Ioan Botezătorul începe lucrarea – 18 decembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm pasajul din Vechiul Testament citat de Ioan; să comparăm Luca 3:15-18 (din lecția de azi) cu următoarele pasaje: Matei 3:11-12; Marcu 1:7-8; și Ioan 1:24-28; să ne pregătim pentru lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în viețile noastre în vremurile “de pustie.”

TEXTUL LECȚIEI: Luca 3:2b–6, 15–18 VERSETUL DE AUR: Luca 3:3

Și Ioan a venit prin tot ținutul din împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor. — Luca 3:3

CONTEXTUL LECȚIEI

Toate cele patru Evanghelii ne relatează istoria lui Ioan Botezătorul, înainte-mergătorul lui Isus (Matei 3:1-12; Marcu 1:1-8; Luca 1:5-25; 57-66; Ioan 1:19-34 și 3:22-36). Evangheliile ne descriu atât persoana lui Ioan Botezătorul, cât și lucrarea lui de propovăduire, după modelul profetului Ilie (Matei 11:13-14; 17:11-13; Marcu 9:11-13; Luca 1:17; compară cu Ioan 1:21-27). Ioan a venit ca ultimul profet al lui Israel. În această capacitate, sarcina lui a fost “să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El” (Luca 1:17; compară cu Maleahi 4:5-6). 

Ioan și-a petrecut anii formativi în pustie (Luca 1:80): Unii comentatori ai Noului Testament postulează că aici în pustie Ioan a intrat în contact cu o sectă evreiască, cunoscută sub numele de Esenieni. Spre deosebire de Farisei și Saduchei, Esenienii nu sunt menționați pe nume în Noul Testament. Cu toate acestea, istoricii primului secol d.Cr., ca de exemplu Iosephus Flavius, atestă existența acestei grupări și ne oferă detalii cu privire la practicile lor ascetice. Chiar dacă există unele asemănări între practicile lor și cele ale lui Ioan, Scriptura nu ne spune nimic cu privire la vreo asociere dintre Ioan și această sectă.

Nașterea lui Ioan ne este descrisă în Luca 1:57-66. După o scurtă pauză în care ne descrie nașterea lui Isus (Luca 2), Luca îl aduce din nou pe Ioan în atenția cititorilor săi. O face prezentându-le contextul politic și religios în care avea să se desfășoare lucrarea publică a lui Ioan (Luca 3:1-2). Luca îi menționează, printre alții, pe Tiberiu Cezar (împărat roman între 14-37 dCr.), Pilat din Pont (guvernator al Iudeei, 26-36 dCr.), Irod Antipa (tetrarh al Galileei și Pereiei, 4 îCr.-39 dCr.), și doi mari preoți, Ana și Caiafa, (7-36 dCr.). Luca afirmă că perioada descrisă în lecția de azi s-a desfășurat în “anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar” (3:1), adică în anul 28 sau 29 dCr. Menționarea acestor conducători are un rol important, dincolo de stabilirea perioadei istorice. Evanghelistul dorește să le reamintească cititorilor (în special celor ne-evrei) că poporul din vremea aceea se afla sub ocupație romană. Cu toții așteptau un salvator care să-i elibereze de jugul asupritorilor (vezi Luca 24:21; Ioan 6:15; Faptele Ap. 1:6): Ioan, însă, își face intrarea pe scena istoriei în acest context cu un mesaj care vorbea despre un alt fel de salvare. (Vezi textele paralele Matei 3:1-2; 11-12; Marcu 1:4-8; și Ioan 1:24-28).

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Profetul își face intrarea pe scena istoriei (Luca 3:2b–6)
 • El se arată în pustie (v. 2b-3)
 • El împlinește o prorocie de veacuri (v. 4-6)
 1. Identitatea acestui profet (Luca 3:15-18)
 • Așteptările mulțimii (v. 15)
 • Venirea lui Mesia (v. 16-18)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum am putea să dăm o atenție sporită Cuvântului lui Dumnezeu atunci când ne simțim “în pustie” datorită greutăților vieții? Care este rolul memorării Cuvântului (Psalmul 119:11) pentru a-l avea la dispoziție pe moment, indiferent de unde ne aflăm?
 • Este pocăința de păcate necesară în viața unui credincios botezat? Cum am putea încorpora această practică a pocăinței în rutina zilnică?
 • Cum am putea urma exemplul lui Ioan în a pregăti “calea Domnului” (Luca 3:4) în mijlocul vecinilor noștri? Care au fost câteva din experiențele noastre din “pustie” care ne-au pregătit pentru a putea comunica Evanghelia altora?
 • Care sunt câteva din metodele prin care putem să-i îndreptăm pe alții să-l urmeze pe Cristos? Cum ne-am putea pregăti pentru a fi gata să-i îndemnăm să accepte mesajul mântuirii?

APLICAȚII PRACTICE

 • Ioan Botezătorul a venit în lume ca înainte-mergător al lui Cristos și ca profet pentru neamul său. A slujit cauza lui Cristos botezând oamenii care veneau la pocăință și proclamând sosirea iminentă a mântuirii lui Dumnezeu. Pe toată durata lucrării sale, Ioan a proclamat vestea bună, i-a încurajat pe cei asupriți, și a fost un ghimpe pentru conducătorii vremii. Mesajul pe care l-a adus avea să schimbe lumea.
 • Cum ar putea asemenea experiențe “în pustie” să ne pregătească pentru a proclama mesajul lui Dumnezeu cu privire la salvarea prin Isus Cristos? Asemenea experiențe s-ar putea să ne coste; viața “în pustie” s-ar putea să fie lipsită de plăceri, confort și onoruri. În schimb, urmașii lui Cristos sunt chemați să-l urmeze pe El, și să proclame vestea bună a mântuirii în numele Lui. Făcând aceasta, toți credincioșii pregătesc lumea pentru calea Domnului.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s