Închinarea lui David – 1 decembrie 2019

TEXTUL LECȚIEI: 1 Cronici 15:1-3, 14-16, 25-29a                  VERSETUL DE AUR: 1 Cronici 15:28

“Tot Israelul a suit chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbițe și de chimvale, și făcând să răsune lăutele și harpele.” — 1 Cronici 15:28

SCOPUL LECȚIEI: Să descrie pregătirile făcute de David pentru a aduce chivotul legământului la Ierusalim; să sublinieze importanța pregătirii pentru timpul de închinare; să ne îndemne să ne gândim la modalități specifice prin care ne putem pregăti pentru închinare.

CONTEXTUL LECȚIEI

Patru din cele cinci lecții ale lunii decembrie se ocupă aspecte ale închinării în viața lui David, așa cum ne sunt descrise în cartea 1 Cronici. Cărțile 1 și 2 Cronici (de fapt o singură carte în textul Ebraic) sunt printre ultimele adăugate Vechiului Testament, scrise în a doua jumătate a secolului al 5-lea î.Hr. O parte semnificativă din conținut se regăsește în alte cărți ale Bibliei, în special în 1 și 2 Samuel. De ce a fost atunci nevoie de 1 și 2 Cronici? În momentul scrierii acestor cărți situația poporului era diferită. Aveau nevoie să li se reamintească de grija pe care le-o purta Dumnezeu în perioada de după exil. Trecuseră aproximativ 100 de ani de la reîntoarcerea din captivitatea Babiloniană (538 î.Hr.) Templul fusese rezidit (Ezra 1:7-11; 6:13-18) iar zidurile Ierusalimului fuseseră ridicate sub conducerea lui Neemia (Neemia 6:15-16).

Totuși, multe din profețiile cu privire la măreția Ierusalimului și binecuvântările speciale ale lui Dumnezeu încă nu fuseseră împlinite. Poporul lui Dumnezeu continua să se afle sub dominația Imperiului Persan. Mulți oameni din popor își exprimau îndoiala și frustrarea datorită nesiguranței în care trăiau ca națiune. Cronicarul a dorit să asigure comunitatea întoarsă din robie că Dumnezeu nu i-a abandonat și că ei continuă să fie parte din planului suveran al lui Dumnezeu. Dumnezeu le cerea ascultare, pe care promitea să o răsplătească. Găsim aici exemple de ascultare: 2 Cronici 17:1-6; 29:1-2; 31:20-21; 34:1-2, 33; dar găsim și opusul: 1 Cronici 21:7; 2 Cronici 20:35-37; 32:31; 35:21-24.

Cronicarul scoate în evidență ascultarea lui David (1 Cronici 14:2, 10, 16; 18:14; 21:19, etc.) și dorința lui arzătoare de a găsi un loc potrivit pentru chivotul legământului, simbolul sacru al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său. Descrierea domniei lui se concentrează asupra a două aspecte: întărirea împărăției (1 Cronici, capitolele 11-12, 14, și 18-20) și promovarea închinării în tot întinsul țării. (Capitolele 13, 15-17, și 21-29).

Era a doua încercare a lui David de a aduce chivotul la Ierusalim din locul în care fusese păstrat din vremea lui Samuel, în casa lui Abinadab din Chiriat-Iearim (1 Samuel 7:1-2). Prima încercare s-a soldat cu moartea lui Uza, cel care a întins mâna să sprijine chivotul pe care erau să-l răstoarne boii. Reacția lui David a fost una de teamă. “Cum să aduc chivotul lui Dumnezeu la mine?” a fost întrebarea care i-a stăruit în minte.

 

STRUCTURA LECȚIEI

 1. Pregătirile pentru închinare (1 Cronici 15:1-3, 14-16)
 • Pregătirea locului în care urma să fie așezat chivotul (v. 1)
 • Pregătirea celor ce urmau să poarte chivotul (v. 2-3, 14-15)
 • Pregătirea celor ce urmau să conducă închinarea (v. 16)

 

 1. Desfășurarea ceremoniei (1 Cronici 15: 25-29a)
 • O vreme de bucurie (v. 25)
 • O vreme pentru jertfe (v. 26)
 • O vreme pentru închinare (v. 27-29a)

 

ÎNTREBĂRI PENTRU DISCUȚIE

 • Cum putem arăta respect față de clădirea bisericii, știind că nu zidurile sunt Templul lui Dumnezeu? Citiți Exodul capitolele 25 la 27 și 1 Corinteni 3:16-17; 6:19 și identificați aspecte ale îngrijirii Cortului Întâlnirii care se aplică la noi, ca temple ale Duhului Sfânt.
 • Cum ne asigurăm că închinarea noastră îi este plăcută lui Dumnezeu? În ce măsură se aseamănă sau se deosebesc pregătirile noastre pentru închinare de cele ale Leviților?
 • Cum pot bisericile noastre să-și îmbunătățească metodele a promova oameni în lucrare? Pe lângă Faptele Ap. 6:1-6, 14:23, 2 Corinteni 8:19 și Tit 1:5, ce alte texte ne pot servi drept călăuză?
 • Cum putem comunica un spirit de bucurie prin serviciile noastre de închinare? Există circumstanțe în care serviciul de închinare nu trebuie să comunice această bucurie? Care sunt acestea?
 • Prin ce acțiuni concrete putem comunica bisericii că strângerea darurilor (”colecta”) este și ea un act important de închinare colectivă?

 

APLICAȚII PRACTICE

 • David și-a dus la îndeplinire dorința de a stabili un loc permanent pentru chivot în Ierusalim. Ceremonia din timpul mutării chivotului a fost un prilej de mare sărbătoare și închinare. David însuși a participat cu mult entuziasm și devotament.
 • Pregătirile anterioare aducerii chivotului la Ierusalim au fost intense. Responsabilitatea era mare, și nu era loc de neglijentă sau jumătăți de măsură. Grija lui David de a transporta chivotul respectând toate rânduielile, ne duce cu gândul la porunca lui Pavel cu privire la serviciul de închinare din 1 Corinteni 14:40, ”toate să se facă în chip cuviincios și cu rânduială.” David a dat porunci ca leviții să poarte chivotul conform Legii lui Moise. De asemenea, a rânduit oameni responsabili cu diferitele aspecte ale închinării în timpul aducerii chivotului în cetate. Un asemenea obiect sacru, sau mai bine zi, Dumnezeul a cărui prezență era reprezentată de chivot, merita toată sârguința lor.
 • Noi nu avem un chivot, sau alt obiect sacru pe care să-l mutăm din loc în loc. Noul Testament ne spune însă că noi creștinii suntem obiecte sacre, datorită Duhului Sfânt care locuiește în noi (1 Corinteni 3:16). Deci, ce putem face pentru a ne pregăti templele pentru închinare (6:19-20)? Cum ne putem pregăti să aducem ceea ce avem mai bun când ne întâlnim la închinare? Care este contribuția noastră?

Traducerea și adaptarea: Narcis Pașca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s