Văduva și judecătorul nedrept – 15 iulie 2018

Text: Luca 18:1-8

Verset de aur: Luca 18:1-8

Prezentarea lecției:

Scopul – Să înțelegem ce ne învață această pildă despre rugăciune; să identificăm un creștin matur spiritual care să ne slujească drept exemplu de perseverență în rugăciune.

 Contextul lecției:

Chiar înainte de a da pilda din lecția de astăzi, Domnul Isus a răspuns la o întrebare a fariseilor cu privire la venirea Împărăției lui Dumnezeu (Luca 17:20). În răspunsul lui, Domnul a făcut niște avertizări foarte solemne cu privire la viitor, majoritatea dintre ele în legătură cu cea de-a doua sa venire. El a spus că mulți vor fi luați prin surprindere când el se va întoarce, pentru că vor fi ocupați cu activități de rutină, obișnuite, și că nu nimeni nu va avea timp, în acel moment, să privească în urmă și să încerce să salveze vreun lucru de valoare. În lumina acestor avertizări, Domnul Isus ne dă pilda din lecția de astăzi care ne ajută să ne privim viața din perspectiva veșniciei.

Pilda văduvei (Luca 18:1-5)

  • Un scop bine definit (v. 1)
  • Judecătorul sfidător (v. 2)
  • Văduva perseverentă (v. 3)
  • Perspectiva promițătoare (v. 4-5)

 Principiile (Luca 18:6-8)

  • Dreptatea lui Dumnezeu (v. 6-8a)
  • O întrebare (v. 8b)

Aplicații practice

  • Scopul acestei pilde este cât se poate de clar: „[ucenicii] să se roage întotdeauna şi să nu se descurajeze” (Luca 18:1). Putem deveni atât de preocupați de dreptatea lui Dumnezeu și de cronologia intervențiilor Lui, încât să uităm faptul că scopul acestei pilde este să ne ajute în viața de rugăciune.
  • Rugăciunea nu trebuie să înlocuiască acțiunea. În societatea noastră există multe probleme cu care ne confruntăm, în special legate de dreptatea în societate. Noi suntem chemați să acționăm față de aceste nedreptăți. Dumnezeu își cheamă poporul să fie sare și lumină (Matei 5:13-16) în societate. Aceasta presupune să facem dreptate (Mica 6:8).
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s