Iubiți-L pe Dumnezeu și slujiți altora – 30 decembrie 2018

Text: Matei 25:31-46

Verset de aur: Matei 25:40

Prezentarea lecției:

Scop: Să identificăm contextul învățăturii Domnul Isus despre oi și capre; să înțelegem care sunt lucrurile care-i împart pe oameni în „oi” și „capre˝ și cum trebuie să slujim.

Contextul lecției:

Săptămâna finală a lucrării Domnuluilui Isus, zilele dinaintea răstignirii și învierii, a început odată cu intrarea Domnului Isus în Ierusalim, în ziua pe care noi o sărbătorim ca sărbătoarea de Florii. Acest eveniment este consemnat în toate Evangheliile, și este numit în mod tradițional „Intrarea Triumfală” (Matei 21: 1-11; Marcu 11:1-11; Luca 19:28-44; Ioan 12:12-19). Evenimentele care au urmat intrării în Ierusalim și care s-au desfășurat în timpul Săptămânii Patimilor (Săptămâna Sfântă) constituie o porțiune importantă a Evangheliilor – 36% din Matei, 37% din Marcu, 28% din Luca, și 44% din Ioan.

Aceste 8 zile, culminând cu Duminica Învierii, sunt cele mai importante din viața pământească de 33 de ani a Domnului Isus. Cineva a spus că, pentru evangheliști, Săptămâna Patimilor este miezul a ceea ce vor cu ardoare să transmită cititorilor; celelalte relatări sunt doar un preludiu la Săptămâna Patimilor.

Am putea crede că scopul lui Isus în aceste ultime zile este să-Și pregătească ucenicii pentru moartea Sa, și să-Și ia rămas bun de la ei. E adevărat că în parte, a făcut aceste lucruri, însă marea parte a săptămânii a petrecut-o învățându-i pe alții. Cea mai lungă porțiune dedicată învățării s-a petrecut în ziua de marți. Această porțiune este cunoscută ca Discursul de pe Muntele Măslinilor. Aici Isus a vorbit, profetic, despre distrugerea în viitor a Ierusalimului (eveniment care s-a întâmplat in anul 70 AD), despre reîntoarcerea Sa cu putere și slavă, și despre judecata viitoare a omenirii. Matei relatează această cuvântare în capitolele 24 și 25.

Matei prezintă în încheiere învățătura lui Isus cu privire la separarea oilor de capre.

Lecția noastră este din a treia secțiune a capitolului 25. În prima parte ni se vorbește despre cele 10 fecioare, o relatare despre participanți la nuntă și pregătirile (sau lipsa pregătirilor) lor, în timp ce mirele zăbovea. În a doua parte, în pilda talanților, ni se vorbește de felul în care slujitorii au folosit resursele pe care stăpânul le-a încredințat fiecăruia în absența lui. Ideea principalăa acestor pilde este vegherea, deoarece nu știm ziua/ora reîntoarcerii mirelui/stăpânului (Matei 25:13). Apoi urmează partea finală, care începe cu imaginea reîntoarcerii lui Mesia.

Structura lecției:

A. Adunarea neamurilor (Matei 25:31-33)

 • Judecătorul se așază la judecată (v. 31)
 • Judecații sunt despărțiți (v. 32-33)

B. Oile la dreapta (Matei 25:34-40)

 • Binecuvântarea oilor (v. 34-36)
 • Surpriza oilor (v. 37-39)
 • Justificarea oilor (v. 40)

C. Caprele la stânga (Matei 25:41-46)

 • Blestemarea caprelor (v. 41-43)
 • Încercarea de apărare a caprelor (v. 44)
 • Condamnarea caprelor (v. 45)

Întrebări pentru discuție:

 1. Care sunt lucrurile pe care mai trebuie să le pui în rânduială pentru a fi gata de întâmpinarea Regelui Cristos? Dacă Regele s-ar reîntoarce astăzi, cum ți-ar evalua credința?
 2. Cum poate biserica noastră, în mod practic, să răspundă celor 6 nevoi ale oamenilor enumerate in text? Care este rolul tău în corectarea acestor deficiențe?
 3. Ce fel de metode ar trebui să folosească biserica noastră pentru a acorda o prioritate mai mare folosirii resurselor materiale pentru ajutorarea celor în nevoi?

Aplicații practice

 1. Aduceți-vă aminte de o situație in care ați ajutat (sau ați încercat să ajutați) pe cineva în suferință; ce ați învățat din acea situație și cum vă va folosi această experiența în viitor? Care a fost efectul asupra credinței voastre?
 2. Care caracteristici ale „oii” vor fi vizibile în viața ta de acum înainte? Cum vei pune în aplicare această decizie? Citește 1Tesaloniceni 5:4-11 și vezi care sunt caracteristicile unora care sunt „fii ai zilei.”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s