pune două întrebări: 

 • Am un comportament ritualic, în loc să permit inimii mele să fie cu adevărat îndreptată către Dumnezeu în timpul acelor practici? 
 • Ce „post” ar trebui să țin pentru a mă alinia cu tipul de post pe care Dumnezeu îl dorește? 

One thought on “Dumnezeu promite lumină – 22 ianuarie 2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s