Dumnezeul cel Atotputernic – 22 aprilie 2018

Text: Apocalipsa 4:1-6, 8-11

Verset de aur: Apocalipsa 4:11

Prezentarea lecției:

Scopul – Să înțelegem viziunea lui Ioan din Apocalipsa capitolul 4. Să înțelegem realitatea închinării din simbolurile din text și să încercăm să ne îmbunătățim modul personal de închinare.

Contextul lecției:

Există mai multe teorii cu privire la interpretarea cărții Apocalipsa. Unii comentatori o consideră o carte profetică, despre zilele de pe urmă, alții o consideră o carte despre istoria bisericii, alții o consideră o panoramă istorică a primului secol și alții cred că este o carte simbolică ce prezintă lupta dintre bine și rău. Indiferent de abordare, mesajul cărții Apocalipsa este foarte simplu: ,,Acum este greu și înainte să fie mai bine va fi și mai rău, dar după ce va fi cel mai rău va fi dintr-o dată cel mai bine!“

În lecția de astăzi, Apostolul Ioan ne prezintă raiul din perspectiva Sălii Tronului lui Dumnezeu. Suntem deosebit de privilegiați să putem lua parte, împreună cu Ioan, la această scenă extraordinară îngăduită de Dumnezeu. Ce putem învăța din experiența aceasta?

 

Viziunea Raiului (Apocalipsa 4:1,2)

 • Ușa deschisă (v. 1)
 • Scaunul de domnie (v. 2)

Prezentarea Raiului (Apocalipsa 4:3-6a)

 • Pe scaunul de domnie (v. 3)
 • În jurul scaunului de domnie (v. 4)
 • De pe scaunul de domnie (v. 5)
 • În fața scaunului de domnie (v. 6a)

Acțiunea din Rai (Apocalipsa 4:6b, 8-11)

 • Făpturile vii se închină (v. 6b, 8, 9)
 • Bătrânii se închină (v. 10, 11)

Aplicație practică

 1. Biblia ne învață despre atributele lui Dumnezeu care demonstrează distanța enormă dintre el și oameni. Învățăm, de exemplu că Dumnezeu e atotcunoscător (omniscient), pentru că nimic nu este ascuns de el (Ieremia 23:24). De asemenea știm că Dumnezeu e etern și infinit (Psalmul 146:10).
 2. Dumnezeu este sfânt, fără păcat (Habacuc 1:13). Dumnezeu e atotputernic (omnipotent), 1 Timotei 6:15, 16). În cartea Apocalipsa însă, datorită dorinței de a afla mesajul profetic al lui Dumnezeu, de multe ori pierdem din vedere informațiile despre natura lui Dumnezeu pe care le conține această carte.
 3. Cu cât aflăm mai multe despre Dumnezeu, cu atât suntem mai dornici să-l lăudăm. Să ne închinăm așadar lui Dumnezeu în sfințenia lui, în puterea lui, în atotcunoașterea lui și în toate celelalte atribute despre care ne vorbește Biblia. Cum se va schimba atitudinea ta de închinare având în vedere toate aceste atribute?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s