Nunta Mielului – 21 noiembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm mireasa lui Cristos, să înțelegem implicațiile acestui concept și ce importanță extraordinară are acest statut. 

TEXTUL LECȚIEI: Apocalipsa 19:1-8 VERSETUL DE AUR: Apocalipsa 19:7

Să ne bucurăm, să ne veselim și să-I dăm slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregătit — Apocalipsa 19:7

CONTEXTUL LECȚIEI

O imagine majoră în cartea Apocalipsei este cea a „Babilonului” (vezi Apocalipsa 14: 8; 16:19; 17: 5; 18: 2, 10, 21; compară cu 1 Petru 5:13). Ioan folosește imaginea Babilonului pentru a descrie forțe care se opun voinței lui Dumnezeu și se opun poporului Său. Orașul Babilonului antic, atât de puternic în secolul al VI-lea î.Cr., a fost un loc neînsemnat pe scena mondială a secolului I d.Cr. Literatura apocaliptică folosește frecvent imagini vii pentru a sublinia anumite aspecte, iar imaginea Babilonului face exact acest lucru. În viziunea lui Ioan, Babilonul simbolizează puterile lumești care se opun lui Dumnezeu și poporului Său. Unii cercetători spun că, pentru cititorii lui Ioan, Babilonul era un termen ce reprezenta cetatea Romei (vezi 1 Petru 5:13). Atât Roma, cât și Babilonul au asuprit poporul lui Dumnezeu și s-au opus conducerii lui Dumnezeu. Cu secole înainte de Ioan, babilonienii (caldeii) fuseseră instrumentul lui Dumnezeu în pedepsirea lui Iuda (Ieremia 40: 1-3; Habacuc 1: 1-11; etc.). Dar babilonienii au mers prea departe și au ajuns la rândul lor obiecte ale mâniei lui Dumnezeu (Ieremia 50; Habacuc 2: 6-17). Babilonul a experimentat mânia divină pentru că s-a opus lui Dumnezeu atât în ​​cuvânt, cât și în faptă. În mod similar, Imperiul Roman a fost nesătul în cuceririle sale, deoarece a înrobit popoarele din lumea mediteraneeană din secolul I d.Cr. Palestina începuse să experimenteze puterea romană în 63 î.Cr., când Pompei a asediat Ierusalimul. Revolta evreiască din 66-70 d.Cr. a dus la distrugerea Ierusalimului și a templului. Ioan a scris cartea Apocalipsa la aproximativ 25 de ani după aceea. Înainte de pasajul de astăzi, Apocalipsa 18 schițează o lungă sărbătoare a căderii Babilonului, repetând acuzațiile împotriva acestuia. Acest text profetic garantează, prin extensie, căderea finală a tuturor regatelor și entităților care se opun lui Dumnezeu. Pasajul de astăzi ne arată ceea ce se întâmplă după prăbușirea acelor adversari ai lui Dumnezeu.

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Oamenii cerului (Apocalipsa 19:1-3)
 • Slavă Dumnezeului minunat! (v. 1)
 • Cinste Marelui Judecător (v. 2)
 • Dreptate pentru totdeauna (v.3)
 1. Tronul lui Dumnezeu (Apocalipsa 19:4-5)
 • Închinare (v. 4)
 • Poruncă (v. 5)
 1. O mulțime unită (Apocalipsa 19:6-8)
 • Voce triplată (v. 6)
 • Poruncă întreită (v. 7a)
 • Motiv (v.7b)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Ce influență asupra vieții noastre ar avea rugăciunile în care să ne concentrăm mai mult asupra caracteristicilor lui Dumnezeu (atotcunoaștere, atotputernicie, dragoste) spre deosebire de lucrările lui Dumnezeu?
 • Cum am putea ca biserică să ne îmbunătățim mesajul cu privire la ceea ce înseamnă teama de Dumnezeu? Cum ar trebui să ne schimbăm modul de viață pentru a reflecta în practică acest lucru?
 • Ce înseamnă să trăim o viață care reflectă sfințenia descrisă în v. 8? Consultați și Isaia 61:10, Ezechiel 44:17 și Zaharia 3:4.

APLICAȚII PRACTICE

Nunțile sunt concepute pentru a crea amintiri și a păstra acele amintiri în mintea celor care participă. Prin urmare, hainele de nuntă sunt alese în mod normal cu mare grijă și coordonate pentru un efect maxim. Pregătirea unei nunți poate dura săptămâni întregi și, deoarece oamenii vor vorbi ani de zile despre ea – atât despre frumusețea ei, cât și despre greșeli – toată lumea se străduiește să se asigure că totul este „perfect”. Nunta dintre Miel și mireasa sa culminează cu salvarea miresei din puterea păcatului și a răului. Când Domnul Isus, Mielul, își primește mireasa, biserica, va fi cea mai minunată nuntă din toate timpurile! Mirele și-a făcut partea Sa, plătind prețul pentru păcat pe cruce. Dar mireasa are și ea rolul ei, având în vedere afirmația lui Ioan că „s-a pregătit” (Apocalipsa 19: 7). Domnul Isus ne-a oferit „hainele mântuirii” și „haina neprihănirii sale” (Isaia 61:10), dar noi trebuie să le îmbrăcăm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s