Să ne amintim cu bucurie – 20 mai 2018

Text: Leviticul 25

Verset de aur: Leviticul 25:10

Prezentarea lecției:

Scopul – Să înțelegem elementele odihnei de care pământul trebuia să beneficieze în anul sabatului și în anul de veselie și să înțelegem principiile spirituale pe care aceste legi trebuia să le reprezinte.

Contextul lecției:

Când ne gândim la viața trăită prin credință, ne gândim la un concept religios. Adevărul este că toți oamenii trăiesc prin credință, indiferent dacă cred sau nu în Dumnezeu. Când ne urcăm într-un avion, de exemplu, o facem din credința că pilotul știe să piloteze, că mecanicii și-au făcut datoria, că cel care trebuie să pună benzina și-a făcut datoria și așa mai departe. Când trimitem o scrisoare, sau un pachet, le încredințăm celor de la poștă cu credința că le vor duce la destinație. Pentru a supraviețui în societatea noastră, trebuie să avem un anumit nivel de credință și să ne asumăm un anumit nivel de risc.

Dumnezeu vrea ca poporul lui să trăiască prin credința în El. Pentru a îi ajuta să facă acest lucru, Dumnezeu stabilește anumite sărbători care să le reamintească israeliților de credincioșia și dragostea lui Dumnezeu. Sărbătorile acestea nu mai sunt relevante pentru noi astăzi, însă principiile stabilite de Dumnezeu pentru ele sunt încă foarte importante. Dumnezeu vrea ca noi să ne încredem în el în fiecare aspect al vieților noastre.

 Anul sabatului (Leviticul 25:1-7)

  • Prezentarea principiului (v. 1,2)
  • Detaliile principiului (v. 3-5)
  • Rezultatele promise (v. 6,7)

Anul de veselie (Leviticul 25:8-12)

  • Numărăm câte șapte (v. 8)
  • Sunăm trâmbițele (v. 9)
  • Vestim libertatea (v.10)
  • Respectăm anul de veselie (v. 11, 12)

Aplicație practică

  1. Când înțelegem ce însemna anul de veselie pentru poporul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, nu este greu să vedem o trimitere către o nouă sărbătoare de veselie în intenția declarată a Domnului Isus de a vesti săracilor Evanghelia, de a tămădui pe cei cu inima zdrobită și de a le propovădui robilor de război libertatea și orbilor căpătarea vederii și de a elibera pe cei apăsați (Luca 4:18).
  2. Veselia a fi completă atunci când Domnul Isus se va întoarce pe norii cerului (1 Tesaloniceni 4:16) și creștinii vor fi în sfârșit eliberați din blestemul și căderea păcatului – și vor locui în casa Domnului pentru totdeauna. Ce impact are asupra vieții tale acest lucru?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s