Iubiți-L pe Dumnezeu și slujiți-I – 9 decembrie 2018

Text: Iosua 24:1-3, 13-15, 21-24

Verset de aur: Iosua 24:15

Prezentarea lecției:

Scopul – Să recapitulăm chemarea pe care le-o face Iosua israeliților în cuvântarea sa de rămas bun, și să înțelegem răspunsul lor; de asemenea, să înțelegem ce înseamnă pentru noi, cei din secolul 21, să respingem dumnezeii falși ai culturii în care trăim, și cum să ne împotrivim influențelor lor.

Contextul lecției:

Biblia îl menționează pe Iosua în Exodul 17:8-13. Amaleciții atacaseră pe Israel imediat după ieșirea acestuia din Egipt, iar Moise i-a poruncit lui Iosua să aleagă niște bărbați și să iasă la luptă. Apoi, Exodul 24:13 ni-l prezintă pe Iosua ca slujitorul lui Moise, un termen care poate fi considerat echivalent cu „ajutor” sau „ucenic.”

Iosua l-a însoțit pe Moise când împreună au coborât de pe Muntele Sinai unde Moise primise legile divine pe table de piatră „scrise cu degetul lui Dumnezeu” (Exodul 31:18). I-au găsit pe Israeliți în mijlocul păcatului și dezmățului, acțiuni care au aprins mânia lui Moise (32:15-20). Alături de Caleb, Iosua a fost una dintre cele două iscoade care au proclamat încrederea că Dumnezeu va fi acela care-i va călăuzi înspre țara promisă (Numeri 14:6-9). Din păcate, vocile lor au fost suprimate de necredința fățișă a celorlalte 10 iscoade.

Având în vedere experiența sa, pare evident că Iosua era persoana cea mai potrivită să preia conducerea poporului și să ducă la îndeplinire lucrarea începută de Moise. Deuteronom 31:1-8 consemnează cuvintele lui Moise cu ocazia însărcinării lui Iosua de a conduce poporul. Ultimul capitol din Deuteronom ne spune că „Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul înțelepciunii, căci Moise își pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el și au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise, Domnul” (34:9).

Cartea Iosua este cronica cuceririi Canaanului sub conducerea lui Iosua, și a împărțirii țării semințiilor lui Israel. În lecția de azi, în momentul când a poruncit adunarea semințiilor lui Israel, Iosua era deja ”bătrân, înaintat în vârstă” (Iosua 23:1).

Structura lecției:

A. Privire în trecut (Iosua 24:1-3, 13)

 • Adunarea semințiilor (v. 1)
 • Binecuvântările lui Dumnezeu pentru Avraam (v. 2-3)
 • Binecuvântările lui Dumnezeu pentru Israel (v. 13)

B. Trăire în prezent (Iosua 24:14-15, 21-24)

 • Chemarea pe care o face Iosua (v. 14-15)
 • Alegerea pe care trebuie s-o facă Israel (v. 21)
 • Decizia reafirmată (v. 22-24)

Întrebări pentru discuție:

 1. Cum trebuie să ne pregătim înainte de a ne înfățișa înaintea lui Dumnezeu în închinare? Care din aceste pregătiri are trebui să fie practicate de toți credincioșii?
 2. Care sunt ocaziile în care, ca biserică, putem să ne amintim de începuturile noastre, și de felul în care Dumnezeu ne-a purtat prin vremuri de creștere și de schimbare? Vezi Psalmul 78; Psalmul 108; Faptele Ap. 7:2-53; și 1 Corinteni 15:1-8.

Aplicații practice:

 1. În ce fel ni se modifică perspectiva asupra vieții, pe măsură ce suntem tot mai mulțumitori Domnului pentru purtarea Lui de grijă cu privire la nevoile materiale? Care sunt versetele care vă reamintesc cel mai bine de dependența noastră de Dumnezeu și de purtarea Lui de grijă?
 2. Cum putem identifica și elimina „dumnezeii” care ne distrag de la o slujire deplină a lui Dumnezeu?
 3. Cum arată o persoană care nu a renunțat la idoli în totalitate?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s