Dumnezeu prevestește răscumpărare – 12 iunie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să-l identificăm pe Robul Domnului; să înțelegem rolul acestui text ca parte a Cântărilor Robului scrise de Isaia; să ne ajute să descoperim cum putem sluji mai bine Robului Domnului.

TEXTUL LECȚIEI: Isaia 49:1–13

VERSETUL DE AUR: Isaia 49:8

Așa vorbește mai departe Domnul: ‘La vremea îndurării, Te voi asculta, și în ziua mântuirii, Te voi ajuta; Te voi păzi și Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici tara și să împarți moștenirile pustiite.’ — Isaia 49:8

CONTEXTUL LECȚIEI

În cartea Isaia găsim 4 cântări care-l descriu pe Mesia (Isaia 42:1-9; 49:1-7; 50:4-11; și 52:13-53:12). Împreună aceste texte sunt cunoscute ca Poemele Robului sau Cântările Robului. Unii adaugă un al cincilea pasaj acestei liste (Isaia 61:1-4) datorită similarității cu celelalte pasaje, deși în acest text nu apare cuvântul rob. Textul lecției de azi face parte din cea de-a doua dintre Cântările Robului. Mai mult decât un simplu poem despre un rob, textul este o profeție cu privire la lucrarea lui Isus, Mesia. El este robul din Cântările Robului

Această cântare începe și se încheie cu câte o chemare, nu doar către Israel, ci și către toate națiunile Pământului. Ultimele 3 versete ale capitolului 48 îndemnă poporul să iasă din Babilon, și îi asigură de protecția Domnului în timpul călătoriei. Ce urmează, vom vedea, studiind această lecție.

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Identitatea Robului (Isaia 49:1–5)
 • Chemat Dumnezeu (v. 1-3)
 • Încrezător în Dumnezeu (v. 4-5)
 1. Planul Domnului (Isaia 49:6–13)
 • Chemare făcută tuturor (v. 6-7)
 • Ziua Mântuirii (v. 8-12)
 • Chemare la bucurie (v. 13)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum putem păstra o privirea de ansamblu asupra planului lui Dumnezeu, chiar și atunci când trecem prin perioade de descurajare? Care dintre promisiunile Bibliei cu privire la planurile lui Dumnezeu de viitor ne ajută cel mai mult să rămânem statornici pe cale?
 • Care este rolul nostru și partea noastră în a transmite lumii invitația de a experimenta binecuvântările lui Dumnezeu? Care sunt schimbările pe care trebuie să le facem fiecare pentru a fi mai credincioși în misiunea de răspândire a Evangheliei și a crește în fapte bune?
 • Ce relație există între împlinirea nevoilor materiale și a celor spirituale? Care sunt lucrurile care ne încurajează să ne încredem în Dumnezeu, chiar și în vremuri de nevoi/de lipsuri?

APLICAȚII PRACTICE

 • La vremea rânduită, Dumnezeu l-a trimis pe Isus în lumea noastră ca să ofere mântuirea tuturor celor ce Îl acceptă ca Domn și Mântuitor (Romani 5:6-8; Galateni 4:4-5). Această chemare este valabilă celor apropiați nouă, din familiile și comunitățile noastre, dar și celor din colțurile îndepărtate ale lumii, din sate și orașe de care nici măcar nu am auzit vreodată.
 • Responsabilitatea noastră în aceste zile ale mântuirii este dublă: să proclamăm vestea bună tuturor (Matei 28:18-20) și să ne închinăm lui Dumnezeu împreună cu întreaga creație. El ne mângâie și ne copleșește cu mila Sa. Prin urmare, să cântăm Domnului! Și să răspândim veste bună pe întregul Pământ.

Traducerea și adaptarea: Narcis Pașca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s