Dreptate și neprihănire – 19 decembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem contextul lucrării profetice ale lui Isaia și importanța capitolului 9 din cartea Isaia în contextul Noului Testament, cu precădere aplecându-ne asupra anticipării revenirii Domnului Isus.

TEXTUL LECȚIEI: Isaia 9:2-7 VERSETUL DE AUR: Isaia 9:7

El va face ca domnia Lui să crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor. — Isaia 9:7

CONTEXTUL LECȚIEI

Isaia a trăit și a profețit în secolul al VIII-lea î.Hr., având acces la curtea regală din Iuda (vezi 2 Regi 19:1–20:19; Isaia 37–39). Unii sugerează că această carte, Isaia, include o parte din înregistrările oficiale ale curții în timpul domniilor a mai multor regi (vezi 2 Cronici 26:22; 32:32). Slujirea lui Isaia a cuprins domniile a patru regi (vezi Isaia 1:1; aceasta indică un interval de date de aproximativ 740–680 î.Hr.). Isaia a fost probabil martirizat în primii ani ai celui de-al cincilea rege, Manase (vezi Evrei 11:37). Isaia 9:2–7, textul de astăzi, trebuie înțeles în contextul mai larg din Isaia 7–12. Această secțiune este adesea numită Cartea lui Emanuel, deoarece se concentrează pe binecuvântarea promisă a prezenței lui Dumnezeu; „Dumnezeu cu noi” fiind sensul cuvântului Emanuel (Isaia 7:14; 8:8–10; Matei 1:23). Nevoia imediată a acelei prezențe divine a fost un război în care Siria și regatul de nord al Israelului au intrat într-o alianță împotriva lui Iuda, regatul sudic al Israelului divizat (Isaia 7:1). Ca reacție, profetul Isaia a adus un mesaj de speranță regelui neevlavios Ahaz al lui Iuda. Regele tânăr și fără experiență (2 Regi 16:2) a fost speriat, împreună cu tot Iuda, de schimbările politice (Isaia 7:2). Profetul l-a încurajat pe Ahaz să aibă încredere în Domnul în această chestiune. Isaia i-a oferit chiar lui Ahaz un semn de la Domnul (7:11). Din anumite motive, Ahaz a refuzat să ceară un semn (Isaia 7:12). Poate că avea deja în minte o alianță cu asirienii (2 Regi 16:7). Dar Domnul a dat oricum „casei lui David” (reprezentată de Ahaz) un semn: un copil care să fie cunoscut sub numele de Emanuel (Isaia 7:13–14). Înainte ca acest copil să ajungă la o vârstă de răspundere, cele două amenințări din nord aveau să fie distruse (7:7–9, 15). Întrucât Ahaz a refuzat să ceară un semn, semnul care a fost oferit totuși a rămas o profeție „depărtată” pentru o rămășiță a poporului lui Dumnezeu, care să nu se împlinească până când Emanuel va veni cu adevărat în victoria finală.

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Marea schimbare (Isaia 9:2-5)
 • Lumina care să strălucească (v. 2)
 • Bucuria care să izbucnească (v. 3)
 • Analogie istorică (v. 4-5)
 1. Copilul promis (Isaia 9:6-7)
 • Numele Sale (v. 6)
 • Domnia Sa (v. 7)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Există oare experiențe de întunecime spirituală din viața ta pe care ar fi bine să le împărtășești cu alții? Cum și când trebuie să facem acest lucru?
 • Cum am putea să ne asigurăm că lucrurile care-i aduc bucurie lui Dumnezeu, ne aduc și nouă bucurie?
 • Care dintre numele Domnului Isus din pasajul de astăzi ne pot motiva cel mai mult să-L slujim în săptămâna care ne stă în față? De ce?

APLICAȚII PRACTICE

 • Oamenii care trăiau înaintea venirii Domnului Isus trăiau într-o stare de întuneric. Din punct de vedere spiritual, se plimbau cu mâinile întinse, sperând să nu se lovească de ceva periculos. Frica și anxietatea pândeau în acea stare de imprevizibilitate și pierdere într-un joc mortal de a se ascunde de Dumnezeu, încercând să păstreze păcatele în întuneric. Noi nu mai trăim în întuneric, cu mâinile întinse, sperând să evităm pericolul. Trăim în lumina jertfei Domnului Isus, care ne-a luminat cărările! Ce vei face atunci? Vei continua să trăiești ca și cum nu ai fi văzut lumina? Sau vei trăi ca un copil răscumpărat de Domnul?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s