Pilda celor invitați la cină – 29 iulie 2018

Text: Luca 14:15-24

Verset de aur: Luca 14:21

Prezentarea lecției:

Scopul – Să identificăm cele două categorii de invitați la cină; să facem o listă a motivelor invocate pentru a respinge invitația lui Isus și să prezentăm câte un răspuns la fiecare dintre acestea. 

 Contextul lecției:

Capitolul 14 al Evangheliei lui Luca începe cu intrarea Domnului Isus în casa unuia dintre fruntași fariseilor în ziua de Sabat, fiind invitat la masă. El era urmărit atent de farisei pentru a vedea dacă va încălca standardele de conduită ale acestora. În acest context, Domnul Isus le spune pilda din lecția de astăzi. Pilda era pentru fariseii cu care lua prânzul, dar este valabilă și pentru noi astăzi. La fel ca fariseii odinioară, pentru care locul de cinste la masă era important și prețuit în defavoarea compasiunii și milei care trebuia arătată față de cei sărmani și nevoiași, cei care nu pot să răsplătească o astfel de compasiune, și noi suntem chemați să fim buni, generoși și plini de dragoste unii față de alții, fără să așteptăm o răsplată imediată, știind că răsplata va veni la „învierea celor neprihăniți.”

 Locul discuției (v. 15)

  • La masă cu Isus (v. 15a)
  • Discuția cu Isus (v. 15b)

Pilda celor invitați la cină (Luca 14:16-24)

  • Invitația este făcută (v. 16-17)
  • Invitația este respinsă (v. 18-20)
  • Invitația este lărgită (v. 21-24)

 

Aplicație practică

Este adevărat că grijile acestei lumi și obligațiile pe care le avem pot să ia locul preocupărilor față de lucrurile de sus. Biblia ne avertizează de multe ori cu privire la acest aspect, iar creștinul de azi trebuie să ia în serios această avertizare. „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume! Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” (1 Ioan 2:15). Iacov este și mai direct: „Nu ştiţi că prietenia cu lumea înseamnă duşmănie faţă de Dumnezeu? Aşa că oricine vrea să fie prieten cu lumea se face duşman al lui Dumnezeu.” (Iacov 4:4)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s