Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru că este prezent – 24 octombrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem dorința psalmistului și apoi să identificăm factorii care ne diminuează dorința pentru prezența lui Dumnezeu. 

TEXTUL LECȚIEI: Psalmul 84 VERSETUL DE AUR: Psalmul 84:4

“Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei tot mai pot să Te laude!” — Psalmul 84:4

CONTEXTUL LECȚIEI

Psalmul 84 este unul dintre cei 17 Psalmi care constituie Cartea a III-a a Psaltirii. Expresiile de laudă caracterizează multe dintre acești Psalmi. Un total de 11 Psalmi sunt scriși „de fiii lui Core”, dintre care patru se află în Cartea a III-a – și anume, Psalmi 84; 85; 87 și 88. Acest lucru ar putea însemna fie că Psalmii au fost scriși de acei descendenți ai lui Core, fie că au fost scriși pentru ca ei să-i cânte. În ambele cazuri, fiii lui Core trebuie să fi fost înzestrați muzical (2 Cronici 20:19). În ceea ce privește pe însuși Core, el era un descendent al lui Chehat, fiul lui Levi (Exodul 6:16-21). Core, însoțit de membri ai tribului lui Ruben, condusese o rebeliune împotriva autorității date de Dumnezeu lui Moise și Aaron în timpul exodului. Drept urmare, Core a fost ucis împreună cu alți 250 (Numeri 16:1-2, 35). În ciuda acestei pete pe genealogia familiei, descendenții lui Core (Numeri 26:58) au devenit proeminenți în închinarea la templu, pe care regele David a aranjat-o înainte de moartea sa, spre ziua în care fiul său Solomon va finaliza construirea templului. Evidența slujirii descendenților lui Core ca paznici se găsește în 1 Cronici 9:19; 26: 1.

Dacă Psalmul 84 a fost scris mai degrabă pentru, decât de fiii lui Core, o presupunere despre autorul său este regele David. Aceasta se bazează pe apariția cuvântului tradus „scut” în Psalmul 84:9, 11, deoarece acest cuvânt apare și în Psalmii 3; 5; 144 și alții – atribuiți lui David. Aceasta ar data compoziția Psalmului înainte de moartea lui David în 970 î.Hr. Dar și alți psalmi care nu sunt atribuiți lui David conțin acel cuvânt, astfel încât concluzia nu este de netăgăduit. Ocazia compunerii Psalmului ar fi putut fi aceea a unui pelerinaj la templu, poate pentru un festival de an nou. Aceasta, deși este speculativă, este o presupunere la fel de bună ca oricare alta.

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Chemarea de început (Psalmul 84:1-3)
 • Pentru prezența lui Dumnezeu (v. 1-2)
 • Pentru un loc cu Dumnezeu (v. 3)
 1. În prezența lui Dumnezeu (Psalmul 84:4-7)
 • Laudă constantă (v. 4)
 • Putere continuă (v.5-7)
 1. Chemarea de final (Psalmul 84:8-12)
 • Pentru sine (v. 8)
 • Pentru unșii lui Dumnezeu (v.9)
 • Declarație de credință (v. 10-12)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Creștinii nu merg la casa lui Dumnezeu, ei sunt casa lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt? Cum putem să ne evaluăm pentru a vedea dacă suntem într-adevăr o astfel de casă pentru Dumnezeu?
 • Ce comportamente personale trebuie să modificăm ca să ne asigurăm că Dumnezeu ne aude rugăciunile? În ce fel ar putea textele din Ieremia 11:14, 14:12 și 1 Petru 3:7 fi relevante pentru răspunsurile noastre?
 • Ce lucru bun ați primit de la Domnul și pe care puteți și ar trebui să-l împărtășiți și cu alții?

APLICAȚII PRACTICE

 • Chiar dacă psalmistul era destul de pasionat de a fi în casa Domnului, cititorii de astăzi s-ar putea întreba dacă o astfel de pasiune se potrivește creștinilor. La aceasta putem răspunde da în ceea ce privește nevoia de a ne aduna cu alți creștini (Matei 18:20; Evrei 10:25), amintindu-ne în același timp că bisericile din epoca Noului Testament nu sunt echivalente cu templul din Vechiul Testament. Mai mult decât locația, inima psalmistului dorea să petreacă timp cu Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu făcea un loc sacru din lăcașul de cult. În timp ce casele noastre de închinare de astăzi nu prea au nici o asemănare în ceea ce privește forma și funcția cu templul din Ierusalim, dorința psalmistului de a fi în prezența lui Dumnezeu încă rămâne valabilă.
 • Dar cât de serios luăm adevărul că suntem întotdeauna în prezența lui Dumnezeu, având în vedere că suntem templul noului legământ? Vezi 1 Corinteni 3: 16–17; 2 Corinteni 6:16; și Efeseni 2: 19–22. Creștinii tânjesc să fie alături de Domnul Isus și în prezența Lui pentru eternitate, iar acesta este un lucru bun. Dar, în timp ce anticipăm acea zi măreață, ce tragedie ar fi să nu ne bazăm pe lucrul bun pe care îl avem acum: prezența Duhului Sfânt în noi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s