Iubiți-L pe Dumnezeu și ascultați-L – 2 decembrie 2018

Text: Deuteronom 6:1-9

Verset de aur: Deuteronom 6:5

 Prezentarea lecției:

Scopul – Să recapitulăm învățăturile pe care le-a transmis Moise poporului lui Dumnezeu, de asemenea să subliniem importanța crucială a punerii în aplicare în contextul zilelor noastre a poruncilor din Deuteronom 6:6-9, în mod specific, a educa generația următoare în credință.

Contextul lecției:

Cartea Deuteronom reprezintă cuvântarea de rămas bun a lui Moise rostită înaintea celei de-a doua generații de Israeliți după ieșirea din Egipt. Cea dintâi generație pierise în pustie ca urmare a necredinței lor (Numeri 14). Acestei noi generații – în pragul intrării în țara promisă, Canaan – trebuia să i se explice Legea lui Moise din nou. Cuvântul Deuteronom este compus din două cuvinte în limba greacă, însemnând „a doua lege,” în sensul de repetare a legii.

Unele porțiuni ale Deuteronomului sunt similare cu cele întâlnite în cărțile anterioare ale Pentateuhului. Dumnezeu pusese mai înainte bazele legământului Său cu prima generație de Israeliți la Muntele Sinai, și le dăduse porunci și legi prin Moise (Exodul 24: 3-8, 12). De exemplu, cele Zece Porunci, care stau la baza legământului, se regăsesc atât în Exodul 20:1-17, cât și în Deuteronom 5:6-21. Alte legi din Deuteronom oglindesc situații specifice pe care poporul avea să le experimenteze odată intrat în Canaan (de exemplu, legile cu privire la purtarea războaielor, în capitolul 20).

Deuteronomul începe cu o recapitulare a istoriei poporului până în prezent, inclusiv neascultarea generației anterioare. În același timp însă, Moise le reamintește de credincioșia lui Dumnezeu și de puterea Lui vădită în trecut. Aceeași putere urma să-i călăuzească pe cei din a doua generație în cucerirea țării la vest de Iordan.

Celor din generația a doua li se cerea, însă, să nu urmeze modelul de necredincioșie al predecesorilor lor. Deutoronom 5 se încheie cu un îndemn la ascultare, fără abateri „de la cele ce a poruncit El, nici la dreapta, nici la stânga” (5:32). Lecția noastră de azi este o continuare a acestor îndemnuri.

 Structura lecției:

A. Importanța ascultării (Deuteronom 6:1-5)

 • O mare responsabilitate (v. 1-2)
 • O mare promisiune (v. 3)
 • O mare poruncă (v. 4-5)

B. Importanța învățării copiilor (Deuteronom 6:6-9)

 • Exemplul personal (v. 6)
 • Stăruința în procesul de învățare (v. 7)
 • Disciplina personală (v. 8-9)

 

Întrebări pentru discuție:

 • Există vreo diferență între procesul de educare al copiilor naturali și cel al copiilor „în credință” (1Timotei 1:2)? Care metode sunt identice, care sunt diferite?
 • Cum putem crește în ascultarea noastră de poruncile Domnului? Care pasaje din Biblie v-au fost de folos în acest sens?
 • Cum putem să ne păzim de un fel de viață idolatru? Cum păstrăm în echilibru responsabilitatea de a-i avertiza pe alții, cu vegherea de a nu cădea noi înșine în ispită (Ezechiel 33:7-9; Matei 7:1; Romani 14:4, 10, 13; 1Tesalonicieni 4:11; 2 Tesaloniceni 3:14-15; 1Timotei 5:20; Tit 3:10; Iacov 4:11-12)?

 

Aplicații practice

 • Ce îmbunătățiri putem aduce procesului de educare al copiilor în biserică, așa încât ei să nu abandoneze calea Domnului după ce cresc?
 • Cum putem pune în practică în zilele noastre îndemnul versetului 8? „Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și să-ți fie ca niște fruntare între ochi.”
 • Cum putem să ne asigurăm că mărturia noastră (Matei 5:14-16; 1Timotei 4:12) nu devine un fel de aroganță spirituală (Matei 6:1, 2, 5, 16; 23:5, etc.)?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s