Iubiți-L pe Dumnezeu și închinați-vă Lui – 16 decembrie 2018

Text: Psalm 103:1-17, 21-22

Verset de aur: Psalm 103:12

Prezentarea lecției:

Scopul – Să identificăm din text motivele pentru care să-L lăudăm pe Domnul; să învățăm cum se aplică aceste motive în contextul vieții creștine trăite în Noul Legământ instituit de Domnul Isus; să continuăm să-L slăvim pe Dumnezeu, iar lauda noastră să îmbine recunoașterea caracterului Său cu conștientizarea binecuvântărilor pe care ni le-a dăruit.

Contextul lecției:

Cartea Psalmii a fost adesea descrisă ca fiind „cartea de cântări a poporului Israel.”   Ea abundă de exprimări ale sentimentelor față de Dumnezeu. Aceste sentimente sunt uneori de laudă (ca de exemplu în lecția de azi, Psalmul 103), alteori de deznădejde sau mânie cauzate de felul în care autorul percepe intervenția (sau lipsa de intervenție) a lui Dumnezeu în problemele lumii. Adesea vedem exprimarea dezamăgirii și a confuziei cu privire la suferințele îndurate de poporul ales, pe când răufăcătorii par să acționeze după plac, scutiți fiind de consecințele faptelor lor (vezi Psalmii 73 și 74). Toată gama de sentimente și trăiri este prezentă în această carte.  Acest aspect face ca Psalmii să fie o carte de o valoare nemăsurată pentru poporul lui Dumnezeu.

Psalmii au fost împărțiți în mai multe categorii: Psalmi de mulțumire, Psalmi de plângere (lamentare), Psalmi regești, Psalmi de înțelepciune, și Psalmi mesianici.  Aceste categorii se suprapun uneori – se poate trece de la plângere la laudă în același Psalm (vezi Psalmul 13).

Asemenea unei cărți de cântări, cartea Psalmii include contribuția mai multor autori, și acoperă o perioadă de timp destul de îndelungată. Cel mai vechi Psalm îi aparține lui Moise (Psalmul 90); de asemenea există cel puțin un Psalm scris în contextul robiei babiloniene (Psalmul 137). Acești 2 Psalmi sunt despărțiți de o perioadă de aproximativ 900 de ani.

Aproximativ jumătate din Psalmi îi sunt atribuiți lui David, cunoscut ca fiind „cântărețul […] plăcut al lui Israel” (2 Samuel 23:1). Lecția de azi este despre unul din acești Psalmi ai lui David.

Structura lecției:

A. Îndemnuri de început (Psalmul 103:1-5)

 • Motive de laudă (v. 1-2)
 • Amintirea binecuvântărilor (v. 3-5)

B. Caracterul lui Dumnezeu (Psalmul 103: 6-17)

 • Drept (v. 6-7)
 • Plin de har (v. 8-12)
 • Îndurător (v. 13-17)

C. Îndemnuri de încheiere (Psalmul 103: 21-22)

 • Pentru oștirile cerurilor (v. 21)
 • Pentru toate lucrările lui (v. 22)

Întrebări pentru discuție:

 1. Cum poate biserica să păstreze sfințenia numelui lui Dumnezeu? Care este rolul nostru, al fiecăruia în acest demers?
 2. Cum ar putea orele de rugăciune să se concentreze mai mult pe nevoile spirituale decât pe cele materiale?

Aplicații practice:

 1. Căutați în Biblie expresia „rugați-vă pentru…” și lăsați ca viața de rugăciune să vă fie schimbată de Cuvânt.
 2. Care este rolul bisericii în apărarea celor asupriți? Cum poate biserica să arate milă altora? Care este rolul nostru, al fiecăruia în acest demers?
 3. Pe baza versetelor 15-16, cum ar trebui să ne schimbăm prioritățile? Comparați aceste versete cu Psalmul 90:12.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s