Dumnezeu creează oamenii – 16 septembrie 2018

Text: Geneza 1:26-31

Verset de aur: Geneza 1:27

Prezentarea lecției:

Scopul – Să identificăm aspectele chipului lui Dumnezeu în oameni și implicațiile faptului că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui.

 Contextul lecției:

Primele 25 de versete din Geneza 1 narează într-un mod foarte clar și concret modul în care Dumnezeu a creat universul prin cuvântul său. În câteva zile succesive, Dumnezeu a creat lumina, cerurile, apa și uscatul, soarele, luna și stelele, animalele, păsările, peștii. Moise, autorul cărții Geneza, pare că se grăbește cu toate aceste lucruri pentru a ajunge la ziua a șasea, la facerea omului!  Dumnezeu a creat omul ca încununare a lucrării sale de creație. În calitate de posesori ai chipului și asemănării lui Dumnezeu, noi, oamenii, avem un statut cu totul deosebit în cadrul creației.

Structura lecției

A. Planul pentru oameni (Geneza 1:26-31)

  1. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu (v. 26, 27)
  2. Binecuvântarea lui Dumnezeu (v. 28)
  3. Grija lui Dumnezeu (v. 29, 30)
  4. Evaluarea făcută de Dumnezeu (v. 31)

B. Viață pentru primii oameni (Geneza 2:4-7)

  1. Absența apei și a omului (v. 4, 5)
  2. Prezența apei și a omului (v. 6, 7)

 Întrebări pentru discuție

  • Cum vă afectează faptul că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu modul în care tratați oamenii care nu vă plac?
  • Cum ar putea să-ți influențeze relația cu Dumnezeu această dublă titulatură: „Domnul Dumnezeu”?

Aplicații practice

  • Un om al lui Dumnezeu a spus: „Am descoperit în lumea aceasta faptul că omul e nimic și în același timp că omul e o creație măreață. Dacă ne gândim numai din perspectivă naturală, omul nu reprezintă mare lucru în univers, dar dacă ne gândim la cinstea pe care i-a acordat-o Dumnezeu, omul e o creație măreață.” Pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi creștinii ar trebui să ne considerăm ca fiind creații speciale ale lui Dumnezeu și iubiți într-un mod deosebit de El. Lucrul acesta trebuie să ne afecteze atât relația cu Dumnezeu cât și relațiile dintre noi.
  • Științele naturii nu sunt dușman al credinței, dimpotrivă, ele ne ajută să înțelegem mai bine creația lui Dumnezeu în măsura în care El deschide ochii și mintea oamenilor de știință ca să o înțeleagă.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s