Justiție și dreptate – 16 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm și să discutăm poruncile pozitive („fă”) și cele negative („nu fă”) din text; să găsim modalități de a evita conformarea cu tendințele culturale păcătoase.

TEXTUL LECȚIEI: Exod 23:1-12

VERSETUL DE AUR: Exod 23:2-3

„Să nu te iei după mulțime ca să faci rău şi la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți, ca să abați dreptatea.  Să nu părtinești pe sărac la judecată.” – Exod 23:2-3

CONTEXTUL LECȚIEI

Pentru a înțelege mai bine textul de azi, este nevoie să înțelegem contextul acestuia. Capitolele 21-23 din Exod sunt numite Legea Legământului pentru că prezintă regulile sociale de bază legate de conduita zilnică a oamenilor din poporul Israel. Aceste legi sunt prezentate pe larg în Levitic 17-27 și în Deuteronom 12-26. 

În cadrul cărții Exod, Legea Legământului vine imediat după cele zece porunci. Spre deosebire de cele zece porunci, care sunt prezentate într-un format ușor de reținut și memorat, restul legilor sunt mai ample și sunt organizate tematic. 

Textul de azi, Exod 23:1-12, se concentrează asupra dreptății. Versetele 1-9 sunt legate direct de capitolul 22, în timp ce versetele 10-12 adresează folosirea adecvată a timpului pentru închinare și odihnă. Tehnica folosită este una tipică pentru acest tip de text: sunt prezentate câteva principii, care sunt legate unele de altele din punct de vedere tematic, apoi subiectul pare să se schimbe, după care se revine la subiectul inițial. 

Această metodă inedită de prezentare îl provoacă pe cititor să ia în considerare aplicații la care poate nu s-ar fi gândit în mod obișnuit. În acest caz, Exod 23:4-5 pare să fie un subiect diferit față de versetele 1-3 și 6-8, care se desfășoară într-o sală de tribunal. Versetele 4-5 descriu situații care au loc pe câmp sau pe drum. Această schimbare aparentă de subiect aduce aminte cititorului că o minciună în instanță nu este doar o chestiune abstractă, care are loc într-un context limitat, ci este o acțiune care afectează oameni și relații reale. 

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Justiție în instanță și acasă (Exod 23:1-8)
 • Reguli pentru echitatea procesului, partea 1 (v. 1-3)
 • Ajutarea dușmanului (v. 4-5)
 • Reguli pentru echitatea procesului, partea 2 (v. 6-8)
 1. Justiție în chestiuni economice (Exod 23:9-12)
 • Purtarea de grijă față de străini (v. 9)
 • Anul sabatic (v. 10-11)
 • Ziua de sabat (v. 12)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Ce putem face în mod practic pentru a ne feri mintea și limba de lipsa de onestitate? Ce principii din Efeseni 4:25, Coloseni 3:9 și Tit 1:2 ne ajută cel mai mult în acest sens?
 • Ce putem face pentru a rezista ispitei de a ne conforma cu mulțimea? Ce lecții am învățat din eșecurile din trecut?
 • În ce situații este nevoie să confruntăm nedreptatea, pe baza versetului din Efeseni 5:11? La ce pericole ne putem aștepta când facem acest lucru?
 • Cum ne ajută 1 Petru 1:1 și 2:11 să aplicăm acest text în domeniul spiritual? În ce situații poate fi considerată lipsa de acțiune ca fiind complicitate la opresiune?
 • Ce putem face pentru a menține un echilibru mai bun între lucru și odihnă? În ce mod afectează acest echilibru sănătatea noastră spirituală?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Întrebarea care stă în spatele tuturor legilor din Exod este următoarea: „Ce fel de Dumnezeu avem în mijlocul nostru?” În loc să prezinte o amplă discuție filozofică pentru a răspunde la această întrebare, cartea Exodul prezintă o serie de principii și exemple care ne descoperă natura lui Dumnezeu. 

Cele peste 600 de legi din Vechiul Testament nu acoperă toate situațiile imaginabile sau posibile, însă ne oferă suficiente exemple concrete pentru a ne ajuta să găsim o soluție după voia lui Dumnezeu pentru fiecare situație care nu este adresată în mod explicit. 

Biserica creștină din emisfera de vest are tendința de a păstra o anumită distanță față de cei săraci. Creștinii americani, în special, trăiesc de multe ori izolați de lumea reală. Bogăția este de multe ori văzută ca dovadă a binecuvântării lui Dumnezeu, iar lipsa unui nivel ridicat de bunăstare este percepută ca fiind o pedeapsă. Este ușor să trecem cu vederea deciziile generațiilor trecute care afectează vieților celor din prezent. 

Deși legea lui Moise a fost scrisă pentru poporul Israel, aceasta oferă principii sănătoase și pentru biserica din zilele noastre. Viața în comunitate necesită acțiuni concrete pentru a pune în practică porunca cea mai mare: să Îl iubim pe Dumnezeu mai mult ca orice și să ne iubim aproapele, indiferent dacă acesta ne este prieten sau dușman. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s