Uniți în închinare – 7 noiembrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să găsim și să identificăm câteva exemple de imagini simbolice din Apocalipsa și să explicăm semnificația acelor imagini. Să înțelegem nevoia de închinare corporativă în lumina mulțimii închinători din orice neam și orice seminție descrisă în pasajul acesta din Apocalipsa.

TEXTUL LECȚIEI: Apocalipsa 7:9-17 VERSETUL DE AUR: Apocalipsa 7:14

„Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu știi”. Și el mi-a zis: „Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele Mielului. — Apocalipsa 7:14

CONTEXTUL LECȚIEI

Unii creștini cred că Apocalipsa vorbește doar despre viitor. Alții cred că în această carte a Bibliei se vorbește într-un limbaj codat despre oamenii și evenimentele din primul secol d.Cr. Alții cred că este o carte figurativă sau simbolică, folosind imagini vii pentru a preda lecții spirituale. Apoi, există problema abordărilor separate ale secțiunilor constând din capitolele 1-3; 4-19 și 20-22! Indiferent de perspectiva interpretativă, trei lucruri ar trebui respectate de către cititorii atenți. În primul rând, Apocalipsa combină elemente ale epistolelor antice, ale textelor profetice și ale literaturii apocaliptice. Ea este considerată parțial o epistolă, deschizându-se cu o formulă de salut epistolară (Apocalipsa 1: 4-7) și, de asemenea, se adresează unor anumite biserici (vezi capitolele 2 și 3). Apocalipsa este considerată o formă de profeție (1:3), dată lui Ioan pentru ca acesta să poată declara „mărturia lui Isus Cristos” (1: 9). Apocalipsa este, de asemenea, considerată un text apocaliptic. În perioada în care Ioan și-a înregistrat revelația, textele apocaliptice erau considerate normale. Acesta a fost un tip de literatură foarte stilizat, scris pentru a dezvălui planul lui Dumnezeu pentru lume, atât în ​​trecut, cât și pentru viitor. Literatura apocaliptică prezintă deseori acest plan prin imagini vii și criptice. O înțelegere adecvată a Apocalipsei necesită recunoașterea imaginilor și a limbajului literaturii apocaliptice (comparați Matei 24: 29-31; Marcu 13: 24-27; Luca 21: 25-28). În al doilea rând, cartea Apocalipsa este încărcată cu aluzii la Vechiul Testament și presupune familiarizarea publicului cu sursa lor (comparați Isaia 6: 1-3; Ezechiel 1:18, 22, 26-28; și Apocalipsa 4). Apocalipsa stă pe umerii cărții Geneza (Geneza 1: 1; vezi Apocalipsa 21: 1), Exod (Exod 19: 6; vezi Apocalipsa 1: 5-6), Daniel (Daniel 7:13; vezi Apocalipsa 1: 7, 13 ; 14:14) și chiar Psalmii (Psalmul 2: 9; vezi Apocalipsa 2:27; 12: 5; 19:15). Cea mai deplină înțelegere a Apocalipsei își găsește rădăcinile în Vechiul Testament. În al treilea rând, Apocalipsa pune accentul pe lauda adusă lui Dumnezeu. Textul este plin de scene poetice de închinare (vezi Apocalipsa 4: 8; 5: 9-13; 7: 10-17; 11: 15-18; 12: 10-12; 15: 3-4; 16: 5– 7; 19: 1-8). Apocalipsa îi cheamă pe oameni să se închine „Dumnezeului nostru, care stă pe tron” și „Mielului”. Pasajul de astăzi continuă viziunea lui Ioan despre Rai. Au avut loc mai multe evenimente uimitoare: intrarea glorioasă a Mielului în sala tronului (Apocalipsa 5: 6) și introducerea unui sul sigilat și deschiderea acestuia (5: 1; 6: 1-17), ducând la adunarea dramatică a slujitorilor lui Dumnezeu (7: 1–8). Ioan și-a îndreptat apoi atenția spre marea mulțime de oameni și a asistat la închinarea lor.

STRUCTURA LECȚIEI

 1. O mare mulțime (Apocalipsa 7:9-10)
 • Din orice neam (v. 9)
 • Toți lăudau pe Domnul (v. 10)
 1. Un grup de închinare (Apocalipsa 7:11-12)
 • Acte de închinare (v. 11)
 • Cuvinte de adorare (v. 12)
 1. Martori îmbrăcați în haine albe (Apocalipsa 7:13-17)
 • Haine spălate în sângele Mielului (v. 13-14)
 • Slujitori protejați de nevoi (v. 15-16)
 • Lacrimile vor fi șterse (v.17)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Când discutăm despre unitatea în închinare în bisericile noastre, ne lovim adesea de mai multe probleme precum cele generaționale, sau de limbă (română v. limba locală). Cum am putea depăși aceste obstacole în calea unității și să rămânem uniți în închinare?
 • Studiind pasajul acesta din Apocalipsa, cum credeți că am putea să ne îmbunătățim închinarea corporativă? Dați câteva exemple practice.

APLICAȚIE PRACTICĂ

Apocalipsa 7 este un punct culminant în Biblie în ceea ce privește închinarea și lauda. Acest pasaj transcende spațiul și timpul. În el învățăm că, deși suferința există, trebuie întotdeauna să avem o speranță plină de credință datorită mântuirii plătite și aduse de sângele Mielului, Domnul Isus. În vremuri de bucurie sau suferință, acest fapt ar trebui să ne unească în laudă și închinare. Fie ca noi să fim un popor care trăiește în speranță în timp ce așteptăm ziua în care nu vom mai flămânzi și însetați, ziua în care toate lacrimile vor dispărea. Până în acea zi, viața noastră să fie plină cu laudă și închinare pentru Dumnezeu care stă pe tronul său ceresc și pentru Mielul care aduce mântuirea.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s