Cristos este înțelepciune – 13 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să studiem rugăciunea lui Pavel și să enumerăm lucrurile pentru care s-a rugat, înțelegând ideea și semnificația termenului „ochii inimii”, și să învățăm să ne rugăm și noi așa.

TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 1:15-23

VERSETUL DE AUR: EFESENI 1:18

[Mă rog] să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moştenirii Lui în sfinţi – Efeseni 1:18

CONTEXTUL LECȚIEI

Efeseni este cea mai profundă scriere a lui Pavel, „regina tuturor epistolelor” lui. Efeseni și Coloseni seamănă foarte mult în limbaj una cu alta. Nu mai puțin de 75 de versete din cele 155 de versete ale scrisorii către cei din Efes se găsesc aproximativ identic în scrisoarea adresată Colosenilor. Și acest fapt întărește convingerea noastră că, plecând de la o problemă locală, apostolul a dezvoltat-o apoi într-o lucrare adresată tuturor Bisericilor.

Tema epistolei către Efeseni este strâns legată de tema epistolei scrisă Colosenilor. Gândul central din scrisoarea către cei din Colose este „atotsuficienţa lui Isus Cristos”.

În Isus Cristos locuiesc „toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei”. (Col. 2:3) „Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El”. (Col. 1:19) „Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii”. (Col. 2:9) El este singurul prin „care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor”. (Col. 1:14) Toată epistola adresată Colosenilor este clădită pe ideea că Cristos este „atotsuficient” pentru toate nevoile noastre.

Epistola scrisă Efesenilor este o dezvoltarea a acestei idei. Întreaga epistolă poate fi rezumată în două versete plasate în primul capitol:

„…căci a binevoit să ne descopere taina voiei Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăși într-unul, în Cristos, toate lucrurile; cele din ceruri și cele de pe pământ” (Efes. 1: 9-10).

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Rugăciune pentru prezent (Efeseni 1:15-16)
 • Datorită credinței și dragostei (v. 15)
 • De mulțumire (v. 16)
 1. Rugăciune pentru creștere (Efeseni 1:17-19)
 • Pentru a-L cunoaște pe El (v. 17)
 • Pentru a fi luminați (v. 18-19)
 1. Slavă pentru puterea lui Dumnezeu (Efeseni 1:20-23)
 1. Cristosul glorificat (v. 20-21)
 2. Trupul lui Cristos (v. 22-23)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum am putea include mulțumirea pentru frații și surorile noastre în viața noastră de rugăciune? În ce fel ne afectează acest lucru relația cu acești frați?
 • Care sunt binecuvântările pentru care te rogi pentru frații și surorile tale? În ce fel pot aceste binecuvântări să afecteze biserica?
 • Rugăciunile noastre sunt o parte foarte importantă a vieții noastre spirituale. Cum am putea să le facem mai profunde și mai eficiente? 

APLICAȚIE PRACTICĂ

Chiar și cele mai bune momente ale vieții pot fi dificile. Rugăciunea de mulțumire a lui Pavel din lecția de astăzi ne aduce aminte că în Domnul Isus avem o realitate eternă, deja începută, care ne transformă viața. Putem experimenta plinătatea vieții pentru că Domnul Isus dă acea plinătate trupului său, bisericii. Chemarea la acțiune pentru această lecție este destul de simplă – dar destul de dificilă: odihnește-te în adevărul acesta: noi nu facem nimic pentru a crea realitatea că Tatăl a ales să se descopere în Fiul și să ne aducă la o mai mare cunoaștere a Lui prin Duhul. Tot ce putem face este să mulțumim pentru această realitate și să ne străduim în mod constant să trăim demn de chemarea Lui. Domnul nostru este Domnul universului și ne dă viață din plin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s