Dumnezeu promite restaurare – 8 ianuarie 2023

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem cum lucrează Dumnezeu pentru a ne mântui și proteja și cum ne cheamă Dumnezeu la lucrare. 

TEXTUL LECȚIEI: Isaia 43:1-4, 10-12 VERSETUL DE AUR: Isaia 43:1

Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a făcut, Iacove, şi Cel ce te-a întocmit, Israele: „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. — Isaia 43:1

CONTEXTUL LECȚIEI

Evenimentele din lecția de astăzi din Isaia 43, se petrec înainte cu aproximativ 300 de ani de la lecția de săptămâna trecută despre regele Solomon. Diferiți regi au venit și au plecat, iar națiunea lui Israel a fost împărțită în două părți. Israeliții au trecut prin mai multe cicluri de păcat și pocăință. Isaia 1:1 ne ajută să datăm lunga slujire profetică a lui Isaia între anii 740 și 680 î.Hr. Osea, un contemporan mai în vârstă al lui Isaia, a avertizat împărăția de nord a lui Israel să se pocăiască și să-și reafirme căile Domnului (exemple: Osea 1:1; 3:4–5). Din păcate, israeliții au refuzat. La câțiva ani de la slujirea lui Osea, regatul de nord a fost învins și împrăștiat de Imperiul Asirian în 722 î.Hr. Slujirea lui Isaia în împărăția de sud a lui Iuda avea perspective puțin mai bune. Isaia 36–39 povestește despre eliberarea Ierusalimului de armata asiriană a regelui Sanherib, precum și despre alte evenimente din timpul regelui Ezechia (condus în aproximativ 727–695 î.Hr.). Acelea au fost zile întunecate pentru micuța națiune a lui Iuda. Din păcate, cititorii inițiali din Iuda au confundat eliberarea miraculoasă de către armata asiriană în anul 701 î.Hr. ca un semn că Dumnezeu nu va permite niciodată căderea lui Iuda (Ieremia 7:2–26).

Această secțiune narativă se termină în Isaia 39 cu o acțiune greșită a lui Ezechia: regele a primit trimișii babilonieni la Ierusalim și le-a arătat toate bogățiile sale. Isaia i-a dat apoi lui Ezechia o profeție îngrozitoare conform căreia babilonienii vor duce în robie pe Iuda și toate comorile sale (Isaia 39:5–7; vezi și 2 Împărați 20:12–19). Începând cu Isaia 40 (considerat începutul celei de-a doua secțiuni a cărții, numită uneori „Cartea Mângâierii”), Asiria, atât de importantă în primele 39 de capitole, nu mai este o amenințare pentru poporul lui Dumnezeu; Babilonul este noua amenințare. Există, de asemenea, un accent mai mare în Isaia 40–66 pe promisiunile de speranță și un viitor mai luminos pentru poporul lui Dumnezeu, în contrast cu tema judecății care este atât de răspândită în capitolele anterioare. În această a doua secțiune, Isaia a dezvoltat o temă importantă a poporului lui Dumnezeu care acționează ca martori ai lui Dumnezeu pentru celelalte națiuni de pe pământ (Isaia 45:20–21; 48:20; etc.). Aceasta nu a fost mărturie în sensul „evanghelismului”, ci acela al „mărturiei” (vezi 43:10, mai jos). Ca să nu fim prea confuzi de terminologie, ar trebui să subliniem că uneori cuvântul Israel din cartea Isaia înseamnă doar împărăția de nord cu acest nume, diferit de regatul de sud al lui Iuda. Alteori, însă, cuvântul Israel se referă la tot poporul evreu din regatele din nord și din sud împreună. Contextul ne va spune ce înseamnă la un moment dat.

STRUCTURA LECȚIEI

  1. Dumnezeu lucrează (Isaia 43:1-4)
  • Dumnezeu creează (v. 1)
  • Dumnezeu protejează (v. 2-4)
  1. Dumnezeu cheamă (Isaia 43:10-12)
  • Israel trebuie să mărturisească (v. 10a)
  • Adevărul trebuie crezut (v. 10b-12)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

  • Care evenimente din viața ta îți dau încrederea că Dumnezeu este întotdeauna cu tine? Ce alte versete in Biblie, în afară de Isaia 43:2 ne pot întări încrederea în prezența Domnului?
  • Oare mărturia despre Domnul ne ajută în vreun fel? În ce fel, și cum?
  • Care sunt câteva dintre resursele moderne pe care se bazează oamenii în locul lui Dumnezeu?
  • Cum lucrează Dumnezeu în viața ta?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Oricât am fi tentați să judecăm eforturile lui Israel de a depune mărturie, ar fi bine să apreciem că, deși Isaia nu a fost crezut de oameni în propria sa lucrare, cuvintele lui au rămas scrise. Acestea au fost considerate suficient de prețioase (de către Dumnezeu) pentru a fi păstrate de-a lungul generațiilor, iar cuvintele lui Isaia sprijină mărturia creștinului de astăzi. Ca ucenici ai lui Cristos, noi trebuie să fim martori în lumea necredincioasă (vezi Fapte 1:8). Și, deși ne-am putea gândi la noi înșine individual ca martori, biserica este martorul principal (Ioan 13:34–35; Coloseni 3:12–17). Ce spun serviciile noastre de închinare despre Dumnezeul nostru? Cum spune prezența noastră în comunitate adevărul despre Domnul nostru? Ce spun relațiile, munca și distracțiile noastre despre Dumnezeul nostru sfânt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s