Rivalitate între frați – 4 noiembrie 2018

Text: Geneza 25:19-34

Verset de aur: Geneza 25:23

Prezentarea lecției:

Scopul – Să înțelegem circumstanțele sarcinii Rebecăi și modul în care Iacov a obținut dreptul de întâi născut de la Esau, aprofundând elementele care au dus la rivalitatea între cei doi frați și ce lucruri ar putea cauza astfel de rivalități în zilele noastre.

 Contextul lecției:

În lecția de astăzi învățăm despre modul în care Dumnezeu a continuat planul de răscumpărare a omenirii și de reparare a relației Lui cu oamenii prin viața unui anumit om nedesăvârșit pe nume Iacov. Inițial, lui Iacov nu-i păsa decât de el însuși. El a fost un om șmecher, care reușea să manevreze toate situațiile din viața lui ca să obțină un avantaj. Până la urmă el a învățat că Dumnezeu este în control, și nu el, cu toate că consecințele tacticilor lui l-au urmărit toată viața.

Structura lecției:

A. O mamă îngrijorată (Geneza 25:19-23)

 • Imaginea de ansamblu  (v. 19, 20)
 • Femeia stearpă (v. 21)
 • Copiii bătăuși (v. 22, 23)

 B. Copii diferiți (Geneza 25:24-28)

 • Nașterea lui Esau (v. 24, 25)
 • Nașterea lui Iacov (v. 26)
 • Preferințele copiilor (v. 27)
 • Preferințele părinților (v. 28)

C. Disprețuirea dreptului de întâi născut (Geneza 25:29-34)

 • Prezentarea ofertei (v. 29-31)
 • Acceptarea ofertei (v. 32-34)

Întrebări pentru discuție

 • Cum ne putem asigura că dificultățile vieții ne apropie de Dumnezeu și nu ne îndepărtează de El?
 • Ce putem face pentru a ne proteja de cei care ne folosesc slăbiciunile pentru a profita de noi? (sugestii: Psalm 55:20, 21; Prov. 7:21; Romani 16:17,18; 2 Tim. 3:6)

Aplicații practice

 • Când frații nu se înțeleg, nimic bun nu rezultă din asta, însă când frații se înțeleg și colaborează, ei pot să facă lucruri mari. Înțelegerea aceasta necesită smerenie și dragoste. Apostolul Pavel ne sfătuiește în Efeseni 5:20 să ne supunem unii altora în frica de Hristos. E vorba de o atitudine generală de smerenie care este necesară între frați.
 • Adesea, rivalitatea acesta între frați își are sursa într-o lipsă de pace interioară în viața noastră. Există o problemă internă despre care amintește și Apostolul Pavel în Romani 7:7-25. El descrie lupta interioară ce se duce în inima lui între dorința lui de a face ceea ce e bine și plăcut înaintea Domnului și ceea ce nu e bine. În același timp, el ne dă și soluția la problema aceasta spunând „Cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!”
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s