Nedreptate și nădejde – 9 ianuarie 2022

SCOPUL LECȚIEI: Să prezentăm elementele principale ale relațiilor dintre cele șase personaje (inclusiv Dumnezeu) din textul citit, să facem o comparație între felul în care a reacționat Avraam când s-a confruntat cu dificultăți și reacțiile lui Sara și Agar și să ne aducem aminte că Dumnezeu este prezent chiar și în situațiile dificile prin care trecem. 

TEXTUL LECȚIEI

Geneza 21:8-20

VERSETUL DE AUR

Geneza 21:17-18

„Dumnezeu a auzit glasul copilului, şi Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar şi i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.  Scoală-te, ia copilul şi ţine-l de mână, căci voi face din el un neam mare.” – Geneza 21:17-18

CONTEXTUL LECȚIEI

A doua parte a cărții Geneza poate fi numită o istorie personală, pentru că descrie personaje care au slujit un scop specific în planul lui Dumnezeu de aducere a lui Mesia în lume la momentul oportun (Galateni 4:4). Această secțiune din Geneza începe la Geneza 11:27 și se concentrează asupra urmașilor lui Avraam: Isac, Iacov și cei 12 fii ai lui Iacov. 

Când Dumnezeu i-a chemat pe Avram și Sara să iasă din cetatea Ur, El le-a promis că îi va duce într-o țară care va fi a lor și că familia lui Avraam va deveni un popor mare (Geneza 12:1-3). Avraam a intrat în Canaan la vârsta de 75 de ani și Dumnezeu i-a spus că aceasta era țara promisă urmașilor lui (12:7). 

Cu toate acestea, Sara nu putea să rămână însărcinată (Geneza 11:30). Soluția lui Sara pentru a rezolva această situație legată de infertilitate, a fost să îi ceară lui Avraam să aibă relații intime cu roaba Agar, pentru ca acesta să rămână însărcinată și să nască un copil. Această practică era acceptabilă în vremea aceea și se baza pe argumentul următor: „Dacă roaba naște un copil, copilul va fi al meu, așa cum și roaba este a mea.” După cum vedem din Geneza 16:4b-6, această tentativă de a rezolva lucrurile înainte de timpul rânduit de Dumnezeu s-a dovedit a fi o idee nefastă. 

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Râsul care a schimbat totul (Geneza 21:8-13)
 • Ce a văzut Sara (v. 8-9)
 • Ce a spus Sara (v. 10-11)
 • Ce a spus Dumnezeu (v. 12-13)
 1. O promisiune trainică (Geneza 21:14-20)
 • Rătăcirea lui Agar (v. 14-16)
 • Dumnezeu aude (v. 17-18)
 • Dumnezeu ajută (v. 19-20)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Lecția de azi ne aduce aminte de un principiu de viață fundamental, practicat de multă lume din jurul nostru: „scopul scuză mijloacele.” Este acest lucru adevărat?  
 • Când e vorba de un conflict între membrii familiei, când este oportun să îi lăsăm pe cei aflați în conflict să își rezolve singuri neînțelegerile și când este nevoie să intervenim și să mediem pentru rezolvarea conflictului?
 • Ce înseamnă a fi împăciuitori? Cum ne ajută versetele din Proverbe 26:17 și Matei 5:9 să răspundem la această întrebare?
 • Cum putem să încurajăm pe cineva care simte că nu mai este nicio speranță?
 • Ce trebuie să aibă loc ca să „ne deschidem ochii” pentru a vedea mai clar binecuvântările lui Dumnezeu? Putem noi să ne deschidem ochii din proprie inițiativă, sau este acest lucru lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre (Psalmul 119:18 și Efeseni 1:18)?

APLICAȚIE PRACTICĂ

Agar a avut o viața grea. Dar numele lui Ismael ne aduce aminte că Dumnezeu aude. Dumnezeul lui Avraam, care i-a iubit și pe Isac și pe Ismael, este Domnul întregii creații. El poartă de grijă tuturor oamenilor și Își ține promisiunile. El aude strigătele disperate ale celor nedreptățiți și răspunde cu un  mesaj de speranță. 

Cu toții ne confruntăm câteodată cu situații sau relații care ne fac să simțim că nu mai este nicio speranță. Când trecem prin astfel de momente, este important să avem versete biblice sau cântări care să ne aducă aminte de credincioșia lui Dumnezeu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s