Să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru dreptate – 10 octombrie 2021

SCOPUL LECȚIEI: Să identificăm aspectele de justiție din Psalmul 9 și să comparăm diferențele dintre ele. Apoi, vom încerca să înțelegem grija lui Dumnezeu pentru dreptate.

TEXTUL LECȚIEI: Psalmul 9:1-12 VERSETUL DE AUR: Psalmul 9:8

El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. — Psalmul 9:8

CONTEXTUL LECȚIEI

Găsit în Cartea I a Psaltirii, Psalmul 9 este unul dintre acrostihurile alfabetice împrăștiați în Psalmi (alte exemple: Psalmii 119; 145). Un acrostih alfabetic este unul în care fiecare verset, sau strofă începe cu o literă succesivă a alfabetului. În limba engleză, ar arăta astfel: Rândul 1 începe cu un cuvânt care începe cu A, Rândul 2 începe cu un cuvânt care începe cu B, Rândul 3 începe cu un cuvânt care începe cu C, etc. Această tehnică ajută la memorare. Dar, din păcate, acest ajutor este de obicei „pierdut în traducere”, deoarece alfabetele variază între limbi. Formatul acrostih care începe în Psalmul 9:2, continuă în Psalmul 10. Aceasta sugerează că aceste două poezii au fost inițial una. Din punct de vedere al conținutului, acest lucru are sens: Psalmul 9 se concentrează pe eliberarea celor drepți de către Dumnezeu, în timp ce Psalmul 10 se bazează pe judecata lui Dumnezeu asupra celor răi. Pentru psalmist și în toată Scriptura, aceste două concepte merg mână în mână. Dreptatea lui Dumnezeu presupune atât susținerea celor asupriți, cât și oprirea asupritorilor (de exemplu: Proverbe 10:30). Alți doi factori sugerează în continuare că acești doi psalmi erau inițial unul: (1) Psalmul 9 are un titlu care introduce Psalmul, în timp ce Psalmului 10 îi lipsește o astfel de caracteristică, pe care o au toți ceilalți psalmi din Cartea I, cu excepția Psalmilor 1 și 2; și (2) Psalmul 9 se încheie cu termenul „Selah”. Cuvântul este probabil o notație muzicală care indică o pauză în recitarea unui cântec. Drept urmare, vechea traducere greacă a cărții Psalmilor combină Psalmii 9 și 10 într-un singur psalm. 

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Împotriva celor răi (Psalmul 9:1-6)
 • Laude pentru Domnul (v. 1-2)
 • Căderea dușmanilor (v. 3-6)
 1. De partea celor asupriți (Psalmul 9:7-12)
 • Judecata este a Domnului (v. 7-8)
 • Scăparea este la Domnul (v. 9-10)
 • Din nou lăudăm pe Domnul (v. 11-12)

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Ce ar trebui să se întâmple oare ca să se petreacă o schimbare în modul nostru de închinare, de la rutină și lipsă de entuziasm, la o închinare din toată inima, plină de har? 
 • În ce fel am putea fi mâinile și picioarele lui Dumnezeu săptămâna aceasta, slujind ca un loc de scăpare în Domnul pentru cei asupriți? Cine sunt cei asupriți?
 • Cum am putea să-i îndrumăm și să-i ajutăm pe cei ce se simt părăsiți de Dumnezeu? (vezi Marcu 15:34 și Evrei 13:5) 
 • În ce fel putem comunica cu claritate că strângerea darurilor (colecta) este și ea un act important de închinare înaintea Domnului?

APLICAȚII PRACTICE

Asuprirea vine în toate formele și dimensiunile; este o epidemie globală. Dumnezeul lui Israel nu a ignorat pe cei asupriți și nici poporul Său, din nicio epocă, nu ar trebui să îi ignore. Dar nu trebuie să ne lăsăm ademeniți de lucrurile din lume care ne provoacă frica. Răspunsul este să ne concentrăm mai mult pe Scriptură. Numai Biblia ne poate da o perspectivă biblică asupra asupririi. Psalmul 9 ne deschide o mică fereastră în această privință. Învățăm că cei care Îl cunosc, au încredere și Îl caută pe singurul Dumnezeu adevărat, au un aliat puternic care luptă pentru ei. Pe noi creștinii, acest lucru ne energizează să predicăm Evanghelia; relatările despre persoana și lucrarea Domnului Isus sunt mereu proaspete. Ce minuni a făcut Dumnezeu în viața noastră? Să nu ne săturăm de a povesti tuturor ce Dumnezeu măreț și puternic avem. Să-l proclamăm cu îndrăzneală pe Dumnezeul pe care îl cunoaștem și în care ne încredem, astfel încât speranța noastră să devină într-adevăr speranța acestei lumi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s