Lăudăm pe Domnul pentru eliberarea din trecut – 17 octombrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să înțelegem și să discutăm motivele pentru care trebuie să-L lăudăm pe Dumnezeu. Să identificăm care sunt influențele care nu împiedică să ne amintim despre credincioșia lui Dumnezeu și apoi să ne amintim câteva experiențe personale ce dovedesc dragostea lui Dumnezeu.

TEXTUL LECȚIEI: Psalmul 107:1-9, 39-43 VERSETUL DE AUR: Psalmul 107:6

Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, și El i-a izbăvit din necazurile lor. — Psalmul 107:6

CONTEXTUL LECȚIEI

Psalmul 107 deschide Cartea a V-a, care constă din capitolele 107–150. În rolul său de tranziție, Psalmul 107 cuprinde, de asemenea, o serie de psalmi mai lungi, și anume Psalmii 104-106. Aceștia evidențiază lucrările mari ale lui Dumnezeu în lumea pe care a creat-o (Psalmul 104) și în numele poporului Său de-a lungul secolelor (105; 106). Acesta din urmă include diverse circumstanțe de mari încercări prin care Domnul s-a arătat capabil să vină în ajutorul celor aflați în dificultate. Psalmii din acest grup sunt specifici în afirmarea măreției Domnului și a minunilor care demonstrează această măreție (exemple: 104: 1, 24; 105: 2, 5; 106: 2). Un refren repetat în Psalmul 107 are același scop (107: 8, 15, 21, 31). Niciunul dintre Psalmii din acest subgrup nu este atribuit unui autor anume. Cu toate acestea, Psalmii înșiși sugerează că au fost scriși după întoarcerea exilaților din Babilon. Cea mai timpurie scriere posibilă ar fi în jurul anului 538 î.Hr.

Acțiunile mântuitoare atribuite lui Dumnezeu în Psalmul 107 ar trebui luate în considerare în lumina legământului stabilit de Dumnezeu cu poporul lui Israel. Acel legământ a promis ce va face Domnul ca răspuns atât la ascultarea, cât și la neascultarea oamenilor. Binecuvântările precum abundența agricolă și respectul din partea națiunilor înconjurătoare ar urma ascultării (Deuteronom 28: 1-14). Dar blestemele precum boala, foametea și subjugarea de către dușmani, ar veni dacă poporul l-ar abandona pe Domnul pentru alți dumnezei (28: 15–68).

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Dumnezeul celor răscumpărați (Psalmul 107:1-9)
 • Chemare la închinare (v. 1)
 • Motivația închinării (v. 2-3)
 • Timpul disperării (v. 4-5)
 • Timpul eliberării (v. 6-9)
 1. Dumnezeul acțiunilor neașteptate (Psalmul 107:39-43)
 • Smerirea celor mari (v. 39-40)
 • Înălțarea celor smeriți (v. 41)
 • Încurajarea celor înțelepți (v. 42-43)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Care ar fi o modalitate nouă prin care am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu prin faptele noastre și nu numai prin vorbe? Dați câteva exemple și decideți când veți începe.
 • Cum ne-am putea schimba viața de rugăciune ca să nu strigăm către Domnul numai când avem probleme? Ce se poate întâmpla cu cei care nu fac această schimbare?
 • Care dintre ideile sau poruncile din lecția de astăzi vi se pare cel mai greu de îndeplinit? De ce? Cum puteți rezolva această problemă?

APLICAȚII PRACTICE

 • Să nu uităm dragostea lui Dumnezeu pentru noi demonstrată prin binecuvântări și prin grija ce o poartă celor care Îl cinstesc și Îi slujesc cu credincioșie. Domnul Isus a vorbit despre binecuvântările oferite celor care caută mai întâi „Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui” (Matei 6:33). Cu toate acestea, acest lucru trebuie temperat de conștientizarea faptului că și în vremurile în care lipsesc binecuvântările, prezența și harul lui Dumnezeu nu le-au fost refuzate credincioșilor. Și acest lucru este amintit în mod constant în Scriptură (exemple: 2 Corinteni 9: 10-11; 12: 7-10; Filipeni 4: 15-19). Dumnezeu poate și continuă să facă lucrările amintite în acest Psalm, precum hrănirea celor flămânzi (Psalmul 107: 9) și eliberarea săracilor din sărăcia lor (107: 41). Acestea sunt lucruri de sărbătorit! 
 • Dar recunoștința față de Dumnezeu este întotdeauna menită să facă parte din comportamentul nostru spiritual (1 Tesaloniceni 5:18). Nu trebuie să depindă de împlinirea nevoilor (sau dorințelor) materiale. Latura fizică a vieții contează într-adevăr, dar nu este singura dimensiune a realității. Pavel a exprimat clar tensiunea: „chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi” (2 Corinteni 4:16; comparați Filipeni 2:7-11). Pentru creștini, există întotdeauna cel mai important motiv pentru a mulțumi: răscumpărarea noastră în Domnul Isus (Coloseni 1: 12-14; 1 Petru 1: 3-5). Speranța în viitoarea noastră înviere ne oferă motive atât pentru a sărbători lucrarea pe care a făcut-o Domnul Isus pe cruce, cât și pentru lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră, pregătindu-ne pentru o veșnicie de laudă pentru Dumnezeu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s