Dumnezeu te-a ales pe tine – 6 noiembrie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să învățăm despre binecuvântările spirituale menționate de apostolul Pavel în textul de astăzi și să facem o comparație dintre adopția fizică și cea spirituală, încercând să înțelegem lucrarea pe care Domnul a făcut-o în viața noastră. 

TEXTUL LECȚIEI: EFESENI 1:1-14

VERSETUL DE AUR: EFESENI 1:3

Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru, Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos. – Efeseni 1:3

CONTEXTUL LECȚIEI

Pavel se afla din nou închis. De data aceasta nu la Cezarea, ci la Roma. Apostolul se numește pe sine: „întemnițatul lui Isus Cristos pentru voi” (Efeseni 3:1). El își sfătuiește cititorii cu autoritatea unuia care este „întemnițat pentru Domnul” (Efes. 4:1), devenind pentru Evanghelie „un sol în lanțuri” (Efes. 6:20). Epafra vine să-l viziteze și-i aduce vești nu prea bune despre Biserica din Colose. Pavel tocmai voia să-l trimită la Colose pe Onisim, sclavul fugit de la stăpân și acum „încreștinat” de apostol. Profitând de această „potrivire”, Pavel se așterne iarăși la masa de scris și le adresează Colosenilor o scrisoare în care tratează „rătăcirea” care apăruse în această Biserică. În timpul scrierii, apostolul își dă seama însă că subiectul este mult prea important pentru a nu fi împărtășit și celorlalte Biserici. De aici se naște hotărârea lui de a dezvolta tema abordata în scrisoarea către Colose, amplificând-o într-un fel de „scrisoare circulară” către toate bisericile.

Tema epistolei către Efeseni este strâns legată de tema epistolei scrisă Colosenilor. Gândul central din scrisoarea către cei din Colose este „atotsuficienţa lui Isus Cristos”.

STRUCTURA LECȚIEI

  1. Salutul (Efeseni 1:1-2)
  • Din partea lui Pavel (v. 1a)
  • Pentru credincioși (v. 1b-2)
  1. O binecuvântare nemărginită (Efeseni 1:3-14)
  • Din partea lui Dumnezeu (v. 3)
  • Prin Cristos (v. 4-12)
  • În Duhul (v. 13-14)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

  • În viața trăită în sfințenie, uneori apar tensiuni datorită relațiilor cu necredincioșii. Ați experimentat vreodată aceste tensiuni? Cum arată ele? Ce putem face pentru a le rezolva?
  • Care sunt binecuvântările spirituale din viața ta? 
  • Ai încredere deplină în Duhul Sfânt? Cum îți dezvolți această încredere?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Capacitatea de a-L lăuda și de a ne închina lui Dumnezeu în mod liber și adecvat este într-adevăr o parte a moștenirii noastre și o manifestare a Duhului Sfânt în viețile noastre. În timp ce toate lucrările Lui oferă ocazia de a ne închina, adoptarea noastră în propria familie a lui Dumnezeu este un motiv deosebit de laudă. Fie ca noi, cei care am fost aduși în familia Tatălui prin Fiul Său și prin Duhul Său, să-L lăudăm pentru mântuirea noastră.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s