Domnul Isus se arată ucenicilor – 8 aprilie 2018

Text: Ioan 21:1-14

Verset de aur: Ioan 21:12

Prezentarea lecției:

Scopul – Să ne amintim întâmplarea în care Domnul Isus se arată ucenicilor, după înviere, la Marea Tiberiadei, identificând din această întâmplare elementele care ne arată grija constantă a Domnului Isus pentru cei ce se încred în El.

Contextul lecției:

Oare există ceva prea nesemnificativ pentru Dumnezeu în viețile noastre? Oare există ceva prea dificil pentru Dumnezeu în viețile noastre? Uneori ni se pare că anumite probleme sunt prea mici, prea nesemificative pentru ca să le aducem înaintea lui Dumnezeu și încercăm să ne luptăm singuri cu ele. De asemenea, există oameni care cred că sunt prea păcătoși, sau prea căzuți pentru ca puterea lui Dumnezeu să-i poată ridica. Nimic mai fals. Dumnezeu e interesat de toate aspectele vieților noastre, indiferent cât de nesemnificative, sau de dificile ne-ar părea nouă.

În textul de astăzi îl vedem pe Domnul Isus cel înviat, Fiul lui Dumnezeu care prin moartea și învierea lui ne dă iertarea păcatelor și rezolvă cele mai grele probleme ale vieților noastre, ocupându-se de un lucru aparent nesemnificativ, dar cu implicații deosebite. Domnul Isus îi surprinde pe ucenici cu un mic dejun neașteptat dar care transmite mesajul promisiunii că Dumnezeul nostru ne cunoaște nevoile și dorește să fie implicat în rezolvarea lor până la cele mai mici detalii.

Un rezultat nedorit (Ioan 21:1-4)

  • Pescarii la locul de muncă (v. 1-3)
  • Persoana de pe mal (v. 4)

O binecuvântare neașteptată (Ioan 21:5-8)

  • O poruncă precisă (v. 5, 6a)
  • Un rezultat surprinzător (v. 6b)
  • O realizare subită (v.7, 8)

O masă neașteptată (Ioan 21:9-14)

  • Împărțirea mâncării (v. 9-13)
  • Întărirea credinței (v. 14)

Aplicații practice

  • Prezența Domnului Isus în viața credinciosului și grija Lui față de credincios sunt constante. Indiferent dacă viața este grea, sau ușoară, Domnul este prezent. Indiferent dacă credința noastră e puternică, sau slabă, El nu ne lasă și nu ne părăsește.
  • Domnul Isus nu este prezent în viețile noastre în carne și oase așa cum a fost în cazul ucenicilor, însă El este la lucru în cer și l-a trimis pe Duhul Său cel Sfânt să fie prezent în viața noastră. Astfel, Domnul Isus este la fel de prezent în viața noastră așa cum a fost în viața ucenicilor. Ce implicații practice are prezența Domnului Isus, prin Duhul Sfânt, în viața noastră? Cum ne influențează el viața, și opțiunile pe care le facem în viață?
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s