Noi suntem lucrarea lui Dumnezeu – 20 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm baza mântuirii noastre și să comparăm mântuirea prin credință cu cea prin fapte, înțelegând modul în care am fost salvați.

TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 2:1-10

VERSETUL DE AUR: EFESENI 2:10

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele.– Efeseni 2:10

CONTEXTUL LECȚIEI

Apostolul Pavel scrie această epistolă din detenție, în calitate de prizonier al Imperiului Roman. Cititorii lui Pavel, deși nu sunt prizonieri, se aflau și ei într-o poziție dificilă. Noua lor credință i-a pus în dezacord cu lumea din jurul lor. Multe dintre relațiile lor familiare fuseseră întrerupte: creștinii de origine evreiască nu mai erau uneori bineveniți în sinagogă; Creștinii de origine dintre neamuri nu mai trebuiau să participe la ritualurile de închinare ale păgânismului. 

Mesajul lui Pavel către Efeseni subliniază o altă perspectivă, perspectiva lui Dumnezeu. De pe tronul lui Dumnezeu, creștinii nu sunt asupriți, ci biruitori. Ei nu sunt rebeli împotriva comunității, ci agenți ai lui Dumnezeu de reînnoire pentru lume. În ciuda respingerii de către vecini sau chiar de către cei cu autoritate, creștinii — atunci și acum — sunt primitorii recunoscători ai tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Experimentăm deja binecuvântările eterne ale lui Dumnezeu și anticipăm un viitor și mai mare când Cristos se va întoarce. Trăim împreună ca templu al lui Dumnezeu (Efeseni 2:11–22). Și Pavel însuși, proclamând Evanghelia în ciuda faptului că se află în închisoare, a exemplificat cum erau cu adevărat viețile cititorilor săi (3:1–19). Dar acest statut nu era ceva meritat sau câștigat. Lucrarea a fost toată a lui Dumnezeu. Ei aveau nevoie de lucrarea lui Dumnezeu în Cristos pentru a-i salva din starea neputincioasă a morții și pentru a-i face vii pentru tot ceea ce Dumnezeu avea pentru ei.

STRUCTURA LECȚIEI

  1. Morți în păcat (Efeseni 2:1-3)
  • Trăind pentru dușman (v. 1-2)
  • Înlănțuiți de egoism (v. 3)
  1. Vii în Cristos (Efeseni 2:4-10)
  • Iubiți de Dumnezeu (v. 4-7)
  • Salvați prin har (v. 8-9)
  • Pregătiți de muncă (v. 10)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

  • Oare tu te-ai putea descrie ca fiind bogat în bunătate? De ce? De ce nu? 
  • Meditând la atributele caracterului lui Dumnezeu – inclusiv bunătatea Lui – cum am putea să ne dezvoltăm și noi un caracter ca al lui Dumnezeu?
  • Cum ai descrie moartea spirituală la care se face referire în textul de azi? 

APLICAȚIE PRACTICĂ

Dacă suntem noi în credință, ne putem simți depășiți de chemarea noastră. Cum ne putem măsura așteptările? Cum putem depăși toate greșelile din viața noastră? Pavel ne reamintește să ne concentrăm nu pe insuficiența noastră, ci pe abundența lui Cristos. În Cristos, Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Iertarea este deplină, iar puterea lui este suficientă. Trebuie doar să continuăm să primim și să avem încredere, făcând clipă de clipă ceea ce ne îndrumă și ne permite Duhul. 

Dacă suntem în Cristos de o lungă perioadă de timp, putem cădea în obiceiul de a crede că merităm orice lucruri bune sau beneficii pe care le avem. Pavel ne amintește că tot ce am mai putut nu a fost niciodată suficient de bun; că suntem alături de Cristos prin acțiunea Lui, nu a noastră; și că tot ceea ce este bun în viața noastră este acum rezultatul primirii libere a darului lui Dumnezeu. Și dacă încă ne gândim la credința în Cristos, Pavel ne oferă o imagine puternică a ceea ce ne oferă Dumnezeu. Dumnezeu a făcut totul pentru noi. Dar pe măsură ce primim darul lui, vom fi pentru totdeauna diferiți, porniți pe calea spre a deveni ceea ce Dumnezeu, bunul Dumnezeu al harului și al milei, ne-a intenționat încă de la început.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s